Spørg

Er Jesus med i Det Gamle Testamente?

Profetien om den lidende Messias var en varm kartoffel i forhold til de jødiske forventninger, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. - Foto: Foto: sxc.hu

Esajas 53 kan godt læses som en profeti om Jesus, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed i kristendom.dks brekasse

Spørgsmål:
I Esajas bog, kapitel 53 v. 4-5 står der følgende:

v4 Men det var vore sygdomme, han tog,
det var vore lidelser, han bar;
og vi regnede ham for en, der var ramt,
slået og plaget af Gud.
v5 Men han blev gennemboret for vore overtrædelser
og knust for vore synder.
Han blev straffet, for at vi kunne få fred,
ved hans sår blev vi helbredt.

Lige umiddelbart forstår jeg dette som en beskrivelse af Jesus, men det er jo Det gamle Testamente. Hvem kan der ellers være tale om?
"Ved hans sår blev vi helbredt" - det var da Jesus?

Hilsen Simon

Svar:
Når Det Gamle og Det Nye Testamente er indbundet til én bog, Bibelen, er det først og sidst, fordi Gud, som åbenbarer sig i Israels historie, og Gud, som åbenbarer sig igennem Jesus Kristus er den samme. Det følger af troen på Guds almagt, at han kan forudsige begivenheder før, de indtræffer.

Profeten Esajas har nok ikke haft alt for klare forestillinger om, hvordan Herrens lidende tjener ville se ud, men ikke desto mindre får han en profeti om, at den kommende messias ikke skal virke ved imponerende magt og styrke, men ved lidelse og offer.

Det var en varm kartoffel i forholdet til de jødiske forventninger om Messias. Det kan muligvis være en af årsagerne til, at profetien i Esajas 53 ikke direkte citeres af Jesus selv ifølge evangelierne. Men i tiden efter Jesus lades der ingen tvivl tilbage: Jesus fra Nazaret var Kristus og den lidende Herrens tjener. Se for eksempel Apostlenes Gerninger 8,35 og Peters Første Brev 2,24.

Selv om Jesus ikke selv har refereret til stedet i Esajas 53, er evangelierne spækket med hans forkyndelse af lidelsens nødvendighed, jævnfør Matthæusevangeliet 16,21ff. Han udpeges som Guds lam, der bærer verdens synder, Joh. 1,29.35. Og Jesus pointerer udtrykkeligt, at han er omtalt i Det Gamle Testamente, Matthæusevangeliet 22,41ff.

Derfor er det helt i tråd med den kristne menigheds oprindelige forståelse af de bibelske skrifter at læse Esajas 53 som en profeti om Jesu Kristi lidelse for vores skyld.

Niels Jørgen Kobbersmed
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.