H.A. Brorson: "Den yndigste rose er funden" (1732)

Julesalmen "Den yndigste rose er funden" er ikke bare en af danskernes foretrukne, men blev optaget i Kulturkanonen i 2006. Foto: Jonas Olufson/ritzau

Salmen "Den yndigste rose er funden" er skrevet af H. A. Brorson i 1732 på en melodi fra 1500-tallets Wittenberg. Her er salmens tekst og melodi

"Den yndigste rose er funden"

1 Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker gro'de.

2 Alt siden vi tabte den ære,
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.

3 Da lod Gud en rose opskyde
og sæden (1)omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede grøde.

4 Al verden nu burde sig fryde,
med salmer mangfoldig udbryde,
men mangen har aldrig fornummen,
at rosen i verden er kommen.

5 Forhærdede tidsel-gemytter,
Så stive som torne og støtter,
hvi holde I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke.

6 Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for frelseren græder,
så få I vor Jesus i tale,
thi roserne vokse i dale.

7 Min Jesus, du altid skal være
mit smykke, min rose og ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.

8 Lad verden mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste.

Kilde: Den Danske Salmebog

Noderne til salmen "Den yndigste rose er funden". Foto: Erik Damskier/Wikimedia Commons