Se de indstillede til Kristeligt Dagblads Initiativpris 2018

Der er en idérigdom og kreativitet i de danske kirker, som avisen med Initiativprisen ønsker at hylde. Arkivfoto fra kravlegudstjeneste i Ishøj Kirke. Foto: Adam Garff

Kristeligt Dagblad sætter i august og september fokus på gode kirkelige tiltag med Initiativprisen. Se de tilmeldte initiativer her og send os et tip til, hvem du synes bør vinde 25.000 kroner

1. Morgensang i domkirken
I Maribo Domkirke har domprovst Anne Reiter indført morgensang hver onsdag morgen klokken ni. Præsterne står for det på skift. Også biskoppen indgår i vagtordningen. Hver onsdag morgen tropper mellem 20-50 personer op for at synge et par salmer og høre et ord fra Gud til at gå ud i hverdagen derefter. Der er også bøn for personer, man tænker på, og domorganisten spiller både før og efter.

2. Salmebroderi i Viborg Stift
Meget går hurtigt i dag i travlhedens tyranni. Derfor har en gruppe ildsjæle i Viborg Stift skabt et rum til fordybelsen og glæden over at skabe noget smukt. Her broderer de salmelinjer, mens de fordyber sig i ordene.

3. Suppecykel i Roskilde Stift
En suppecykel dukker med jævne mellemrum op i Roskilde og herfra serveres gratis suppe til forbipasserende. Det er "Kirke på vej" der står bag initiativet, og de gør det for at komme i kontakt med de mennesker, der ikke normalt kommer i kirken. Over en kop varm suppe kan der ifølge initiativtageren Peter Tingleff opstå samtaler om det meste, også om livet og troen. “Kirke på vej” ønsker netop at være kirke udenfor kirkens rum, der hvor befolkningen er.

4. Byens dag i Humlebæk
Byens Dag har været en fast tradition i fem år, og tiltrækker hvert år godt 1.000 mennesker. Initiativet er således velprøvet med stor succes og vil kunne eftergøres af andre sogne uden problemer. Byens Dag afholdes en lørdag i begyndelsen af september måned, hvor alle borgere i Humlebæk inviteres til en fællesskabs- og familiedag med Humlebæk Kirke som initiativtager, arrangør og vært. Dagen er spækket med koncerter, boder, optrædener, underholdning, leg, kunst og masser af kage. Vores vision er ”Det er naturligt for alle at bruge kirken.” Dagens indtjening går til Humlebæk Kirkes årlige julehjælp.

5. Festdag på Sct. Michaels Gade i Kolding
Den 8. September omdannes Sct. Michaels Gade i Kolding til en stor basar med et mylder af aktiviteter. Der vil være musik, dans, leg og sang. En fortovscafe med tamilsk mad og specialiteter, salgsboder med tamilske madvarer, krydderier, sarier og dufte fra Sri Lanka og Indien. Og der vil være oplæg og information om tamilsk kultur, om krigen, og om, hvad der bragte tamilerne til Danmark. Dagen slutter med stor tamilsk-dansk messe og Mariaprocession. Om aftenen vil der være farverig sponsormiddag med den bedste tamilske mad, underholdning, sang og dans. Overskuddet går til børnehjemmet i Mulangkavil nær byen Kilinochchi på Sri Lanka.

6. Tid til fordybelse på Løgumkloster Refugium
På Løgumkloster Refugium i Sønderjylland hersker en fantastisk ånd. De ansatte og de mange frivillige arbejder med stor velvillighed og hjertevarme, og er nærværende fra velkomsten til afskeden. På klostret er der tid og rum til fordybelse i smukke og æstetiske omgivelser og et femstjernet køkken. Bedre sted findes ikke, og derfor skal de indstilles til Kristeligt Dagblads Initiativpris.

7. Dåbskluden
Over 400 kirker i Danmark har været med i det projekt, som sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorenzen står bag. Her strikkes der dåbsklude, som ligger på døbefonten under dåben, og bliver brugt til at tørre vandet af den døbtes hoved. Bagefter får den døbte dåbskluden med hjem som gave og som minde. Det er ikke kun kirker i hele Danmark, der er med til at strikke dåbsklude. Også i Sverige og Norge er man begyndt - det er en hel bevægelse. Ann Maj Lorenzen startede i sit eget sogn, og lynhurtigt bredte tanken om dåbskludene sig fra sogn til sogn. Opskriften til dåbskludene kan man købe på hendes hjemmeside, og for hver opskrift hun sælger, går der 1 krone til Bibelselskabets projekt Mødre på Flugt.

8. Natkirke i Odense
Når Fyns Natkirke åbner igen d. 31. august, har den været lukket et par måneder, og i mellemtiden er der kommet nye tiltag på programmet. Et af dem er det natkirkepræst Kirstine Hansen kalder “moderne skriftestol”. En aften om måneden kan alle komme ind i kirken fra gaden og få en anonym snak med præsten. Man kan også bare komme og være i kirkerummet, tænde et lys eller deltage i en andagt.

9. Kvinder Møder Kvinder i Haderslev
En kvindeklub skal skabe kontakter og et netværk mellem danske og nydanske kvinder i Haderslev. Det kan give kvinderne glæde at være en del af et fællesskab og i sidste ende bidrage til integrationen. Det er Luthersk Mission og Folkekirken i Haderslev, der står bag initiativet. Kvinder Møder Kvinder, som initiativet bliver kaldt, blev startet af Helene Nørgaard og Else Wiwe, der begge havde oplevet, at en del udenlandske kvinder ikke kunne deltage alene i arrangementer for begge køn, og derfor ville de lave et tilbud, der kun var for kvinder. Kvinderne kommer fra mange forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde og deler traditioner, dagligdag og tro med hinanden. Derudover er der ofte undervisning, information og rådgivning på programmet.

10. Fyld Danmarks Kirker
Den sidste søndag i september - søndag den 30. September 2018 - skal Danmarks kirker fyldes. I år fylder initiativet, der før har været indstillet til Kristeligt Dagblads Initiativpris, 10 år. Initiativet startede på Lolland og har i løbet af årene spredt sig til resten af landet. Målet er at få dem, der ikke er vant til at komme i kirken til at dukke op og få en god oplevelse. Hvis du ikke er vant til at komme i kirken, kan det være svært at komme derhen. Hvis man derimod bliver indbudt eller taget i hånden af andre, er det meget nemmere, siger arbejdsgruppen bag.

11. Haderslev Stifts Migrantsamarbejde
Haderslev Stifts projekt med asylpræster var sidste år indstillet til Initiativkonkurrencen. Siden er asylpræsterne blevet til migrantpræster, og indsatsen er blevet udvidet. I Haderslev Stift har biskoppen nu udpeget syv migrantpræster, så der er en i hvert provsti. Håbet er, at projektet bliver udbredt andre steder i landet, og derfor er der også blevet lavet nyt undervisningsmateriale. Projektet er finansieret af Haderslev Stift, og har fokus på flygtninge, asylansøgere og andre migranter. Migrantpræsterne danner ramme om et netværk, som sætter flygtninge, asylansøgere og øvrige migranter på dagsordenen.

12. Lydbibel på grønlandsk
Et grønlandsk initiativ har gjort det muligt for grønlænderne at lytte til Bibelen, der er blevet indtalt til formålet. En lille soldreven radio har gjort det muligt for grønlænderne at lytte til Guds ord. Det er Den Grønlandske Frikirke der står bag initiativet. Ifølge John Østergaard Nielsen, der har taget initiativ til projektet, er det smart med en lydbibel, fordi mange grønlændere har besvær med at læse de lange ord i Bibelen. Det er også smart, fordi den lille radio, der er autoindstillet, kan tages med hvor som helst, også ud på havet. Den grønlandske oversættelse er stillet til rådighed af Det Danske Bibelselskab.

13. Frivillige oversætter Bibelen
Hos Bibelselskabet har man i længere tid arbejdet på at oversætte Bibelen til nudansk, så den bliver nemmere at læse og mere tilgængelig for flere. Først kom Det Nye Testamente på nudansk, nu er tiden kommet til Det Gamle Testamente, og denne gang bliver det gjort lidt anderledes. Bibelselskabet har nemlig i løbet af vinteren engageret flere hundrede mennesker i bibeloversættelsen. De har spurgt unge og gamle, kirkegængere og dem der ikke kommer i kirken, bibel-kendere og ikke-kendere om at læse sprogforskernes bud på en bibel på nudansk. Det har de gjort, for at få rettelser og forslag til, hvor den kan blive endnu bedre og mere forståelig.

