Sommerlejr

Tværkulturel sommerlejr byder nydanskere velkommen

På den tværkulturelle sommerlejr på Hestlund Efterskole, der finder sted den 10.-14. juli, mødes nydanskere og danskere og laver en masse sjove aktiviteter. Foto: Privatfoto

På den tværkulturelle sommerlejr på Hestlund Efterskole er der intet krav om at være kristen. "Det er nok at være menneske og være til stede," fortæller lederen af sommerlejren Enok Sørensen i et interview til Kristendom.dk

Hvad er formålet med sommerlejren?
At nye borgere i Danmark må få noget godt, gerne meget godt, med i bagagen i form af en oplevelse af at være med i et åbent fællesskab. Men også at de oplever sig selv som værdifulde foruden de spændende og glædelige oplevelser. Meningen er, at de føler sig trygge – og klar til at blive udsat for sjove udfordringer.

Ved ”ryste sammen”-arrangementet den første aften er der konkurrencer, som kan bestå i meget forskelligt som for eksempel at fange hoppebolde eller at kaste med og gribe æg. En kanotur, svømmetur eller at synge bevægelsessange kan også være sjove udfordringer for mange.

Derudover handler det om, at mennesker må blive berørt af Gud. Årets tema er også ”At tale med Gud”, og det skal forstås som noget, vi både gør i fællesskab som kristne – men også noget, som vi gør hver for sig.

Lejren henvender sig til nydanskere, men der er også danskere med, omkring 40, men stort set alle med én eller anden opgave.

Skal man være kristen for at være med – eller må man godt være søgende?
Man skal ikke være kristen og for så vidt heller ikke søgende. Det er nok at være menneske og være tilstede.

Er der regler, man skal overholde?
Uden regler kan det næppe være godt at være 150 mennesker i alderen fra 0 til 80 år sammen på en lejr i fem dage, så der er guidelinies. Der må for eksempel ikke nydes alkohol og stoffer.

Hvad laver man på jeres sommerlejr?
Der sker mange ting. Nogle af dem er: Ryste-sammen-arrangement, bålaften med forskellige aktiviteter, sang og leg, hvor hoppeborge og mange andre legeting er i sving.

Der er også en udflugt med mulighed for blandt andet at ro i kano og fiske og en badetur enten til et friluftsbad eller et svømmeland, afhængig af vejret. Dertil kommer forskellige former for sport som bordtennis, pool, volley, fodbold og meget mere.

Og så skal man ikke undervurdere den lækre mad – og den gode kage.

Endelig handler det også om at lytte til Gud. Hver formiddag har vi undervisning ud fra lejrens tema. Vi er optagede af, hvad Gud siger til os i sit ord. Efter bibelundervisningen taler vi sammen i grupper. Vi har også en sang og vidne-aften, hvor der er anledning til at fortælle hinanden om livet med Gud.

Hver dag slutter vi med en aftenandagt.

Hvor meget fylder bøn og salmesang på sommerlejren?
Vi synger en del kristne sange ledet af et band og forsangere, som består af medarbejdere og deltagere på lejren. Vi har for eksempel en daglig samling med fællessang for alle generationer hver dag.

Jeg tænker ikke, at bøn fylder meget, snarere for lidt, for hvor er det godt at tale med Gud. Jeg håber, bøn kommer til at fylde mere i år, da lejrens tema er ”At tale med Gud.”

Er der gudstjeneste?
Der er ikke en gudstjeneste forstået som højmesse, men der er undervisning og samtale om lejrens tema ”At tale med Gud” tre formiddage fra kl. 10 til 12. Om søndagen fra kl. 10 til 11 har vi et møde, hvor alle generationer samles, hvor vi synger sammen, og lejrens tema tages op i en tale.

Hvorfor bruge sin sommerferie på Gud?
Ganske enkelt: Fordi ingen elsker os som Gud.

Lejren henvender sig til nydanskere, men der er også danskere med

Enok Sørensen, leder af den tværkulturelle sommerlejr på Hestlund Efterskole