Interaktiv salmeguide

Gå på opdagelse i "Nu falmer skoven trindt om land"

N. F. S. Grundtvigs (1783-1872) "Nu falmer skoven trindt om land" er en fortælling om årstidernes skiften og livets gang. Læs en analyse nedenfor. Foto: SNEHIT - Fotolia

Hvad betyder "aks og vipper bolde", og hvad er en "lo"? Udforsk ordenes betydning i Grundtvigs efterårssalme "Nu falmer skoven trindt om land"

Nedenfor kan du bevæge dig ind i salmen ved hjælp af vores interaktive ordforklaring.

For de fleste er det den ultimative efterårssalme, og mange har sunget den både til morgensang og ved høstgudstjenester.

"Nu falmer skoven trindt om land" blev skrevet i 1844 af N.F.S. Grundtvig (1783-1872).

Grundtvig er den salmedigter, der har skrevet allerflest salmer til Den Danske Salmebog. Næsten en tredjedel af salmerne i salmebogen er enten digtet eller gendigtet af Grundtvig.

Her kan du blive klogere på, hvad den kendte efterårssalme handler om, og hvad de enkelte ord og udtryk i vers og strofer betyder.

Nu falmer skoven trindt om land

Salme 729 i Den Danske Salmebog.

Kør musen over de markerede ord nedenfor

Grundtvig var også præst og politiker. Han satte et afgørende præg på det danske undervisningssystem med sine tanker om folkeoplysning. Hans tanker om at alle danskere havde ret til viden og dannelse førte blandt andet til oprettelsen af folkehøjskolerne.

Melodien blev skrevet i 1889 af den danske organist Johan Henrik Nebelong (1847 - 1931).

I starten uddelte Grundtvig i smug sine salmer på trykte salmeark under gudstjenesten i Vartov. Dermed indvarsledes den grundtvigske salmesang. I 1850 blev de salmer, Grundtvig uofficielt havde ladet afsynge i Vartov Kirke ved højtiderne, samlet i salmebogen Fest-Psalmer.

Den Danske Salmebog er den samlebog, der bruges i Folkekirken. Den seneste version fra 2003 er den 15. autoriserede danske salmebog siden reformationen i 1536. Den består af 791 salmer.