Hvad betyder salmerne?

Hvad betyder abild, borgeled, forblommet og paulun? Sproget i de danske salmer er præget af den tid, de er skrevet i, og de kan derfor være svært tilgængelige for nutidsdanskere. Men der er hjælp at hente.

Sproget i de danske salmer rummer billeder og udtryk, som ikke hører hjemme i hverdagsdansk. Hvordan skal man så kunne forstå salmerne? Kristendom.dk bringer her en guide til hjælpemidler på internettet og i litteraturen

I 2002 udkom en ny udgave af Den Danske Salmebog som afløser for udgaven fra 1953. Der kom nye salmer til, og ældre salmer blev redigeret, men ikke mere, end at man stadig kan støde på ord, udtryk og billeder i de danske salmer, som ligger fjernt fra nutidens hverdagssprog og forestillingsverden.

En salme som Grundtvigs Alle mine kilder skal være hos dig rummer omkring 25-30 bibelhenvisninger, og langt fra alle er forklaret i salmebogen. Har hånd du lagt på Herrens plov er et eksempel på en salme, som er skrevet ind i en bestemt tid. En forudsætning for at tyde og forstå salmens billeder er et kendskab til manuelt plov-arbejde og landbrug i det hele taget, som præger salmens billedsprog.

Selvom man ikke forstår alle ord i en salme, kan man have en fornemmelse af, hvad den taler om. Men meningen kan også gå tabt, hvis man ikke kender den bibelske beretning, som salmen henviser til, eller hvis man bare ikke kan regne ud, hvad 'jordklimp', 'paulun', 'trindt' eller 'forblommet' betyder.

Der er heldigvis hjælp at hente, både på internettet og på biblioteket.

På hjemmesiden dendanskesalmebogonline.dk, som Kirkeministeriet har udarbejdet i fællesskab med Det Kgl. Vajsenhus, kan man få hjælp til at grave dybere i salmebogens 791 salmer. Her kan man, udover at finde tekst og melodier til salmerne og biografier af de enkelte salmedigtere, læse forklaringer på vanskelige ord.

På Filip Skjernings private hjemmeside findes en decideret, men dog ufuldstændig salmeordbog. Her kan man slå svære salmeord op og få en kort forklaring.

Ellers kan man slå op i internetnetversionen af Ordbog over det danske Sprog, hvis man søger efter et enkelt ords betydning. Her findes meget grundige ordforklaringer med eksempler på anvendelse af de pågældende ord.

På Jørgen Eberts hjemmeside Ugle.dk finder man under salmer korte introduktioner til nogle af salmerne, dog ikke ordforklaringer.

På litteratursiden Kalliope.dk kan man under 'Digte' eller 'Digtere' finde salmer i originalversioner. Her finder man henvisninger til salmernes tekstforlæg, for eksempel kan man læse, at salmen Her vil ties, her vil bies er digtet over Højsangen 2, 11-14. Samme service finder man i Den Danske Salmebog, som også forklarer enkelte svære ord eller billeder.

Hvad betyder abild, borgeled, forblommet og paulun? Sproget i de danske salmer er præget af den tid, de er skrevet i, og de kan derfor være svært tilgængelige for nutidsdanskere. Men der er hjælp at hente. Foto: Kilde: Arkiv