Hvad er adgangskravet i lignelsen om kongesønnens bryllup?

Værdig er kun den, hvis liv bliver bestemt af invitationen til kongens fest. Man kan ikke tage imod indbydelsen og være med til festen, hvis man fortsat er og lever som før, skriver Helge Kjær Nielsen. Foto: Ritzau Scanpix/Torben Åndahl

Af Jesu lignelse om kongesønnens bryllup fremgår det, at det ikke er nok at være indbudt og at komme til festen. Man må også tage bryllupsklædning på, men hvad betyder det? Lektor, dr.theol. Helge Kjær Nielsen giver et bud i Kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål om en af Jesu lignelser

Jeg forstår ikke meningen med vers 11-14 i lignelsen om kongesønnens bryllup (Matthæusevangeliet 22, 1-14). Er det den manglende forberedelse, der fordømmes?

Venlig hilsen,
Anders

Svar fra dr.theol. i Det Nye Testamente

Kære Anders

Man får uvilkårligt det indtryk, at de nævnte tre vers ikke oprindeligt har været en del af lignelsen. Uden dem ville lignelsens hovedtanke være på linje med den, der kommer frem for eksempel i udsagnene om Jesu forhold til toldere og syndere og ordene om, at han er kommet for at opsøge det fortabte.

På den anden side inviterer sondringen mellem onde og gode i v. 10 til videre refleksioner, og det er sådanne, vi har i de sidste vers, der handler om, hvad der vil ske på dommens dag, når kongen træder ind til dem, der er blevet indbudt til festen og er mødt op.

Af de pågældende vers fremgår, at det ikke er nok at være indbudt og at komme. Man må også tage bryllupsklædning på, hvis man vil være med til festen. En sådan mangler en af dem, der er kommet ind i festsalen. Og spørgsmålet er så: Hvad menes der med det? Hvad er det, han mangler? Hvad sigtes der med andre ord til med metaforen bryllupsklædning?

Umiddelbart forud for lignelsen om kongesønnens bryllup fortæller Matthæus, at Guds rige ifølge Jesus skal gives til dem, der bærer dets frugter (21,43). At bære Guds riges frugter må som noget centralt indebære at leve et liv, der er bestemt af tilhørsforholdet til ham, man er kommet til tro på. Det gælder om at gøre den himmelske faders vilje (7,21) og bære den frugt, som omvendelsen kræver (3,8).

Der er derfor også en relation til ordene i v. 8 om at være værdig. Værdig er kun den, hvis liv bliver bestemt af invitationen til kongens fest. Man kan ikke tage imod indbydelsen og være med til festen, hvis man fortsat er og lever som før.

Det skal endelig nævnes, at linnedklæderne ved den store fest ifølge Johannes' Åbenbaring 19,8 er de helliges retfærdige gerninger, og at der i Esajas' Bog 61,10 er tale om at blive klædt i frelsens klæder.

Med venlig hilsen
Helge Kjær Nielsen,
lektor, dr.theol. i Det Nye Testamente ved Århus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.