"Naturen rummer et budskab fra Gud"

Det giver god mening som kristen at følge naturens rytme, mener Ole Skjerbæk Madsen Foto: Privat

Solens vandring gennem året og årstiderne fortæller os også om Jesus Kristus, fortæller missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. Han forklarer her, hvordan man som kristen kan fejre midsommer og Sankt Hans 

Årstidernes vekslen og kirkeåret er knyttet sammen i mange af de store kirkelige fester, men årstiderne var der naturligvis før de kirkelige fester, og den rytme, solens gang gennem året fulgte, har præget menneskers fromhedsliv, også i den førkristne tid.

Det var også naturligt for kristne at følge naturens rytme, men da verden er skabt af Gud, rummer naturen for den kristne også et budskab fra Gud. Dette bliver så meget desto stærkere, da det Ord, som Gud kaldte verden til eksistens ved, blev menneske i Jesus Kristus.

Solens vandring gennem året og årstiderne fortæller således også om Jesus Kristus. Jesu fødsel fejres ved vintersolhverv, for han er som lyset, der tændtes i mørket og nu tager til.

Sommersolhverv, hvor lyset vender, er knyttet sammen med Johannes Døbers fødsel. Han var et halvt år ældre end Jesus og sagde om sig selv, at han skulle blive mindre og Jesus vokse. Sommesolhverv fejres i dagene 20. til den 23. juni.

Det har været skik at overnatte ved Helligkilder natten til Sankt Hans. Mest kendt er skikkene fra Sankt Helene kilde ved Tisvilde i Nordsjælland, hvor de syge ventede at blive helbredt, når de om morgenen drak af kildens vand. Det har været og er stadig en stærk oplevelse at opholde sig ved en helligkilde ved solopgang.

Solen er det fysiske udtryk for Guds nåde i Skaberordet og i Kristus, ligesom kildespringet er det fysiske udtryk for Helligånden. Når den opgående sol skinner på kildevandet, udtrykker det skabelsens, opstandelsens og nyskabelsens virkelighed. Kristus opstået i Helligåndens kraft velsigner selv helligkildens vand til heling og genoprettelse af menneskelivet.

Ritual for sommersolhverv

Ritualet nedenfor kan således også fejres i den tidlige morgen på sankthansdag d. 24. juni, men naturligvis også sankthansaften.

Byg et alter smykket med sommerblomster og urter. Sæt eventuelt en ikon af Johannes Døber på alteret. Syng gerne en sommersalme.

Åbningsceremoni

Drik en skål til Guds ære eventuelt af et drikkehorn fyldt af mjød:

L: Vi drikker dette bæger til ære for Retfærdighedens sol, som nu er hos os med lægedom under sine vinger, og med bøn om fred og alle fornødenheder til livets opretholdelse. Lad os med de gamle ord drikke sommerens skål til år og fred! [Ordet år svarer til det daglige brød i Fadervor].

Værten drikker først og lader der efter hornet gå rundt.

Deltagerne kan før de drikker hver især sige:

"Til år og fred,
eller Lovet være Kristus,
eller Al ære til Gud,
eller Tak for Johannes Døber og enhver, som baner vej for Kristus."

eller en anden lovprisning efter egen inspiration.

Denne skål kan for eksempel ske om om aftenen samlet om bålet, aftenenes solild eller om morgenen ved solopgang ved en helligkilde.

Dagens bibelvers: Det er min glæde, og den er nu fuldkommen: Han bør vokse, men jeg blive mindre. (Johs. 3,29-30, lettere bearbejdet).

Stilhed

Samtale

Bøn for omverdenen

Leder: "I taknemmelighed løfter vi vore øjne mod himlen
med kærlige tanker i hjertet.
Vi takker for alt det gode i verden,
små planter, græs og korn, som gror i jorden,
solen og dens stråler af lys og varme.
Velsign os, o Gud, med din overflod af godt,
så at planterne, græsset og kornet gror
og dyr og mennesker mættes,
og alle ting fyldes af liv,
for sommerens skønhed giver os en smag af himlen."

Deltagerne kan efter tur bede korte bønner om frugtbarhed på jorden. Der kan bedes bønner for dem, som sulter, og for skabningen, som lider under menneskers rovdrift på naturen.

På denne dag, hvor vi også mindes Johannes Døber, og tænker på hvordan han led døden, fordi han vidnede om sandheden, tænker vi også på dem, der blev brændt som hekse og forfulgt på grund af deres naturlige gaver til heling og deres indsigt i naturens hemmeligheder.

Fadervor

Velsignelse

Alle synger eller siger verset:
"Må din vej gå dig i møde,
og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen,
må Gud holde,
holde dig i sin hånd."

Ole Skjerbæk er missionspræst og panelist på kristendom.dk