Hvad er Babylon?

En babylonsk hær ødelagde templet i Jerusalem og tvangsforflytter en del af befolkningen til Babylonien. Derfor kom Babylon i Bibelen til at fremstå som en overmodig, afgudsdyrkende stormagt, skriver Hans Jørgen Lundager Jensen Foto: Wikimedia Commons

Babylon var en politisk, økonomisk og kulturel stormagt i oldtiden, svarer religionsforsker Hans Jørgen Lundager Jensen

Spørgsmål:

Jeg har i længere tid undret mig over Babylon(ien?). Jeg har via bøger, film med mere fået dannet mig flere forskellige indtryk af det, men synes ikke rigtigt, jeg kan forstå, hvordan Babylon optræder i kristendommen (eller måske rettere sagt Biblen).

Min nysgerrighed skyldes også, at jeg i flere sange har hørt udtrykket "burn babylon" eller "like babylon deserves to burn", hvilket dog har været fra folk med forskellige trosretninger.

Så spørgmålet går i sin helhed ud på, hvilken betydning Babylon har?

Med venlig hilsen
Sebastian A.

Svar:

Babylon, byen ved Eufrat-floden i det nuværende Irak, og det babylonske område i det hele taget var en politisk, økonomisk og kulturel stormagt i oldtiden.

Babylon og Babylonien spiller en stor rolle i Det Gamle Testamente, direkte og indirekte. Abraham siges at komme fra byen Ur i Kaldæa (det vil sige Babylonien); israelitterne skal altså være en slags babylonere.

Myten om syndfloden er lånt fra babylonsk litteratur, og ifølge myten om Babelstårnet kommer alle folkeslag fra Babylon. Det er en babylonsk hær under kong Nebukadnesar, der i 587 f.Kr. erobrer Jerusalem, ødelægger templet og tvangsforflytter en del af befolkningen til Babylonien. Derfor kom Babylon i Bibelen til at fremstå som en overmodig, afgudsdyrkende stormagt.

I Johannes' Åbenbaring i Det Ny Testamente bruges Babylon som kodeord for en senere, lige så overmodig og afgudsdyrkende hovedstad i et stort rige, nemlig Rom.

Med venlig hilsen
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i religionsvidenskab