14. EAT & SING i Jelling Kirke
Hver torsdag er der sang og fællesspisning i sognehuset for beboere på det nærliggende asylcenter og alle andre, der har lyst til at være med. Målet med arrangementet er at skabe et fællesskab på tværs af sproglige og kulturelle grænser. Og så håber holdet bag, at dem der kommer kan lære af hinanden og lære om hinandens kultur. Først spiser alle sammen, herefter bliver der sunget - ofte en sang fra højskolesangbogen, og til sidst er der andagt for dem der har lyst.

15.Middag på tværs
Middag på tværs er for gamle og nye danskere, børn og voksne og et tilbud om et varmt fællesskab på tværs af kultur, alder, køn, religion og nationalitet. Middag på tværs foregår en lørdag om måneden, hvor der er fællesspisning, oplæsning fra Bibelen og sang på programmet. Et par gange om året er der også udflugter. Formålet er at skabe et netværk, kontakter og en større forståelse for hinanden. Bag initiativet står Fælleskirkeligt Integrations Netværk i Haderslev.

16. Alle Kan Synge i Herstedøster
I Herstedøster er skole og kirke gået sammen om projektet ’Alle Kan Synge’, som sætter korsang på skoleskemaet. I første omgang er det Herstedøster skoles syv 0. og 1. klasser, der i skoleåret 2018-2019 får kor på skemaet. For hvert år bliver projektet udvidet med et klassetrin, så det om fire år er alle indskolingens 500 børn, der er med i koret. Det bliver dermed Danmarks største korprojekt for skole og kirke. Det er organist og leder af korskolen ved Herstedøster Kirke, Anne-Kari Ferenczi, der står bag ideen.

17. Kirkegårdsvandring i Østbirk
Hvert år arrangerer Østbirk kirke gratis guidede vandreture på Østbirk kirkegård. Vandringen foregår i år den 28. august ved aftenstid. Inden vandringen inddeles man i grupper og besøger i løbet af godt en time fem forskellige poster, hvor man blandt andet kan høre bedemanden fortælle om sit arbejde, lytte til kirkesangeren og høre sognepræsten fortælle kærlighedshistorier om mennesker, der ligger på kirkegården.

18. Kunst og kirke i Slagelse provsti
Slagelse provsti og Slagelse turistforening er gået sammen om initiativet ”Kunst og Kirke”. I alt ni kirker skal den anden weekend i november udstille moderne kunst af professionelle kunstnere fra Danmark og en enkelt skulptør fra Holland. Kunstneren vil være til stede i kirkernes åbningstid. I nogle af kirkerne vil der desuden være sang og musik. Kunstner Thomas Kluge taler ved åbningsceremonien.

19. SmileService
SmileService er et socialt initiativ for sårbare unge, hvor de kan få nye oplevelser, venner og sunde fritidsaktiviteter. Det er SaralystFonden som er knyttet til Saralystkirken i Aarhus, som står bag initiativet. En af hovedaktiviteterne er at hjælpe de unge med at finde fritidsjob, hvor de eksempelvis skal yde assistance ved arrangementer, events og fester. Hver anden uge spiser de unge desuden i Saralystkirkens café sammen med kirkens medlemmer og gæster. Lederne af projektet er med til at hjælpe de unge til at se nye muligheder, finde retning og mening i forhold til uddannelse, job og deres personlige liv.

20. BASIC i Herning
BASIC (Brothers And Sisters In Christ) er en ungdomskirke i Herning, hvor unge laver aftengudstjenester til andre unge. BASIC opstod, fordi en gruppe unge savnede et gudstjeneste-miljø, der mødte deres behov. Kirken startede i 2017, og deltagerantallet kommer fra et stort opland og svinger mellem 30 til 140 unge. BASIC tilknyttet Herning Oasekirke som stiller lokaler til rådighed, hjælper med sparring osv.

21. Charity Cup i Randers
Charity Cup er en årlig fodboldturnering, som udspringer af ungdomskirken Skywalk i Randers. Turneringen skal gennem fodbolden danne netværk mellem unge og hjælpe samfundets svageste med overskud fra arrangementet. Tilskuerne mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter som tombola. Overskuddet fra turneringen går til velgørende formål. Sidste år var det Mødrehjælpen i Randers, der fik hjælp, og planen er at fortsætte med at støtte lokalt.

22. Seniordans i Raklev Kirke
Hver mandag i efteråret spiller Raklev Kirke op til dans for seniorer. Der danses til forskellige melodier med varierende tempo, og trinene er tilpasset alderen. Man behøver ikke at medbringe en fast dansepartner, da alle danser med alle. Efter dansen er der tid til kaffe, kage og socialt samvær.

23. Hjælp til børnefamilier med angst
Karlslunde Strandkirke tilbyder i samarbejde med psykolog Søren Bennedikt og angstkonsulent Gitte Grønne kurser for børnefamilier ramt af angst. Initiativet opstod for to år siden og blev et alternativ til et dyrt kommunalt tilbud. Kurset i Karlslunde Strandkirke er ikke gratis, men kirkens fond dækker en stor del af omkostningerne. Kirken lægger lokaler til, og nogle af kirkens frivillige laver og serverer aftensmaden ved arrangementerne. Initiativet er indstillet af en taknemmelig mor, hvis søn gennem forløbet er blevet angstfri.

24. Skaterhallen ”Værftet” i Nexø
Værftet er et ældre skibsværft i Nexø, som er omdannet til indendørs skaterhal, legeland og cafe. Værftet drives af frivillige og fungerer som en platform for kirkeligt og socialt arbejde blandt børn og unge på Bornholm, hvor det kristne livs- og menneskesyn kan formidles i ord og handling. Der afholdes løbende en lang række aktiviteter som klubaften, musikværksted og spisefællesskab for flygtningefamilier. For at være tilgængelig for så mange som muligt er priserne sat så lavt som muligt, og mange aktiviteter i hverdagene er gratis.

25.Mødregruppe for ufrivilligt barnløse
Bangsbostrand kirke i Frederikshavn har taget initiativ til en ny mødregruppe for ufrivilligt barnløse. Initiativet er ment som en pendant til den mødregruppe og det moderskab, man som barnløs drømmer om at blive inviteret ind i. Gruppen mødes fire gange årligt og henvender sig til kvinder på tværs af hele stiftet. Det er Sognepræst Susan Bisgaard Storm som står bag initiativet.

26. Ungeindsatsen i Aarhus
Blå Kors i Aarhus har Ungeindsatsen som skal række ud til de unge, som har sociale problemer, bor på gaden eller på sofaer rundt omkring hos venner. To gange om ugen triller en ladcykel med madfyldte foliebakker og kaffe ud fra Blå Kors’ værested i Aarhus. Samtidig kan de unge få hjælp i form af vejledning om hjælp og kontakt til kommunen.

27. Tænketanken Eksistensen
Tænketanken Eksistens er en helt ny tænketank som for første gang samles i august. Den består af teologer, filosoffer, etikere mv. og har til formål gå bag om aktuelle teologiske og kirke- og værdipolitiske emner for at være med til at fremme danskernes vidensniveau om religion og kristendommen.

28. Kirkernes familiehjælp i Randers
Kirkernes familiehjælp er et initiativ, hvor familier i en periode, som er særlig udfordrende, kan få ekstra hjælp til at klare dagen og vejen. Det er tre kirker fra Randers - Den evangeliske Frikirke, Pinsekirken og Kronjyllands Frimenighed – der sammen har startet initiativet. Godkendte familier kan hver anden uge få en stor pose med basismadvarer samt et måltid og samtale i forbindelse med uddelingen. Familierne har desuden mulighed for at få brugt tøj, sko osv. Man kan modtage den ekstra hjælp i et halvt år ad gangen.

29. Foreningen Åndsfrihed
Sidste år blev en forening for åndsfrihed stiftet. De otte personer bag initiativet er en bred blanding af folk fra Dansk Bibel-Institut, jøder, muslimer og politikere. Dog er foreningen uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningen Åndsfrihed skal være med til at sikre retten til at tænke, tro og mene, hvad man vil, i en tid, hvor åndsfriheden er under pres.

