Spørg

Derfor er der flere end én gud i Det Gamle Testamente

Det gamle testamente omtaler kaosmonstre og guder som skabninger på lige fod med andre skabninger som for eksempel mennesket.

Gud er den eneste skabergud i kristendommen, men i Det Gamle Testamente omtales også andre guder og kaosmonstre

Spørgsmål
I biblen (Jobs bog 41,17 ) bliver der nævnt et havuhyre kaldet Livjatan, og når det bliver beskrevet, står der "når den rejser sig gribes selv GUDER af frygt." Hvorfor står der guder som i, at der er flere guder end en? Mener man ikke i kristendommen, at der kun findes en Gud? 

Mvh. Oscar 

Svar
Kære Oskar 

Israels tro blev til i en polyteistisk kultur, og derfor er det kun naturligt, at teksterne afspejler denne kontekst.

Det springende punkt er derfor ikke, om bibelteksterne omtaler kaosmonstre og guder, men hvordan de gør det. Det er der forskellige forståelser af. Mange forskere mener, at teksterne afspejler en religionshistorisk udvikling fra polyteisme til monoteisme.

Selv er jeg overbevist om, at alle tekster afspejler en tro på Herren/Gud som den eneste skabergud, og at tekster, som nævner andre guder, skal forstås på denne baggrund.

Når en række tekster nævner kaosmonstre som Livjatan, Rahab og Behemot (f.eks. Es 27; 51; Sl 89, Job 26; 40 m.fl.), er det et udtryk for en polemisk forkyndelse af Herren/Gud som den eneste skabergud. Forfatterne tager med andre ord udgangspunkt i kulturens (kanaanæiske) polyteistisk forestillinger om guder og kaosmagter for at understrege, at hvad end læserne/tilhørerne måtte forestille sig af sådanne guder og magter, så gælder det, at de enten slet ikke eksisterer eller blot er skabninger på lige fod med andre skabninger, som ingen trussel udgår mod Herren/Gud.

Det kan være svært at se i en dansk oversættelse, men når det i skabelsesberetningen hedder, at Gud skabte de store havdyr (1 Mos 1,21), så er der brugt det samme hebraisk ord, som andre steder i Gammel Testamente er oversat med "drage" (Sl 74,13), og en af pointerne i skabelsesberetningen er derfor at markere, at det, som opfattes som "drager" i folkereligiøsiteten, i virkeligheden blot er skabninger som alle andre.

Samme pointe finder vi i Salme 104, hvor det hedder om havet, at "dér sejler skibene, dér er Livjatan, som du skabte til at lege i det." At der er tale om bevidst polemik mod kanaanæisk folkereligiøsitet understreges også af det faktum, at beskrivelsen af Livjatan som "den flugtsnare slange" og "den bugtede slange" i Es 27,1 er et direkte citat fra en kanaanæisk tekst, som er fundet i Ugarit - det nuværende Ras Shamra på den syriske middelhavskyst. Her har den bibelske forfatter altså taget en forestilling direkte fra en kanaanæisk tekst og brugt den til at give udtryk for en anden forståelse af hvem eller hvad denne Livjatan er.

Bedste hilsner
Jens Bruun Kofoed
Professor i Gammel Testamente ved Fjellhaug International University College Danmark og adjunkt ved Dansk Bibel-Institut 

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.