Spørg

Hvorfor bruger kristne Det Gamle Testamente?

Det Gamle Testamente er fortællingen om, hvordan man bedst muligt lever på jorden.

På tiden, hvor Jesus levede, var Det Gamle Testamente en rettesnor for alle jøder. Derfor blev den det også for kristne

Spørgsmål om Bibelen

Det Gamle Testamente repræsenterer jødedommen og en bestemt Gudsopfattelse samt menneskesyn. Jesus gjorde op med meget af den lære, vi kender fra Det Gamle Testamente. Blandt andet gengældelsesagten "øje for øje ..." og måden at anskue Gud på som en barmhjertig Gud - som i Det Gamle Testamente nærmest er vredens og hævnens Gud. Jesu eller Kristi lære er jo grundlaget for Kristendommen. Derfor undrer det mig, at Det Gamle Testamente har en så stor rolle i kristendommen.

Mit spørgsmål er: Hvorfor bruges Det Gamle Testamente i kristendommen og i folkekirken, som jo er en kristen kirke?

Mvh. Mai.

Svar fra professor i religionsvidenskab

GT spiller så stor rolle i kristendommen, fordi den var indbegrebet af guddommelig åbenbaring og rettesnor på Jesu tid for alle jøder, inklusive Jesus selv og hans første elever, herunder også Paulus.

De første kristne mente, at Gud, sådan som han blev forkyndt af Jesus, var præcis den gud, som også blev fortalt om i GT. På det tidspunkt kendte man ikke begrebet Det Gamle Testamente, for der var kun den ene og samme samling af skrifter. Den kom de kristne senere til at kalde Det Gamle Testamente, da de havde fået deres egen, specielle samling af skrifter, Det Ny Testamente.

Samtidig havde de kristne nye ting at fortælle. Meget kort fortalt handler GT om, hvordan man skal leve på jorden bedst muligt, mens NT handler om, hvordan man kan komme ud af det normale liv her på jorden (én måde er at leve videre i det normale liv, men på en sådan måde, at man er på afstand af det normale liv og ikke er bundet op til det). Spørgsmålet blev derfor, hvordan de nye ting forholdt sig til de gamle.

En måde at stille tingene op på var at sige, at de nye ting ophævede eller ændrede de gamle ting. En anden måde var at forstå de gamle ting sådan, at de i grunden, ret forstået, allerede havde sagde de nye ting, men på en skjult eller indirekte måde.

Flere synspunkter er blevet fremført i kristendommens lange historie. Nogle har ment, at kristne burde skaffe sig af med GT. Andre har ment, at GT skulle bruges som rettesnor for kristne, så længe de lever i dette liv, eller at GT repræsenterer den ene halvdel af det, der med rette bør siges om Gud: at han både er verdens skaber (GT) og verdens frelser (NT). I følge dette sidstnævnte synspunkt vil et brud med GT betyde, at den foreliggende verden helt mister i værdi, dvs. ikke længere kan anskues som en guddommelig gave. Dette synspunkt mener altså, at kristendom bør være to ting: dels en lære om, hvordan livet er på jorden (at det er et guddommeligt mirakel), dels en lære om, hvordan man frigør sig fra livet på jorden for at leve helt sammen med Gud.

Venlig hilsen,
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet

*Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.