30. Østeuropæisk aften i Østsalling Pastorat
Menighedsrådene i Østsalling Pastorat har erfaret, at der bor og opholder sig mange østeuropæere i området. Derfor har de besluttet at lave arrangementer, østeuropæere kan mødes og lære danskere i lokalområdet at kende. Den første “Østeuropæisk aften” blev holdt i foråret og var en stor succes med hele 60 fremmødte i alle aldre. Aftenen bød på sang og musik, og der blev både sunget på polsk, dansk og ukrainsk.

31. AGF-andagt i Aarhus
Inden fodboldklubben AGF første hjemmebanekamp i denne sæson, var der arrangeret andagt for byens hold i Sankt Lukas Kirke i Aarhus. Kirken og næsten alle deltagere var pyntet i AGF’s blå og hvide farver. Koret sang en modereret udgave af en kendt AFG-slagsang som sognepræsten efterfølgende prædikede over.

32. De små synger i Thisted
Fem lørdage i efteråret inviteres småbørn og deres forældre til ”De små synger” i Thisted Kirkecenter. Arrangementet er målrettet børn i alderen ti måneder til fire år, og er tænkt som en fortsættelse af ”Babysalmesang”. Der bliver sunget salmer og sange til fagter og dans, rytmeæg og faldskærm. Efter aktiviteterne er der saft og kaffe.

33. HERREVÆRELSET
HERREVÆRELSET er et nyt tiltag i det lille Døstrup-Mjolden Pastorat, hvor præstegården bliver åbnet kun for mænd. Mænd i alle aldre er velkommen til arrangementet hvor præsten fortæller historier. Efterfølgende er der snak ved bordene over smørrebrød og øl eller vand for 30 kroner.

34. Kirkeårets tekster for børn
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler står bag inspirationsmaterialet ”Kirkefrø”, som kan bruges af ledere, som vil formidle kirkeårets tekster for børn fra fire år til og med tredje klasse. Materialet består af to bøger, som indeholder ideer til formidling af samtlige tekster fra både første og anden tekstrække. ”Kirkefrø” rummer derudover idéer til, hvordan teksterne formidles for de nul til tre-årige.

35. Godnathistorie i Brorsons Kirke
Brorsons Kirke i København inviterer nul til seksårige børn og deres familier til gudstjeneste og godnathistorie den første onsdag i måneden. Gudstjenesten som starter klokken 18, er kort og rolig og byder på bibelhistorie, salmer og lystænding.

36. Barselslæsekreds i København
Barselslæsekreds er en læsekreds for mødre og fædre på barsel, som natkirken Vor Frue Kirke i København dannede rammerne for. Fem formiddage i foråret mødtes læsekredsen og diskuterede en novelle, de havde læst hjemmefra. Målet er at skabe et rum for en åben samtale om litteratur på et højt niveau, samtidig med at der er plads amning, bleskift og babygylp.

37. Gudstjenestens A-B-C
Skanderup Kirke inviterer til vejledningsgudstjeneste med forklaring på, hvorfor gudstjenesten foregår, som den gør og har gjort i hundredvis af år. Gudstjenesten vil blive afbrudt løbende med forklaringer til de enkelte dele af liturgien. På den måde kan få et indblik i den historiske baggrund for søndagsgudstjenesten.

38. Drop-in-dåb
Drop-In-Dåb er chancen for at komme lige ind fra gaden og blive døbt uden tilmelding. Rekordmange benytter sig af muligheden, og tilbuddet har spredt sig til kirker over hele landet. Det var præsterne i Vesterbro Sogn i København, som tog initiativ til den første drop-in dåb, som fandt sted i 2017. Derfor er de nomineret til årets initiativpris.

39. Gå-gudstjeneste i Mjolden
Det er et par år siden de startede med gå-gudstjenester i Mjolden sogn. I august gik deltagerne to kilometer ud i marsken hvor klaver, alterbord og kaffe stod klar. Gudstjenesten var velbesøgt af knap 50 gangvillige deltagere.

4o. Minihøjskolen for trængte familier
Otte gange om året samler Minihøjskolen en række trængte familier til samvær og fællesspisning i Rødbyhavn Kirke. Et frivilligt korps laver maden og passer børnene i den nærliggende gymnastiksal, mens forældre får en times. Bagefter samles alle til fællesspisning. Bag Minihøjskolen står Rødby og Omegns Menighedspleje, og idékvinden sognepræst Marianne Eilskov Hansen.

41. Center for Folkekirkens Familiestøtte
Folkekirkens Familiestøtte tilbyder støtte til forældre, der har brug for et kærligt skub eller støtte til at skabe bedre trivsel for deres børn. Frivillige hjælper forældrene i hjemmet og gennem kurser og forløb for par og skilte forældre.

42. Fupz’ke lignelser
Bibelselskabets Forlag udgiver i august tre bøger, hvor forfatter Kim Fupz Aakeson gendigter tre lignelser fra bibelen. I serien Fupz’ke lignelser har forfatteren fået til opgave at gendigte nogle af Jesus’ lignelser fra Det Nye Testamente. Forfatteren har sat scenen i dagens Danmark, men fortællestruktur og temaer er hentet fra Det Nye Testamente. En af historierne har fået navnet ”Per, Poul og farmand”, og er en gendigtning af den fortabte søn.

43. SommerGazz på Vesterbro
I Vesterbro sogn i København var der i sidste del af sommerferien i år mulighed for. Eventet var gratis, og alle børn havde mulighed for at prøve blandt andet hoppeborg, ansigtsmaling, drama, boldspil. Eventet SommerGazz blev drevet af frivillige og var et tværgående samarbejde mellem Kulturværkstedet Dagmar, Vesterbro Sogn og Mødestedet Valdemarsgade.

44. Orgelklubben
Orgelklubben har til formål er, at gøre op med forestillingen om orglet, som noget der kun høre støvet liturgi og utilgængelig klassisk musik til. Gennem undervisning og koncerter vil Orgelklubben vise børn og unge orglets mulighed og kvalitet. Orgelklubben samarbejder med konservatorier, musikskoler og lokale organister og fokuserer både på at udruste organister til at undervise børn og unge lokalt samt at motivere børn til at spille. Til daglig holder Orgelklubben til i København, hvor børn og unge ugentligt får orgelundervisning. Bag initiativet står den konservatorieuddannede ildsjæl, Katrine Immerkjær Kristiansen.

45. Aftengudstjenester i Hellerup Kirke
Mellem Himmel og Bord er korte og stemningsfulde aftengudstjenester i Hellerup Kirke. Til gudstjenesterne er der lidt færre ord og lidt mere musik og efterfølgende er der aftensmad og uformel samtale i godt selskab med andre kirkegængere. Hver gudstjeneste har et tema, som her kan diskuteres.

46. Glædesgruppen Hjertegløden
Hjertegløden er en ny studiekreds om livsglæde ved sognepræst Tue R. Lauridsen i Helleruplund Kirke. I studiekredsen bliver livets glæder og sorger belyst med udgangspunkt i blandt andet Bibelen, litteraturen og musikken. Meningen er at finde ud af hvad der får os til at mærke hjertegløden, livsmodet og livsglæden. Men vi skal også snakke om modsætningerne til det, nemlig sorgen og smerten ud fra vores egne erfaringer og andres. I beskrivelsen af studiekredsen står der, “Det her er ikke nogen sorggruppe – men en ”glædesgruppe”. Alligevel er det stadig også et tilbud til dig, der er blevet alene og har mistet, og derved er det samtidig en slags sorggruppe!"

47. Fokus på præsternes tro
Tidligere præst og forfatter Preben Kok sætter fokus på præsterne og deres tro i sine kurser Troen som præstens ressource, som han har afholdt i flere år og som i efteråret bliver afholdt i Hellerup Kirkes sognegård. Ideen med kurset er at give præster mulighed for at fokusere på deres egen tro, hvilket kan være svært, når man arbejder med at prædike kristendommen til andre mennesker, undervise eller bare tale med andre om troen. For ikke at brænde ud er det vigtigt, at give sig tid til at tænke på og formulere sin egen tro - også for at undersøge om der er overensstemmelse mellem den, og det præsterne siger fra prædikestolen.

