Er Gud beskrevet som en kvinde i Esajas' Bog?

Esajas' Bog kap. 49 vers 15:Glemmer en kvinde sit diende barn?Glemmer en mor det barn, hun fødte?Selv om de skulle glemme,glemmer jeg ikke dig. Foto: Arkiv

I Esajas 49,15 siger Gud til Zion, at selv om en kvinden kunne glemme det barn, hun ammer, så glemmer Gud ikke Zion, svarer professor i teologi Kirsten Nielsen

Spørgsmål 1:

Kære Kirsten Nielsen

Jeg tillader mig at spørge ind til et skriftsted, du fremlægger i dit svar til til spørgsmålet "Er Gud mand eller kvinde?".

Du bruger skriftstedet fra Esajas' Bog, kap. 49, vers 15, om en diende mor som eksempel på Guds kvindelighed.

Jeg mener ikke, dette skriftsted sammenligner Gud med en kvinde, for som jeg læser det, er den kvinde/mor, der fremhæves, jo Jerusalem. Jerusalem omtales desuden som kvinde et andet sted i Esajas Bog, i kap 51 vers 17,18.

Er det forkert opfattet, at der ikke er tale om Gud som kvinden/moderen, men om Jerusalem?

Venlig hilsen
Peter

Svar 1:

Kære Peter

Tak for spørgsmålet.

I Es 49,14 taler Zion, det vil sige Jerusalem. Zion påstår, at Herren har glemt sin by. Læg mærke til, at der er sat citationstegn omkring det, Zion siger.

I Es 49,15 er det Gud selv, der svarer på Zions påstand om, at Gud skulle have glemt Zion. Gud svarer først med et retorisk spørgsmål, der skal besvares med et nej. Selvfølgelig glemmer en kvinde ikke det barn, hun ammer.

Dernæst kommer tilsagnet fra Gud, at selv om kvinden kunne glemme, så glemmer Gud (jeg) ikke Zion (dig). Det vil sige, at Gud er som en kvinde, der aldrig glemmer sit eget barn.

Også i vers 16 er det Gud, der taler. Gud sammenligner sig selv med en arkitekt, der har tegnet Jerusalem i sine hænder og altid har blikket rettet mod Jerusalem.

Det er ganske rigtigt, at vi har mange steder i Det Gamle Testamente, hvor Zion eller Jerusalem er omtalt billedligt som en kvinde, og hvor der bliver udtalt dom over byen. Men det er det modsatte, der sker her.
I Esajasbogen findes der både doms- og frelsesforkyndelse.

Venlig hilsen
Kirsten Nielsen, professor i teologi ved Aarhus Universitet

Spørgsmål 2:

Kære Kirsten Nielsen

Mit indtryk er, at du er en klog person med en god indsigt omkring teksterne i bibelen, og jeg gav dig også ret i dine synspunkter, men alligevel er der en lille tvivl tilbage, som ikke vil slippe sit tag.

Jeg er helt enig i, at Gud udmærket kan have kvindelige træk i sit væsen, og jeg er også enig i, at Gud er som en kvinde, der aldrig glemmer sit eget barn; eller som en ditto mand, tillader jeg mig at indskyde.

Det gør jeg ud fra den betragtning, at jeg stadig læser Esajas' Bog, kapitel 49, vers 15, som Guds svar til hans brud - kvinden Jerusalem.

Her er Guds svar ifølge Bibelen af 1992:
Vers 14: "Men Zion siger: "Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!"
Vers 15: "Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om »de« skulle glemme, glemmer jeg ikke dig."

Ud fra denne sammensætning af teksten, kan jeg med lidt god vilje godt følge din påstand om at, Gud her sammenlignes med en kvinde, men hvis vi tager det samme skriftsted ud fra Bibelen på hverdagsdansk, synes jeg, det ser noget anderledes ud.

I vers 14 klager Jerusalem sin nød og siger: "Herren har svigtet mig. Han har helt glemt mig."

I vers 15 svarer Herren: "Aldrig i livet! Kan en mor glemme sit spædbarn? Kan hun holde op med at elske det barn, hun har født? Selv om »hun« kunne, så kan jeg aldrig svigte dig!"

Der er "de" blevet til det noget mere direkte "hun". Hvem er mon "hun"?

Venligst
Peter

Svar 2:

Kære Peter!

Tak for dit opfølgende spørgsmål. Den hebraiske tekst har flertalsformen, på dansk "de" i Esajas 49,15: "Selv om de skulle glemme". Dette er også, hvad der står i den autoriserede oversættelse af 1992 og i oversættelsen fra 1931.

At gengive det ved "hun" er altså sprogligt set forkert, men kan skyldes et ønske om at bevare billedet af kvinden også her. "Hun" skal i så fald forstås som kvinden = befolkningen på Zion/Jerusalems beboere.

Meningen bliver altså den samme, men det er lidt forstyrrende med dette hun, synes jeg.

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen, professor i teologi ved Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.