Brorson udsat for folketoner og 3 gigahertz computere

Nyt musikalsk projekt forbinder H.A. Brorsons gamle salmetekster med norske, religiøse folketoner og moderne computerteknik. Her ses et udsnit af omslaget til den cd, som er et af resultaterne af dette Brorson-projekt.

- Vi vil gerne være med til at åbne folks øjne for H.A. Brorsons digterkunst, så hans salmer også kan leve uden for kirken, siger Janne Solvang og Bjørn Palmqvist, som med cd-projektet "Syng Hierte" tager Brorsons salmer op til musikalsk revision

- Salmeteksterne med deres nuværende melodier lever desværre kun i kirken. Jeg tror sådan set nok, at salmerne skal overleve uanset hvad, for de er inspireret poesi, som hviler i sig selv. Men hvis de skal have relevans for andre end en elite, så kan det være gavnligt, at samtidens kunstnere forholder sig til dem og giver dem nye udtryk, siger komponist Bjørn Palmqvist, som har udgivet cd'en "Syng Hierte" sammen med sangerinden Janne Solvang.

På "Syng Hierte" fortolker de to musikere 12 salmer af H.A. Brorson (1694-1764). Brorson, som blev biskop i Ribe, er kendt som den pietistiske salmedigter, som i sine poetiske salmer giver udtryk for den personlige religiøse følelse, og mange af hans salmer er stadig kendte og elskede.

Men i stedet for de melodier, vi normalt forbinder med Brorsons salmer, har de to musikere på cd'en skabt et usædvanligt lydunivers som akkompagnement til de gamle salmetekster. Norske religiøse folketoner, cello- og kormusik væves sammen med en moderne elektronisk lyd og skaber en meditativ stemning. Musikken er fra kunstnernes side tænkt som en måde at give et stykke dansk kulturarv nyt liv på.

- Vi ønsker, at flere end de, som møder Brorsons salmer i folkekirken, vil få øjnene op for den store digteriske begavelse, som ligger gemt i hans salmeskat. Måske kan vores fortolkning også sige noget til dem, som i forvejen beskæftiger sig med salmerne i kirken, siger Janne Solvang, som har en diplomeksamen i klassisk sang fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg.

- Vi har ønsket at skabe interesse for en dansk salmedigter, som vi synes har en stor åndelig visdom at tilbyde mennesker i dag. Måske kan vi endda tilføje hans salmedigtning nogle aspekter, som han ikke selv kunne, fordi der dengang ikke fandtes 3 gigahertz computere installeret med software anno 2007, tilføjer Bjørn Palmqvist, som er autodidakt komponist og musiker. På cd'en optræder han desuden som producer og arrangør.

Brorson er i Den Danske Salmebog repræsenteret med ikke færre end 116 salmer. Men på "Syng Hierte"-cd'en fortolkes også en række salmer, som sjældent synges i kirken.

- Salmen "See, hvor hæftig døden ryster", som jeg ikke kendte på forhånd, rummer en utrolig kontrast af stærke sansemæssige udtryk, som er helt vidunderlig. Salmer som "Mit hjerte altid vanker" og "Den yndigste rose" vækker nok genklang hos de fleste i dag, dog ikke hos alle, og det berettiger jo også til at tage Brorson op til musikalsk revision, siger Janne Solvang.

At de to musikere valgte at fortolke netop Brorsons salmer, skyldes først og fremmest det store antal melodikilder til Brorsons salmer, som man finder i den religiøse folketoneskat.

- Folketonemelodierne er en norsk kirkesangstradition, som bygger på middelalderlige koralformer. Folketonerne er generelt i mol og har en iboende melankoli, som jeg synes gør dem smukke. Der findes smerte og længsel i det melankolske, som åbner for en potentiel forandring og bevægelse mod noget højere, siger Bjørn Palmqvist.

- Det er klart, at Brorson ikke har drømt om disse religiøse folketoner. Når vi har valgt dem, er det fordi, de har en naturtro karakter, fri for kunstfærdighed og fortænkthed. Folketonen udsprang på baggrund af de religiøse tekstbøger og salmebøger, som Norge og Danmark havde tilfælles. Melodierne er skabt af almindelige troende menneske, som spontant søgte at udtrykke deres religiøsitet. Grundstemningen svinger fra det smertefulde og dystre til det guddommelige smukke og rene udtryk. Det er billeder, som rammer tonen i Brorsons digteriske univers, siger Janne Solvang.

Janne Solvang har sunget Brorson-salmer hele livet og betegner den religiøse sang som den røde tråd i sit liv, mens Bjørn Palmqvist ikke kendte meget til Brorson før arbejdet med cd'en:

- Men efter at have lavet "Syng Hierte"-cd'en er Brorson helt klart kommet til at betyde noget i mit univers. Han adskiller sig fra de fleste moderne digtere, og det har formentlig noget at gøre med, at han digter ud fra en åndelig platform. Desuden rummer hans digtning en billedrigdom og poesi, som jeg ikke har mødt hos andre salmedigtere, siger han.

I arbejdet med Brorsons salmer er begge musikere blevet mindet om, at hans tekstunivers er både "sprudlende fantasifuldt og poetisk", som de udtrykker det.

- Mange mennesker forbinder salmer med noget traditionsbundet. Jeg har sunget inden for kirken i godt 30 år og holder stadig utrolig meget af salmerne dér og de melodier, som man benytter. Men jeg har behov for at finde nye musikalske veje til at udtrykke disse smukke salmetekster, og jeg har nu haft mulighed for at fordybe mig og eksperimentere med det musikalske udtryk for at få netop den skrøbelighed og smerte frem, som teksten udtrykker, siger Janne Solvang, og Bjørn Elmqvist tilføjer:

- Med fuld respekt for de traditionelle Brorson-melodier må jeg erkende, at de norske religiøse folketoner for mit vedkommende resonerer dybere og i højere grad er i samklang med indholdet af teksterne. Jeg mener, at der findes rige muligheder for at formidle en åndelig og kunstnerisk autoritet som Brorson til et bredere publikum, end det er tilfældet i dag. Hans digtning har for mig at se en universel karakter. Shakespeare lever jo også i bedste velgående den dag i dag, både som film, musik og alverdens teateropsætninger, som nutidens mennesker kan identificere sig med.

Den første koncert med "Syng Hierte" foregår i Lundtofte Kirke i Kgs. Lyngby den 22. marts.

Læs mere og lyt til musikken på hjemmesiden for projektet "Syng Hierte".