48. Bæredygtig konfirmand
Et frivilligt initiativ fra Fredericia provsti vil gerne skabe en naturlig bevidsthed om de valg, man som menneske - ung eller voksen - tager. Formålet med Bæredygtig konfirmand er at samle nyt og brugt tøj til de unges konfirmationsdag eller til blå mandag, hvad end man er dreng eller pige. Det kan være alt fra konfirmationskjoler, blazere og jakker til butterflys, bælter og veste. Håbet er, at folk fra produktionsskolen og Depotgården i Fredericia skal inddrages i arbejdet med at reparere eller omsy det tøj, der trænger til det. Og på længere sigt vil initiativtagerne gerne samarbejde med flere lokale erhvervsdrivende i Fredericia.

49. GLAD-gudstjeneste
GLAD-gudstjenesterne i Lolland-Falsters Stift er for unge og voksne udviklingshæmmede på tværs at stiftets sogne- og provstigrænser. Indtil videre har der været mellem 25 og 60 deltagere til gudstjenesterne og alle er velkomne. Til gudstjenesterne bliver Bibelen og dens historie formidlet gennem blandt andet drama og billeder og der bliver sunget. Ideen er at deltagerne får brugt både syn, hørelse og fagter. Til kirkebønnen tændes der lys og gudstjenesterne afsluttes med, at der uddeles et ”dagens postkort” med billede og tekst, så man kan snakke om oplevelsen derhjemme. Bagefter er der kaffe, brød og samvær. Initiativet vandt Kirkelig Initiativpris 2018 i Lolland-Falsters Stift.

50. Godly Play
En religionspædagogisk metode skal fortælle bibelhistorie på en enkel og opmærksomhedsskabende måde. Ideen er, at deltageren ikke bare er modtager, men også deltager i samtalen om tro. Godly Play skaber et rum med plads til kreativitet, reaktion og eftertanke, når tilhøreren bliver inviteret ind i historien. Det er legende tilgang til undervisning, som samtidig bliver taget alvorligt. Metoden kan bruges til både børn og voksne, og bliver brugt af præster i hele landet. Kurser i Godly Play bliver arrangeret af DFS Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.

51. En produktiv strikkeklub
I de seneste to år har kirkestrikkerne fra Væggerløse Sogns strikkeklub mødtes hver anden uge for at strikke dåbsklude, inspireret af projektet Dåbskluden, der også er nomineret til årets Initiativpris, men også gulvpuder til konfirmanderne og bogmærker. Der er indtil videre kun kvinder i strikkeklubben og gennemsnitsalderen er 76 år. Det går dog ikke udover produktiviteten. Der er faktisk indført forbud mod at strikke derhjemme, fordi der ikke blev født børn nok til alle de dåbsklude. Det giver mening med en strikkeklub, fordi kirken bliver et sted med plads til kreative kræfter og frivillige.

52. En varm velkomst i kirken
I Bandholm Kirke gør menighedsrådet ekstra meget ud af, at alle skal føle sig velkomne i kirken. Det gør de ved at sørge for at give alle faste kirkegængere og gæster hånden, når de kommer ind, og byde alle velkommen til arrangementer i kirken. Om det så er til en gudstjeneste, en koncert, til fællespisning, kirkekaffe, eller ved andre kirkelige handlinger. Meningen er, at alle skal føle sig set, hørt og favnet.

53. Godnathistorier for hele familien
Også i Trinitatis Kirke i Fredericia bliver der fortalt godnathistorier for børn. Det sker en gang om måneden, hvor børnefamilier samles om spændende og sommetider uhyggelige historier fra Biblen. Det er fortællingen, der er omdrejningspunktet, men den sene eftermiddagstime går også med at tænde det store fortællelys og med at synge, efter man har sat sig godt til rette på puder og tæpper, der er lagt ud i kirken. Bagefter er der mad i sognegården for familierne.

54. International nytårsfest i Sognets Hus
I Maribo holdt de en stor nytårsfest for at markere, at 2017 var blevet til 2018. Til festen, der blev afholdt d. 6. januar, dukkede 120 gæster fra Syrien, Irak, Eritrea og Danmark op. Mange af gæsterne var nytilkomne flygtninge, der er kommet til Maribo og omegn. Aftenen var blandt andet fyldt med musikalske indslag, banko og lækker mad. Ideen var, at danskere og flygtninge kunne komme hinanden ved og lære hinanden at kende. Nytårsfesten blev til i et samarbejde mellem Maribo Domkirke, Sprogblomsten og Folkekirkens Asylsamarbejde.

55. Onsdagsrefleksion i frokostpausen
Hver onsdag bliver der holdt en kort andagt i Sankt Andreas Kapel i Roskilde Domkirke. Her bliver der læst højt fra Bibelen, sunget en salme og hørt musik. Onsdagsrefleksion bliver holdt midt på dagen og meningen er, at folk kan få en lille pause i løbet af dagen, hvor de kan reflektere over livets store og små spørgsmål. Til sidst beder man fadervor og modtager velsignelsen.

56. Et tilbud til eneforsørgere
Hver måned er der fællesspisning for eneforsørgere i Hyltebjerg Kirke. Maden bliver lavet af frivillige, som serverer hovedret, dessert og kaffe til sidst. Fra om eftermiddagen er der også kreativt værksted for børnene, og hver gang arbejder børnene med et forskelligt emne og materialer. Mens børnene hygger sig med hinanden og med at lege, male, tegne, klippe og klistre, kan de vokse slappe af og snakke sammen. Det er altid gratis at være med.

57. Forfatterskole for psykisk sårbare
Forfatterskolen PS! tilbyder skriveforløb til mennesker med psykiske lidelser. Her bliver der arbejdet med litteratur og skriveprocesser og med at blive en bedre skrivende med hjælp fra skønlitterære forfattere. Undervisningen finder sted i Kapelsalen i Sct. Andreas Kirke i København. Målet er, at skabe et sted hvor psykisk sårbare mennesker kan udvikle deres talent og samtidig føle sig godt tilpas. Det er også at bidrage til følelsen af, at sygdommen ikke er hele mennesket, men blot en del af det. Forfatterskolen samarbejder med Natkirken i Københavns Domkirke.

58. En økologisk kirkefestival
For syvende år i træk bliver den økologiske kirkefestival arrangeret på baggrund af et samarbejde mellem de 10 kirker: Ferslev, Gershøj, Gevninge, Herslev, Kirke Hyllinge, Kornerup, Lyndby, Skibby, Sæby og Vellerup - og med opbakning fra lokale frivillige, institutioner og skoler. Festivalen skal sætte fokus på ansvarlighed for Guds skaberværk, og i år er temaet biodiversitet eller "Naturen i farver." Det handler om at løfte blikket fra menneskenes daglige behov og se ud på skaberværket, hvor dyrearter forsvinder. Gennem et potpourri af musik, workshops, udstilling, udendørs gudstjenester, vandringer, salg af mad og drikke, kreative aktiviteter mm. ønsker gruppen bag festivalen at være ramme for godt og meningsfuldt samvær og at sætte fokus på glæde og taknemmelighed over naturens skønhed og gaver.

59. Hvad er meningen?
Det store spørgsmål og mange andre skal gymnasieelever beskæftige sig med til november. I Folkekirkens Hus i Aalborg kan gymnasieelever nemlig hvert år deltage i et tværfagligt forløb, der sætter fokus på kompleksiteten i de store spørgsmål om livet ud fra et religions- og naturvidenskabeligt synspunkt. Målet er at eleverne skal blive klogere og opnå en viden, som de kan bruge fagligt og i hverdagen. Projektet er et samarbejde mellem Nordjyske Gymnasier, Aalborg Universitet og Aalborg Stift. For at sætte fokus på forholdet mellem religion og naturvidenskab vil eleverne komme i dialog med anerkendte forskere fra den naturvidenskabelige, filosofiens, religionens og teologiens verden.

60. Spiregudstjeneste
Med en såkaldt Spiregudstjeneste i Vestenskov Kirke fejrede man tidligere på året forårets komme, mens alt sprang ud rundt om kirken. Der var blevet lagt mange kræfter i at arrangere en dag med gudstjeneste og indlagt skuespil, musik, flotte hjemmesyede kostumer og bagefter kaffe og saft i sognegården. Alle var med og bidrog til at gøre noget særligt ud af Spiregudstjenesten. Alle var velkomne til gudstjenesten, og det var der mange der havde benyttet sig af.

