Hvordan skal jeg bede?

"Jesus gav os fadervor som en model-bøn. Den kan bruges på to måder: Som en kort bøn vi kan bruge, når vi ønsker at bede, men også som en slags "opskrift"," skriver præst i Pinsekirken, Mikael Wandt Laursen. Foto: colourbox.com

Dit spørgsmål vidner om et ægte ønske, og dér er bønnen allerede begyndt," svarer præst i pinsekirken Mikael Wandt Laursen

Spørgsmål:

Der står i Bibelen, at bøn med mange ord er sagt af hedninge og ikke kan regnes som rigtig bøn (eller noget i den retning). Jeg kan ikke helt huske, hvor jeg har læst det i Bibelen. Jeg tænker bare over, når jeg beder bøn, om jeg siger for meget og hvad, der er for meget.

Jeg vil gerne bede aftenbøn sammen med min kæreste, og det vil hun også gerne. Men er usikker på, hvad jeg skal sige, og hvordan jeg skal gribe det an?

Måske lyder det som banale spørgsmål, men det fylder meget i tankerne. Vi læser et afsnit i Bibelen dagligt. Ser frem til lidt hjælp!

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Jacob

Svar:

Kære Jacob

Tak for den fine og gode forespørgsel. Den vidner om et ægte ønske, og dér er bønnen allerede begyndt.

Bøn er noget meget naturligt. Når Jesus taler i Mattæus Evangeliet om ikke at bruge mange ord, så henviser han til folk, som bare beder overfladiske ord uden indhold eller dybde.

Når du beder en oprigtig bøn, så er der ingen grænser for korthed eller længde. Gud ser dit hjerte og hører din bøn. Selv en kort bøn som "Jesus" indeholder utrolig meget kraft og rigdom.

Jesus gav os fadervor som en model-bøn. Den kan bruges på to måder: Som en kort bøn vi kan bruge, når vi ønsker at bede, men også som en slags "opskrift".

"Vor far du som er i himlen"... Du og din kæreste kan starte med at takke Gud for, at han er jeres far og samtidig den Gud, som har skabt alt.

"Helliget blive dit navn"... En lovsang til Gud hvor I udtrykker jeres tak til ham for livet og dagen.

"Komme dit rige. Ske din vilje på jorden som den sker i himlen"....En bøn om at Guds rige, hans kærlighed og retfærdighed må komme på vores jord. I vores familie, by, land og verden.

"Giv os i dag vort daglige brød"... En bøn om jeres behov, hvad har I brug for?

"Tilgiv os vores synd som også vi forlader dem, der har syndet mod os"... En meget vigtig del af bønnen. Bed Gud om tilgivelse for, hvor vi har fejlet, og samtidig udtaler vi tilgivelse over dem, som har forbrudt sig mod os.

"Led os ikke fristelse, men fri os fra det onde"... En bøn om beskyttelse. Gud bevare os fra al sygdom, ulykke og alt ondt.

"For dit er riget, magten og æren i evighed, amen". Slut af med at ære Gud og takke for, at jeres bøn er hørt.

Dette er blot et forslag til en bøn. Der findes mange måder at bede på.
Bed fra hjertet og bed i Jesu navn.

Med venlig hilsen
Mikael Wandt Laursen
Præst i pinsekirken og panelist på kristendom.dk

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.