Hvad er Guds rige?

Guds rige kommer hver gang, nogen begynder at tro på Jesus, skriver sognepræst Michael Lerche Nygaard til en læser. - Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Guds rige består af alle mennesker, som er døbt og tror på Jesus Kristus,  svarer sognepræst Michael Lerche Nygaard en læser Hvad er det for et rige, og hvem skal styre dette rige?

Spørgsmål om kristendommen

I Mattæus 6:9-13 læser vi om, at Guds rige må komme. Hvad er det for et rige, og hvem skal styre dette rige?

Allan Jensen

Svar fra sognepræst

Kære Allan Jensen

Jesus begyndte at forkynde om Guds rige allerede de første gange, han stod offentligt frem. Han sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!« (Markusevangeliet kapitel 1, vers 15). Det er det samme rige, bønnen i Fadervor handler om.

Guds rige er knyttet til Jesus Kristus, for med ham kom Guds rige til jord (Mark 1,15). Guds rige er ikke uden videre synligt. Men Guds rige findes, hvor Guds ord forkyndes, sakramenterne (dåb og nadver) forvaltes efter Jesu indstiftelse, og hvor mennesker tager imod evangeliet.

Guds rige er derfor ikke identisk med et geografisk område eller en bestemt kirkeordning som f.eks. Folkekirken.

Derimod består Guds rige af alle mennesker, som er døbt og tror på Jesus Kristus. Derfor er Guds rige dér, hvor mennesker giver sig ind under Jesu herredømme.

Grundlaget for Fadervors anden bøn er derfor, at Guds rige er kommet og fortsat kommer af sig selv uden vores bøn. Det skete ved Jesu komme til jorden. Guds rige kommer også hver gang, nogen begynder at tro på Jesus.

Men bønnens anliggende er, at Guds rige må komme til os, og at vi må være redskaber for, at Guds rige kommer til andre mennesker. Det sidste drejer sig om mission. Når Helligånden føder os på ny, kommer Guds rige til os.

Endelig handler Fadervors ord om Guds rige også om, at Guds rige må komme synligt til sidst, når Jesus vender tilbage til jorden for at dømme levende og døde. På den måde bliver det også en bøn om, at vi må blive frelst og komme frem til det evige liv.

Med venlig hilsen,
Michael Lerche Nygaard
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.