61. Middelaldergudstjeneste for konfirmander
I forbindelse med Middelalderdagene, der afholdes hvert år i juli på Voergaard Slot i Nordjylland har Hals Kirke besluttet at holde en gudstjeneste med samme tema. Middelaldergudstjenesten er særligt rettet mod konfirmanderne, og temaet var på denne søndag synligt i blandt andet musik- og salmevalget, og i brugen af middelkalderkirkens historie, som blev trukket frem til at sætte gang i en samtale om middelalderens gudstjenester i forhold til nutidens.

62. Grøn Kirke
Danske Kirkers Råd, der repræsenterer flere forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer, har oprettet Grøn Kirke-Gruppen, der står bag initiativet Grøn Kirke. Formålet med initiativet er at forsøge at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, verden står overfor. Arbejdets udgangspunkt er kirkeligt og teologisk.

63. Lån en dåbskjole
Hvis man får sit barn døbt i Ølgod eller Bejsnap Kirke i Vestjylland er der mulighed for at låne en dåbskjole til dagen. Kjolen bliver man ikke engang vaske og stryge bagefter - det sørger de ansatte for.

64. Kirkebussen på Kulturmødet, Mors
Kulturmødet på Mors er blevet en stor årlig begivenhed, og igen i år var folkekirken synlig med en stand. Arbejdet med at synliggøre nogle af folkekirken på Mors drømme og ideer startede tilbage i 2012. Her fandt man frem til at Kirken på Mors vil: Fællesskab, omsorg, ånd og kultur. I 2016 var folkekirken så til stede ved kulturmødet i deres første bus, som blev en genkendelig base. Siden er bussen blevet omdrejningspunkt for koncerter, paneldebatter, arrangementer for børn og meget andet.

65. Familiehjælper til enlige mødre
I Silkeborg Oasekirke er der hjælp at hente til sårbare gravide og nybagte mødre. En ordning tilbyder aflastning med hjælp fra en kvindelig familiehjælper med erfaring indefor graviditet, børn og familie- og hverdagsliv. Kvinden kan tilbyde et par timer om ugen i op til et år og kan hjælpe med at passe barnet og eventuelle søskende, huslige gøremål, gå med til lægen, kontakt til offentlige instanser eller bare være en at snakke med. Initiativet er et samarbejde mellem sundhedsplejen i Silkeborg Kommune, Frivilligcentret Silkeborg og Kirkernes Sociale Arbejde.

66. Loppemarked i Hyltebjerg Kirke
Hvert år i juni er der loppemarked på kirkepladsen ved Hyltebjerg Kirke og café i haven. På loppemarkedet sælger frivillige de ting som er blevet doneret, ligesom det er frivillige der står for at planlægge dagen. De penge som loppeboderne og caféen indsamler bliver doneret til gode formål. I år gik pengene til Læger uden Grænser og Astrid Møllers Arbejde for børnehjem i Bulgarien og Bolivia.

67. En medvandrer i livet
I Oasekirken i Silkeborg kan du søge hjælp, når du møder modgang i livet. Et af de initiativer, der er blevet sat i værk er medvandrere. Tilbuddet er til dem der har været ude for skilsmisse, er blevet arbejdsløs, har kæmpet med misbrug eller sygdom eller noget helt andet. En medvandrer er en af følges med et stykke af vejen, og som man kan dele sine bekymringer og udfordringer med. Nogle mødes en gang om ugen og andre sjældnere. Silkeborg Oasekirke hjælper med at skabe kontakt og finde det rigtige match.

68. BønogBrunch
Et særligt populært initiativ i Brorsons Kirken i København er Bøn & Brunch. Initiativet går ud på lige netop det, som navnet beskriver. Først er der højmesse med rytmisk musik og bagefter er der fællesbrunch, hvor alle aldersgrupper er velkomne.

69. Eventugen Challenge I Aarhus
Aarhus KFS - Kristeligt Forbund for Studerende - planlægger hvert år en eventuge, hvor der bliver afholdt såkaldte lunchbars, der betyder oplæg med mulighed for at stille spørgsmål og gratis frokost til deltagerne, og aftenmøder hver dag hele ugen. Projektet skal sætte gang i dialogen om, hvad vi hver især tror på og bygger vores liv på. Initiativet skal forhåbentlig få de studerende til at reflektere over tro.

70. Abildgård Marked
Abildgård Markedet har netop haft 25 års jubilæum, og igen i år gik overskuddet fra markedet til kirkens samarbejdspartnere og venskabskirker i Cambodja og Tanzania. På markedsdagen er der masser af aktiviteter som sumobrydning, FIFA-turneringer, loppemarked, hvor der bliver solgt hjemmestrikkede og hjemmegjorte ting, og tombola. Arrangementet bliver afholdt med hjælp fra 75 frivillige.

71. Yoga i Kirken
Ved at sætte yoga ind i en kristen kontekst – det være sig enten ved rummet, ved bønner og evangelielæsning undervejs, eller andre måder – indskriver yoga i kirken sig i en kristne meditative praksis. Nogle mener, at yoga i kirken ikke er uproblematisk, derfor har en gruppe med præster fra Folkekirken og medlemmer af forskellige frikirker, med Rie Skårhøj som tovholder, det sidste års tid undersøgt teologiske og praktiske udfordringer og muligheder ved yoga i kirken. Rie Skårhøj har oprette det danske yoganetværk, CrossYoga, for at uddanne kristne yogainstruktører og for fortsat at undersøge sammenhængen mellem yoga og kristendom. Derfor er Rie Skårhøj indstillet til initiativprisen, da hendes konstante fokus på muligheden for at tænke yoga og kirke sammen ikke bare har resulteret i 20 veluddannede yogainstruktører men også workshops, efteruddannelse, familie-yoga-gudstjenester og mange debatter med mennesker, som er utrygge ved, hvad yoga gør. Hun har med sit fokus på yoga som kristen bøns og meditationsform været med til at åbne Folkekirken op for mange af de spirituelt søgende, som ikke har haft lyst til at komme til almindelige gudstjeneste.

72. Sorggruppe i Bøvling
Nu er der også en sorggruppe i Bøvling Sogn, hvor man kan hente støtte, når man har mistet. Sorggruppen i Bøvling er et samarbejde mellem valgmenigheden og sognekirken i Bøvling. Den missionske og den grundtvigianske del af Bøvlings kirkemiljø har ellers gennem mange år haft forskellige uenigheder, og derfor er fællesskabet der er opstået omkring sorggruppen i sig selv en solstrålehistorie.

73. Family Time
Vineyard Kirken i København står bag projektet Family Time, som er et socialt netværk, hvor blandt andet flygtninge og folk der mangler lidt ekstra netværk kan komme. Der kommer især mange børnefamilier. De mødes med folk fra kirken og spiser og hygger sammen, ligesom der nogle gange er samlet ting ind de kan få. Børnene bliver underholdt med eksempelvis papirfly og ansigtsmaling.

74. Stjernestunder til børn
Stjernestunder skal hjælpe børn og unge i Aarhus, som har brug for at få en pause i hverdagen. Det kan for eksempel være børn med forældre, der er psykisk eller fysisk syge eller har et misbrug af alkohol eller stoffer. Børnene kan som konsekvens af det have udfordringer i skolen eller være ensomme. Det er en flok unge studerende, der i samarbejde med Blå Kors Danmark og Christianskirken i Aarhus står bag projektet. Stjernestunder bliver afholdt en gang om måneden, hvor man laver mange mange forskellige ting, alt fra snobrødsbagning til sport eller spændende udflugter. Kriterierne er blot, at det skal være sjovt, være noget ud over det sædvanlige og at nærvær og venskab er i fokus, hvor alle er noget værd og samtidig værd at være sammen med. Vi afholder første Stjernestund til september.

75. Film om børn med særlige behov
”Da jeg var barn, måtte jeg aldrig komme med i kirke, fordi jeg var handicappet”, siger Gunnar som er hovedpersonen i en af to nye informationsfilm om at have særlige behov og gå i kirke. Mandag den 3. september lanceres de to første film: ”Gunnars Gudstjeneste” og ”Minikonfirmander med særlige behov”. Den sidste kommer til næste sommer. Det er et stiftsudvalg i Haderslev som har taget initiativ til produktionen af tre små informationsfilm, som skal vise hvilke tiltag folkekirken udbyder til funktionshæmmede og børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Filmene kan benyttes som informationsmateriale og som inspiration til præster og menighedsråd, som skal i gang med at lave tilbud til børn og unge med særlige behov.

