Salmer

Teologiprofessor: Salmesang er et åndeligt træningsprogram

Salmerne har en særlig betydning for danskerne. De synges ved alle livets store højdepunkter som dåb, bryllup og begravelse. Kristeligt Dagblad har spurgt professor Hans Jørgen Lundager Jensen om salmernes egentlige baggrund, som han mener findes i kulturens inderste kerne

Påske

Kender du påskens salmer?

Fyld påskeugen med sang! Her er 16 salmer, der fører dig fra Jesu indtog i Jerusalem over lidelsen og døden på korset til opstandelsen påskemorgen

Den yndigste rose er funden

Salmen "Den yndigste rose er funden" er skrevet af H. A. Brorson i 1732 på en melodi fra 1500-tallets Wittenberg. Her er salmens tekst og melodi

Gode salmer at synge ved adventskransen

Der er fire adventsange- og salmer, som egner sig rigtig godt til at blive sunget rundt om adventskransen i kirker og hjem. Se sangteksterne her

Dejlig er den himmel blå

N.F.S. Grundtvigs salme "Dejlig er den himmel blå" er fortsat en af danskernes favoritter til jul. Her finder du salmens tekst og melodi

Sov sødt, barnlille

Læs teksten til Grundtvigs populære vuggevise "Sov sødt, barnlille" her og lyt til melodien nederst

Salmer

Tre frydefulde hyldestsalmer til sommeren

Højsommeren nærmer sig med stadig mere lys, sol, varme og livsfryd. Cand. theol. Louise Sihm Knudsen sætter salmetoner på årstiden

Kommer, sjæle, dyrekøbte

N.F.S. Grundtvig skrev salmen ”Kommer, sjæle, dyrekøbte” i 1837, og idag bliver salmen særligt brugt til Kristi himmelfartsgudstjenester landet over. Læs hele salmeteksten her.

I kvæld blev der banket på Helvedes port

I salmen "I kvæld blev der banket på Helvedes port" er der tale om, at Kristus triumferer, djævlene er skræmte af ham, og at Kristus har besejret døden. Se hele salmeteksten her

Du satte dig selv i de nederstes sted

I Hans Anker Jørgensens salme "Du satte dig selv i de nederstes sted" henvises der til Kristi liv og gerning. Den himmelfarne Kristus er hos enhver kristen og fordi evangeliet således forpligter, får det for Hans Anker Jørgensen således også et politisk budskab.

Vaj nu, Dannebrog, på voven

Grundtvigs himmelfartssalme ”Vaj nu, Dannebrog, på voven” fra 1832 er opbygget som et historisk drama. Salmen beskriver Kristus himmelfart, som det under der igen har åbnet forbindelsem mellem himmel og jord.

Pinsesalmer er bønner til helligånden

En stor del af salmebogens pinsesalmer er formuleret som bønner til helligånden. Kristendom.dk introducerer 8 af de mest populære salmer til pinsen.

Essay

10 salmer, du kan synge påskemorgen

Morgenrøde, påskeblomster og forårssol. Påskedagenes salmer er fyldt med symboler for inderlig glæde og forkyndelse. Her får du et bud på 10 påskesalmer, du kan synge mellem højmessen og påskefrokosten påskedag

Opstanden er den Herre Krist

I salmen "Opstanden er den Herre Krist" berettes der om stenen, der er væltet bort fra graven, de tre kvinder der kom ud til graven og om englen ved graven, som taler "himmelsk trøst" til kvinderne. Se hele salmeteksten her

Syng højt, min sjæl, om Jesu død!

Ligesom i den originale salme, bliver Grundtvigs oversættelse af salmen "Syng højt, min sjæl, om Jesu død" næsten middelalderlig i sin tolkning af korsfæstelsen. Se hele salmeteksten her.

Stat op, min sjæl, i morgengry

Salmen "Stat op, min sjæl, i morgengry" er skrevet af den dansk-norske digter Wexels og har fået en festlig melodi af Thomas Laub. Salmen bruges typisk 2. påskedag. Se hele salmeteksten er

Krist stod op af døde

Salmen "Krist stod op af døde" forkynder med jubel, at Kristus er opstået og er, uden undtagelse, i brug i alle danske kirker påskedag. Se hele salmeteksten her

Hil dig, Frelser og Forsoner!

Salmen "Hil dig, Frelser og Forsoner!" af N.F.S. Grundtvig er en af påskens mest kendte og elskede salmer om Jesu lidelse. Men salmen er en gendigtning af et middelalderligt digtværk af den belgiske munk Arnulf fra Louvain. Se hele salmen her

Så bøjed den dødsdømte nakken

Salmen "Så bøjed den dødsdømte nakken" er skrevet over Johannesevangeliet 19,17, og den beskriver, hvordan Jesus selv bar sit kors ud mod Golgatha, hvor han skulle korsfæstes. Se hele salmen her

Hør vor helligaftens bøn

Salmen "Hør vor helligaftens bøn" er en hyldest til Kristus og en konstatering af påskens budskab: "Ved korsfæstelsen i går/ lægte du vort banesår./ Ved opstandelsen i morgen/ slukker du al dødning-sorgen". Find hele salmeteksten her

Over Kedron Jesus træder

Påskesalmen "Over Kedron Jesus træder" beskriver et kapitel af lidelseshistorien med fokus på den menneskelige side af Jesus, der er angst for døden i hans kamp i Getsemane. Se hele salmen her

Mest læste

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub