Analyse

Konference viser muligt svar på folkekirkens udfordringer

Folkekirken har en lange historie for at gøre sig gældende og yde omsorg for udsatte mennesker i vores samfund. Det ligger simpelthen i kirkens DNA, mener sognepræst og journalist Simon Kangas Larsen. Foto: Lars Salomonsen

Det sociale ansvar er fælles, var en af konklusionerne på en tværfaglig konference mellem kirke-, organisations- og kommunalfolk. Kirken skal komme på banen og blive en konstruktiv medspiller, vurderer sognepræst og journalist Simon Kangas Larsen

”Socialchefen og jeg har aftalt at mødes igen! Vi er slet ikke blevet færdige i dag.”

Så klart lød meldingen fra en provst, da han blev bedt om at opsummere sit udbytte af den tværfaglige konference ”Fælles om de sociale ansvar.”

Det var i sidste uge i den store sal på Aarhus Rådhus, at udtalelsen faldt. Forud var gået næsten seks timers netværkskonference, hvor centrale aktører fra 10 østjyske kommuner, folkekirker og kirkelige diakonale organisationer havde sat hinanden stævne til en anderledes konference om de tre parters fælles sociale ansvar.

Initiativtager til konferencen var biskop Henrik Wigh-Poulsen i samarbejde med Diakoniudvalget i Aarhus Stift, hvor jeg også sidder. Konferencen er et startskud på den proces, der i første omgang skal køre over det næste år i det østjyske.

Der blev plantet mange frø, som i de næste måneder forhåbentligt vil skyde et væld af små og store planter op af jorden i form af frugtbare samarbejder og nye relationer.

175 havde meldt deres deltagelse: Borgmestre, rådmænd, kommunaldirektører, biskoppen, provster og menighedsrødder samt generalsekretærer og andet godtfolk fra de kirkelige, sociale organisationer – og kirkeminister Mette Bock, der åbnede konferencen med et indlæg om regeringens civilsamfundsstrategi.

Og netop civilsamfundet som den fælles bane, der er mellem de tre parter, var omdrejningspunktet for mange af de oplæg, dagen bød på.

Der hvor konferencen for alvor løftede sig op, var når samtalen gik rundt om bordene. Lokale kirkefolk og kommunefolk blev bænket omkring det samme bord, og en facilitator fra en af de kirkelige organisationer blev sat for bordenden for at styre slagets gang. Og da klokken først havde lydt, gik snakken lystigt om bordene. Lågene røg af tusserne, og ideerne blev fældet ned på store stykker papir: Hvilke målgrupper i vores lokalsamfund kan folkekirken og kommunen med fordel samarbejde om at hjælpe, hvilke indsatser skal vi sætte i søen, og hvordan kommer vi videre.

Mig bekendt er konferencen den første af sin slags i Danmark på det niveau og med det omfang. At den finder sted netop nu, er udtryk for en tendens i tiden, hvor kommunerne har stadig større blik for medborgskab, borgerinddragelse og de frivillige i civilsamfundet.

Her kan og skal folkekirken komme på banen, og det var blandt andet det, der skete på konferencen. For folkekirken har en lange historie for at gøre sig gældende og yde omsorg for udsatte mennesker i vores samfund. Det ligger simpelthen i kirkens DNA. Det var en af Professor Peter Lodbergs pointer i hans indlæg på konferencen. Og han sagde videre: ”Konferencen er begyndelsen på noget afgørende nyt – nemlig anerkendelsen af, at det sociale ansvar er fælles”.

I disse år, hvor der tales meget om folkekirkens krisetegn, var det fantastisk at være en del af konferencen i Aarhus. For der var nemlig det liv og den nerve og lyst til at udvikle samarbejder, som gør, at folkekirken kan blive en konstruktiv medspiller i de lokale samfund rundt i landet. Folkekirken skal med andre ord lukke sig op til den verden, som den er en del af, og for mig at se ligger der derfor et vigtigt svar på folkekirkens udfordringer i de diakonale samarbejder mellem kirker, organisationer og kommunen.

I slutningen af januar 2019 bliver der så en opfølgende idé- og inspirationskonference igen på Diakonhøjskolen, hvor drømmen er, at det igen vil boble af inspiration og nye aftaler mellem kommuner, folkekirker og de diakonale organisationer.

Simon Kangas Larsen er journalist og sognepræst i Ellevang Kirke i Aarhus Stift. Han skriver kristendomsanalysen ved kristendom.dk

Der hvor konferencen for alvor løftede sig op, var når samtalen gik rundt om bordene, skriver cand.theol. og journalist Simon Kangas Larsen. Foto: Lars Salomonsen