76. Onlinekursus skal lære Christfulness
Et onlinekursus skal hjælpe dem der er interesseret i spiritualitet, meditation og bøn at være fyldt af Kristus og blandt andet at bruge kroppen i din daglige bønspraksis. Kurset handler om at finde eller genfinde visheden om Guds Kærlighed. Kurset løber over 10 uger, hvor du lærer at være nærværende i verden, i forhold til dig selv, Gud og andre mennesker.

77. Fix a Bike
I Rødkærsbro er der gennem de sidste 3-4 år kommer rigtig mange flygtninge til. Derfor har Brandstrup kirke ved Rødkærsbro lanceret integrationsprojekt, Fix a Bike. Gennem projektet kan nydanskerne lære at cykle, vedligeholde og reparere en (doneret) cykel. Når de har lært færdselsreglerne, kan de få cyklen med hjem. Projektet er en stor succes og har nu kørt 11 tirsdag aftener hvor i alt 30 nydanskere har deltaget, ca. 20 cykler er sat i stand og cyklet med hjem. Aftnerne har været afsluttet med en lille andagt og lettere sange.

78. ”Appreciation” i Kirken i Kulturcenteret
Kirken i Kulturcenteret er en kirke, der gør en forskel for lokalsamfundet i København Nordvest, hvor den ligger. Hvert år op til jul sætter kirken fokus på taknemmelighed, anerkendelse og værdsættelse gennem initiativet ”Appreciation”. Det gør de ved hver uge i december at invitere en organisation eller ildsjæl ind til søndagsgudstjenesten, hvor de hædres og fejres for det arbejde, de gør i vores samfund. Derudover bliver der samlet penge ind til det arbejde, som hædres. Derudover er det en del af konceptet, at den hædrede organisation bliver opmuntret til på stedet at videregive hæderen – og indsamlingen – til en anden organisation, så ikke kun én, men to organisationer bliver påskønnet ved samme arrangement. ”Appreciation” er derudover medvirkende til at styrke relationerne mellem Kirken i Kulturcenteret og andre sociale aktører på Nørrebro.

79. Sommercampen Tidsrejsen
I den første uge i sommerferien kunne børn på Frederiksberg komme med på en tidsrejse fra tidernes morgen til helt ud i fremtiden. Det var nemlig temaet for den sommercamp “Tidsrejsen”, som blev holdt i Sankt Markus Kirke på Frederiksberg tidligere i år. Sommercampen er for alle børn på Frederiksberg, der skal begynde i 3. Eller 4. klasse efter sommerferien.

80. Skovgruppe for kvinder
Holstebro pinsekirke står bag initiativ "Skovgruppe for kvinder", som tager afsæt i mange menneskers behov for et åndehul i en hektisk og presset hverdag. Det er svært at finde tid til retræte eller pilgrimsvandring, men en enkelt aften om måneden kan de fleste afse. Skovgruppen mødes derfor en aften i skovene omkring Holstebro fem gange per halvår. Et bål er det fysiske centrum for gruppen, som mødes for at lytte til stilheden, hinanden og Gud. Aftenen indledes med mad, som er tilberedt over bålet, derefter synger man et par sange sammen, inden der er en session med vejledt stilhed. Stilheden leder over i en meditation, hvorefter aftenen afrundes med en kop kaffe samt en livshistorie fra en af deltagerne. En aften i skoven med Skovgruppen er dermed dybest set en alternativ gudstjeneste med fokus på stilhed og fordybelse.

81. Christfullnes for konfirmander
Sognepræst Thea Køllgaard Olsen har udviklet et materiale “Christfulness for konfirmander”, der skal gøre det muligt for konfirmander at bringe deres krop og tro sammen. Materialet består af øvelser der handler om at finde hvile i Guds nærvær. Det gør man blandt andet ved at opleve roen i kirkerummet, lytte til et religiøst sprog og mærke kroppen.

82. Diakoni gennem køkkenet
I 2013 gennemgik sognegården ved Hannerup Kirke i Fredericia en betydelig renovering. I forbindelse med modernisering og udvidelsen af bygning og køkken ansatte man en daglig leder - faglært indenfor køkkenbranchen - med ønsket om at øge det diakonale arbejde. Gennem den ansatte projektleder er der for alvor kommet nyt liv i sognegården, hvor atmosfæren er mærkbart forandret, ligesom mange nye mennesker har fået øjnene op for kirken. Det diakonale består i en lang række tiltag. I den daglige ”diakonale” cafe kan man få en snak over en kop kaffe eller blot læser avisen. Derudover er der en lang række arrangementer som ”Strik og kaff” som bl.a. fremstiller dåbsservietter, ting til vores Julemarked og varm beklædning til f.eks. Varmestuen i byen. Kafé Konfi (for konfirmander), ”Spisekrogen” (et seniorspisefællesskab), ”Mandeklubben” (frokostklub for mænd), ”Legetuen” og ”Ulvetime” (for de mindste børn) samt forplejning ud af huset. Køkkenet med køkkenleder Jette Groth er blevet hjertet for kirkens succesfulde diakoniarbejde.

83. Få et Servicetjek på dit parforhold
I Christianskirken i Århus tilbyder de “Servicetjek på parforhold” en aften hver halve år. Afternerne går med at lytte til et eller flere oplæg, der tager udgangspunkt i forskellige temaer omkring parforhold, samliv og ægteskab. Bagefter er der tid til at tale om oplægget med sin partner eller med de andre par. Aftenerne er til par i alle aldre. Initiativet er inspireret af den amerikanske professor James Córdova og hans program ”Marriage Checkup”.

84. Mød din nabo!
Viborg Stifts Asyl- og Migrant Samarbejde står bag et nyt initiativ. Med initiativet opmuntres der til til at banke på hos naboens dør og opleve fællesskab på tværs af kulturer og traditioner. Det kan nemlig være givende for alle parter at skabe kontakt til de naboer der ikke er født og opvokset i Danmark, men som er kommet til landet som flygtninge eller for at studere eller arbejde.

85. ConnectKøbenhavn
ConnectKøbenhavn er et bredt samarbejde på tværs af en række københavnske kirker og kirkelige organisationer, hvor man har mulighed for at lære nye mennesker at kende og skabe netværk. Projektet henvender sig både til nye i byen, og til mennesker som gerne vil have nye bekendtskaber, ligesom det er et fællesskab der både favner troende og ikke-troende. Af konkrete events afholdes blandt andet ’cykel-fix’ og folkekøkken.

86. Vægterandagter i Ringkøbing Kirke
Vægterne går deres runde i byen hver aften i sommerhalvåret og oftest med en lang hale af turister efter sig. En aften om ugen standser de foran kirken hvor præsten og organisten afholder en kort vægteransagt ,som i al sin enkelhed består af 2 salmer, orgelspil, søndagens evangelium, Fadervor og velsignelse. Vægterandagterne har mødt stor opbakning blandt vægterne, lokalbefolkningen og turisterne, der synes det er dejligt at kirken er åben på den tid af dagen. Andagterne finder sted hver torsdag aften i juli og august måned og andagten varer ca. et kvarter.

87. Ulvetimen for de 1 til 4-årige
I Brøndby Strand er der en gang om måneden lagt op til sang, dans og leg for de små. I 35-45 minutter er der samvær og læring gennem musik, salmer, børnesange og historiefortælling. Bagefter er der varm mad, så børnene er klar til at sove, når de kommer hjem. Forældre og ældre søskende er velkomne, men programmet er tilegnet de små.

88. Sorggruppe for børn i Haderslev
Et nyt tilbud til børn, der har oplevet sorgen ved at miste, er ikke som en typisk sorggruppe, hvor man sidder overfor hinanden og snakker. Man skal snakke sammen, for det er en stor hjælp for et barn at snakke med andre børn, der har prøvet det samme, men samtalen skal komme naturligt når der laves mad, spilles spil og bliver gået ture. Det er Sundhedsplejen i Haderslev Kommune og sognepræsten i Fjelstrup og Aller Kirker der står bag initiativet "Jeg savner dig", der skal hjælpe børn fra 0.-10. klasse.

