Spørg

Hvorfor gjorde Jesus De 10 bud sværere at overholde?

Bjergprædikenen var også provokerende for de tilhørere, der hørte Jesus holde sin prædiken. Foto: Kovalenko Inna

"Vi har brug for at kunne se, at vi aldrig har en chance for at blive gode nok til at frelse os selv"

Spørgsmål om De Ti Bud

Hvorfor er Bjergprædikenen så central for kristendommen, og hvorfor gjorde Jesus det sværere for menneskerne at overholde De Ti Bud?

Hilsen,
Sofie

Svar

Hej Sofie.

Det er et rigtig godt spørgsmål, som virkelig også provokerede mennesker, den gang Jesus holdt bjergprædikenen! Selv nogle af Jesu nærmeste tilhængere syntes, at det her var at stramme skruen for meget.

Gud er kærlighed
Lige fra Gud for mange tusind år siden begyndte at fortælle os mennesker om sig selv, har det været tydeligt, at han skabte os til at ligne ham selv. Efterhånden som Gud viser mere og mere af sig, bliver det tydeligt, at Gud først og fremmest kan beskrives med ordet ”Kærlighed”. Gud er kærlighed og han har skabt os mennesker til at leve i kærlighed til ham og til hinanden. Gud gav sit folk De Ti Bud på et tidspunkt i historien, hvor han kun lige var begyndt at fortælle detaljeret om sig selv. De Ti Bud udtrykker i meget enkel form noget om hvordan det er at leve et liv i kærlighed. Da Jesus flere tusind år senere kommer og fortæller langt mere detaljeret og fyldestgørende om Gud, siger han i bjergprædikenen: De Ti Bud er gode eksempler på et kærligt liv, men tro ikke, at de bare handler om de ydre ting. De handler om det inderste i et menneske. Gud vil ikke bare, at vi skal elske i de ydre handlinger, men i vores inderste følelser og vilje. Så det er ikke nok, at du lader være med at skyde din nabo og lader være med at bolle hans kone. Du skal have omsorg for din nabo og prøve at beskytte ham og hans ejendom bedst muligt. Og i forholdet til Gud er det ikke nok, at du i det ydre ærer ham ved at gå i kirke og den slags – Gud længes efter et personligt kærlighedsforhold mellem dig og ham!

Frelsen
Når tilhørerne protesterede mod alt dette, skyldtes det én ganske bestemt ting: De troede, at man blev frelst ved at overholde De Ti Bud. Det var svært nok – men sådan som Jesus nu tolkede dem, blev det jo simpelthen totalt umuligt! ”Netop” siger Jesus. Og her er vi ved den anden grund til at Jesus siger det så tydeligt i bjergprædikenen: Vi skal blive helt klar over, at det er umuligt for et menneske at leve helt som Gud skabte os til at leve. Jesus siger jo lige ud, at vi skal blive fuldkomne ligesom Gud (Matt 5,48). Det er den dårlige nyhed. Den super gode nyhed er så, at det er heller ikke ved at holde De Ti Bud, man bliver frelst! Man bliver frelst ved at tage imod at Jesus på korset betalte for vores regning hos Gud! Man frelses helt gratis. Det var hovedbudskabet for Jesus. Det kunne jeg sige meget mere om, men lad mig slutte med at ridse op:

Når Jesus i bjergprædiken gør De Ti Bud så super svære, så er det:

1.Fordi det er sådan, det er meningen, at de skal forstås. Gud er selv fuldkommen kærlighed og han har skabt os til det samme!

2.Fordi vi har brug for at kunne se, at vi aldrig har en chance for at blive gode nok til at frelse os selv! Jesus ønsker, at vi alle når frem til at sige til ham: ”Jesus, jeg kan ikke leve fuldkomment kærligt – du må tilgive mig!” – eller, som han lærte os at bede i Fadervor: ”Forlad os vor skyld”.

3.Og så kunne man spørge: Er det så lige meget, hvordan jeg lever? Nej, slet ikke. Det kommer frem i samme bøn i Fadervor: ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere” – når vi møder Guds fuldkomne kærlighed gennem hans tilgivelse, så sendes vi derefter ud i hverdagen med denne kærlighed og tilgivelse for at give den videre til andre!

Venlig hilsen,
Carsten Korsholm Poulsen
Undervisningskonsulent i IM

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.