Hans Adolph Brorsons nytårsforsæt

Hans Adolph Brorson tager i salmen "Kom hjerte, tag dit regnebræt" sit liv op til revision ved indgangen til et nyt år. Brorson var biskop i Ribe fra 1741 til 1764. Foto: Brian Bergmann Denmark

Brorsons nytårssalme "Kom hjerte, tag dit regnebræt" er en "Samvittigheds-Prøve", som dog ikke er medtaget i sin fulde længde i Den Danske Salmebog

For de fleste danskere hører "Vær velkommen, Herrens år" til markeringen af et nyt års begyndelse, men en mindre anvendt nytårssalme er H.A. Brorsons "Kom hjerte, tag dit regnebræt" (DDS 714) fra 1732.

Salmen udkom i hæftet "Nogle Jule-Psalmer" under overskriften "Samvittigheds-Prøve til Nye-Aar" og med en henvisning til Davids Salme 90,12: "Lad os saa kiende, at tælle vore Dage, at vi bekomme Viisdom i Hiertet".

Oprindeligt havde salmen otte vers, men i den nuværende salmebog fra 2002 er kun de fem medtaget.

Salmen er en opfordring til selvransagelse og til at indse sine synder og bekende dem, før det er for sent. I den originale version opregner salmen på baggrund af De ti Bud de synder, som mennesket kan begå. Blandt andet hedder det: "Hvor mangt et slemt og daarligt Oord/ I lystig Samling vancker,/ Som siden bliver Spyd og Moord/ I de fordømtes Tancker". Heldigvis er der tilgivelse at finde ved "nådens stol og trone", og Brorsons opfordring lyder: "at du herefter bedre må/ din nådestid anvende/ og så ved livets aften få/ en sød og salig ende!".

Hermed er nytårsforsættet givet videre!

Hans Adolph Brorson tager i salmen "Kom hjerte, tag dit regnebræt" sit liv op til revision ved indgangen til et nyt år.