89. Alpha Danmark
Alpha er en række oplæg om den kristne tro, hvor man kan stille spørgsmål, være kritisk og nysgerrig. Typisk holdes et forløb over 11 uger hvor man mødes en gang i ugen. Hver gang tages et emne om tro op, og er et oplæg til en efterfølgende samtale. På Alpha er der plads til alle mennesker og alle holdninger. Kurset er særligt for dig, som ikke tror på Gud – eller som ikke ved, hvad du skal tro. Alpha holdes i hele verden og efterånden rigtig mange steder i Danmark. Ikke to Alpha kurser er ens, men generelt har de tre ting til fælles: Mad, et oplæg og en god samtale.

90. Bamse-holdet fra Kolding
Strikkeklubben “Flittige Hænder”, der har hjemme i Simon Peters Kirken i Kolding, mødes en gang om ugen og strikker bamser til indlagte børn på hospitalet. Der bliver strikket både derhjemme og til møderne i kirkens lokaler, og bamse-holdet fra Kolding har strikket flere hundreder bamser, der alle strikkes efter den samme opskrift. Men en god kop kaffe og tid til at nyde det gode selskab er der også.

91. Hillsong CityCares plejehjemsteam
Siden 2016 har Hillsong CityCares frivillige i weekenderne besøgt plejehjemmet Kærbo på Østerbro i København for demente ældre. CityCares formål er at skabe fællesskab for beboerne, vise ubetinget omsorg og bygge broer mellem generationerne på tværs af tro og alder. Frivilligteamet har bl.a. medbragt deres babyer til stor glæde for de ældre, æret beboerne på fars og mors dag med blomster, og uddelt julegaver til beboerne hver jul siden 2016. De frivillige gør ikke kun en stor forskel i de ældres liv, men især også for de pårørende, som sætter pris på, at deres familie bliver set og elsket ubetinget, når de ikke selv altid kan være der så meget som de gerne vil. I fremtiden håber Hillsong CityCare at kunne udbrede teamet til flere plejehjem i København.

92. International kirke i Kolding
Simon Peter Kirken i Kolding har et stort internationalt udsyn. Kirken har en lang række internationale initiativer heriblandt gudstjeneste på engelsk den første søndag i måneden og det et år-gamle internationale kor ’International Voices’, med nu 50 medlemmer som også inkludere folk uden for kirken. Derudover arrangeres der fredagsforedrag om tværkulturelle emner, tværkulturelle sommerlejre, individuelle samtaler, foredrag og undervisning. Det tværkulturelle netværk er primært i Kolding provsti og Haderslev stift.

93. Elsk Aalborg
Det diakonale initiativ er udsprunget at Aalborg valgmenighed, der er en del af folkekirken i Aalborg. Initiativet går ud på at få folk til at elske deres by Aalborg, og derved gøre byens indbyggere mere venlige, hjælpsomme og mere gæstfrie over for hinanden uden tanke på hudfarve, religion, indkomst, bopæl eller uddannelse. Initiativet har allerede bredt sig til flere steder i landet. Blandt andet Vejle, Aarhus og København.

94. Kirkehønen Carlo
Helsingør Stift og Den Folkekirkelige Udviklingsfond har støttet et projekt, der på kreativ vis formidler tro til børn på Facebook og Youtube. Præsten Sofie får hjælp af Kirkehønen Carlo, når hun skal snakke om emner som glæde og det at føle sig forkert i børnehøjde. Nogle vil måske spørge, hvad en høne ved om kristendom. Den ved ingenting, men det er netop det, der er pointen, når Sofie forklarer.

95. Kirken i Østjylland på Youtube
I august sidste år lancerede Folkekirken i Østjylland en stor kampagne, der skulle promovere folkekirken som et rummeligt sted med plads til både tro og tvivl. Kampagnen kørte først på de sociale medier og kunne efterfølgende ses på busplakater, buslæskærme og plakatstandere ved Nettobutikker. Kampagnen har den overordnede titel ”Sammen om tradition, tro og tvivl”. Det vigtigste element var en række interviewfilm, hvor helt almindelige danskere fortæller på hverdagssprog, hvad kirken betyder for dem – og hvordan de bruger kirken. Kampagnen er set af over 787.000 mennesker har kigget med på YouTube, hvoraf næsten 30 pct. af dem har set en af de 30 sekunder lange videoer til ende. Hvilket er meget for nutiden gennemsnitlige mediebruger.

96. Turistkirken på klitten
I august måned er Turistkirke blevet afholdt fire gange i Helligåndskirken ved Hvide Sande. Formålet med gudstjenesten er at byde områdets mange sommergæster velkomne, og også at arrangørerne og de øvrige gæster kan berigede med et internationalt kristent fællesskab. Til gudstjenesterne er der særligt fokus på fællessang og musikindslag og en tolkning af prædiken til tysk.

97. Cykelgudstjeneste
Menighedsrådene i Hårlev og Varpelev Kirker inviterer til cykelgudstjenester. Gudstjenesten starter i Hårlev Kirke. Efter første del af gudstjenesten cykler alle til Varpelev Kirke, hvor gudstjenesten afsluttes og hvor der også er frokost.

98. Night Light Café
Night Light Café er etableret for at møde udenlandske og handlede kvinder i prostitution med værdighed, næstekærlighed og åndelig omsorg. Brugerne af caféen er udelukkende nigerianske kvinder, hvor nogle opholder sig længe i Danmark, andre er her få uger eller måneder. Caféen er åben natten mellem onsdag og torsdag kl. 03-06. Der er minimum fem frivillige på en vagt. Kvinderne bliver både mødt på gaden, hvor de tilbydes noget varmt at drikke og de bliver inviteret til at komme ned i caféen og få et helle fra gaden, noget at spise og drikke samt en snak og bøn, hvis de ønsker det. Der er desuden forskellige kreative workshops i løbet af natten for at skabe aktiviteter og ”noget at være sammen om”. Natcaféen er et diakonalt projekt, som bygger på kristne grundværdier og er et samarbejde mellem otte kirker i København: Eliaskirken, Apostelkirken, Vesterbro Sogn, Byens Valgmenighed, København Vineyard, ReGen, Hillsong Church Copenhagen og Kirkernes Integrations Tjeneste.

99. Digitale gravsteder
Gravsten udstyret med en QR-kode giver mulighed for at møde de afdøde. Ved at bruge sin telefon til at scanne koden kan man hurtigt få adgang til den afdødes livshistorie, der bliver fortalt gennem video eller andet. Flere og flere danskere udstyrer deres gravsted med koden. På Ordrup Kirkegård nord for København kan få fodboldspilleren Harald Nielsens livshistorie, og på Assistens Kirkegård i København kan man lære om filosoffen Søren Kirkegaard.

100. Solnedgangsgudstjeneste i Søndervig
Søndervig Centerforening og de lokale præster i Søndervig til Solnedgangsgudstjeneste. På enten Store Bededag eller Kristi Himmelfartsdag mødes lokale og gæster på stranden og med Vesterhavet og solnedgangen som bagtæppe, holder præsterne en kort aftengudstjeneste. Henover sommeren er der gudstjenester onsdag aften, og mange bruger anledningen til en tur i bølgerne eller en picnic på stranden.

101. Guldkonfirmation
Der er efterhånden mange kirker, der samler deres gamle konfirmander 50 efter konfirmationen til en såkaldt guldkonfirmation. I år var dog første gang, Bovlund Frimenighed var vært for en sådan genforening. I Bovlund havde de held med at finde frem til de gamle konfirmander, hvoraf hele 14 af de 16 dukkede op. Dagen begyndte i kirken og sluttede af med en fælles middag på den lokale kro. Bag initiativet stod to medlemmer af frimenigheden, der i fællesskab havde sat gang i eftersøgningen af de andre konfirmander fra dengang.

102. Demensvenlig kirke i Dalum
Dalum Kirke lidt uden for Odense er i år blevet til en såkaldt ”demensvenlig kirke”. Det betyder at mere end halvdelen af kirkens ansatte og frivillige (20 mennesker) har været på kursus i at støtte demensramte og pårørende og konkret ved hvordan, man kan give en demensramt en god kirkeoplevelse. Det er desuden planen, at Dalum Kirke skal være venskabskirke for den demenslandsby, der er planlagt i Højstrup Have lidt uden for Odens, som er den første af sin slags i Danmark.

103. Præst i svangreomsorgen
At blive forældre er en stor omvæltning. I mødet med en nyfødt oplever de fleste livslyst og glæde, men vi kan også i forbindelse med et barns fødsel opleve sårbarhed og afmagt. Konfrontationen med livet selv, som det viser sig i det nyfødte barn, er livsomvæltende. Forældreskabet forandrer livet, og det kan både kommende og nybagte forældre have brug for at tale om med en præst. Det kan de nu på Regionshospitalet Randers, hvor afdelingen for kvindesygdomme og fødsler har indgået samarbejde med en præst, der har samtaler i jordemodercentret med gravide og nybagte mødre.

Initiativet Præst i svangreomsorgen, er blevet til i et samarbejde mellem sognepræst Therese Strand Kudajewski og jordemoder og lektor, ph.d. Christina Prinds (Syddansk Universitet/UC SYD), der forsker i og omkring tro og eksistens i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab.

104. Trinkurser.dk
Trinkurser.dk er en tværkirkelig forening med en bestyrelse bestående af mennesker fra både fri- og folkekirkelig baggrund. Trinkurser består af programmer, som kan bruges som et effektivt redskab til at bearbejde destruktive adfærdsmønstre som for eksempel misbrug, vrede, lavt selvværd, dysfunktionelle familiemønstre, bitterhed, misundelse med mere. I øjeblikket tilbyder 14 kirker landet over således 12-trinskurser under paraplyen ”trinkurser.dk”, hvor man med udgangspunkt i de Anonyme Alkoholikeres 12 trin arbejder med bestemte områder af sin adfærd eller sin personlighed. Foreningens formål er at hjælpe kirker, foreninger med flere til at etablere trinkurser. Foreningen har tillige til formål at forsætte videreudvikling af konceptet samt udbyde coaching og træningstilbud til 12-trinsmedarbejdere.

105. Diakoni mellem rødbeder og gulerødder
Hvad har diakoni og grøntsager med hinanden at gøre, kan man spørge. Det har projektet Multi Kulti-haver et godt svar på. I samarbejde med Det Danske Haveselskab, Vejen Kommune og Vejen Kirke arbejder en lille håndfuld dedikerede frivillige sammen med en gruppe af flygtninge om at passe køkkenhaver, mens de lærer hinanden at kende på trods af sprogbarrierer og forskellige religiøse og kulturelle tilhørsforhold.

I Vejen ville de lokale gerne være med til at skabe et sted, hvor danskere og flygtninge kan mødes i øjenhøjde og sammen opleve den fælles glæde, der er forbundet med at se noget vokse og gro. Gruppen mødes en gang om ugen i Multi-Kulti-haven. Selvom grøntsagsdyrkningen er det fælles omdrejningspunkt, så fylder samtalerne, omsorgen og det at mødes på lige fod mindst lige så meget. Projektet bygger også bro til kirken og er et bindeled til den danske folkekirke for dem, der er kristne, konverterede eller blot er nysgerrige på kristendommen.

106. Liv på Kirkegården i Ribe
Der er sat gang i mange initiativer i Ribe i Sydvestjylland, for at få folk til at komme mere på kirkegården. Ud over at holde bier i samarbejde med Ribe Biavlerforening har man også anlagt ”en hemmelig sti”, som bringer de besøgende rundt i alle hjørner af kirkegården. Der er lavet fortællevandringer, hvor man kan høre om kirkegårdens historie og om de mennesker, der ligger begravet. Man har opsat en fortællegynge og kunst rundt omkring på kirkegården. Derudover er der en lille bro på vej, som skal forbinde kirkegården med et område med feriehuse, og som vil betyde, at vejen til Ribe by går gennem kirkegården. Hanne Ertbølle Gerken,Der er kirkegårdsleder på byens to kirkegårde vil nemlig gerne have at folk kan lide at komme der.

107. Præstegårdsstien
Længe har de lokale gerne villet forny den gamle kirkesti, der går mellem Sneptrup Præstegård og Ovsted Kirke i nærheden af Skanderborg. Det er nu lykkedes, og man har samtidig skabt en kulturhistorisk sti rundt om den 267 år gamle præstegår og i naturen omkring Sneptrup. Projektet etablerer offentlig adgang til moseområdet Bredmosen, og skaber en forbindelses- og motionssti mellem Tebstrup, Sneptrup Præstegård og områdets skole, SFO og børnehave. Derudover er målet at skabe og demonstrere nye rammer, som kan styrke borgeres, foreningers og institutioners interesse for at lege, lære og motionere på kreativ vis i naturen. Stien kombinerer adgang til naturen med støttepunkter for motion, ophold og natur- og kulturformidling, såsom visualisering af bibelhistorier.

108. Trospraksis.tv
Trospraksis.tv er en ny online tv-kanal, der startede i 2017, for alle som ønsker at smage på, etablere og opretholde en åndelig praksis. På sitet kan man finde videoer med guidede meditationer, bønner, undervisning og videoer til inspiration for bønslivet. Organisationen Areopagos står bag kanalen.

109. Den Lyttende Kirke
Når vi bliver gode lyttere, har det en positiv effekt på vores relationer, i vores personlige vækst og modenhed, spirituelt og i alt, hvad vi beskæftiger os med, såsom arbejde, familieliv, hverdagsliv og studier. Den Lyttende Kirke udbyder derfor kurser på forskellige niveauer, som skal hjælpe deltagerne til at blive bedre til at lytte og forstå hvor det er så vigtigt. Den Lyttende Kirke vil styrke kirken ører overalt.

110.Walk For Freedom
Baggrund Walk For Freedom er en global begivenhed, som non-profit organisationen A21 hvert år arrangerer for at sætte fokus på ofre for menneskehandel. I år bliver der arrangeret Walk For Freedom fem steder i Danmark København, Aarhus, Aalborg, Herning og Odense. Til eventet går man i fuldstændig stilhed i en lang, lige række – en og en – mens frivillige deler flyers ud med faktuelle oplysninger om menneskehandel på globalt og lokalt plan. Eventet koordineres af frivillige i tæt samarbejde med lokale kirker. Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige kirkemiljøer i Danmark. Ligeså har en del kirker efterfølgende sat gang i forskellige ting for at samle penge ind til fordel for ofre for menneskehandel.

111. Sommer i Bispebjergparken
En uge i sommerferien hvert år arrangerer Kirken i Kulturcenteret på Nørrebro ”Sommer i Bispebjergparken,” hvor man laver sjove og spændende aktiviteter for børn i skolealderen – for eksempel glidebanefodbold, vandkampsaktiviteter, hoppeborg med mere. Bispebjergparken, som grænser op til Mjølnerparken, består for halvdelen af beboernes vedkommende af familier, hvoraf mange er økonomisk trængte eller på anden måde fattige på ressourcer. Formålet med initiativet er at give børnene en fantastisk sommeroplevelse samt at skabe relationer på tværs af generationer og kulturer. De sidste to år har der været 55-80 deltagere per dag – både børn og voksne samt 15-30 frivillige fra kirken.

112. ​​​​​​​MAHABBA
Sogne- og Indvandrerpræst Jens Lind Andersen har taget initiativ til at få oprettet en Mahabba-gruppe med base i Solvang kirke i københavn. Mahabba er et arabisk ord, der betyder kærlighed. Med Mahabba ønsker man at skabe et sted, hvor kristne og muslimer kan mødes. Man ønsker at motivere kristne til at møde deres muslimske naboer med venlighed og hjælpe kirker med at skabe liv og vækst i menigheden. Gruppen mødes hver tirsdag aften til bøn, bibellæsning med refleksioner og samtale, samt løbende information og viden om islam og muslimsk levevis er indholdet i det ugentlige møde. Det hele med henblik på at række ud til muslimske medborgere i nærområdet.

113. Kig Ind
​​​​​​​Kig Ind er et værested i Græsted og er en del af Græsted Frikirkes sociale arbejde. Kig Ind er også stedet, hvor man opmuntrer hinanden, finder empati, tryghed og nærvær, og det er et sted, hvor mennesker er kommet ud af både misbrug og ensomhed. Kig Ind har åbent hver mandag eftermiddag. Her kan man komme, som man er, drikke en kop kaffe og møde andre mennesker. Hvis man har brug for en personlig samtale med en af de frivillige medarbejdere, er der også tid og mulighed for det. Stedet kunne slet ikke eksistere uden alle de frivillige ildsjæle, hvoraf nogle af dem selv startede som brugere af værestedet. Indtægter i værestedet kommer fra frivillige bidrag fra menigheden og enkeltpersoner samt lokale sponsorater.​

Teksterne fra de tilmeldte arrangementer er forkortet af redaktionen