Hvem var Lukas?

Tre steder i Det Nye Testamente nævnes en person ved navn Lukas, skriver Helge Kjær Nielsen. -

Det fremgår ikke af Lukasevangeliet, hvem der har skrevet det, skriver dr.theol. Helge Kjær Nielsen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvem var Lukas? Jeg synes, han er den, der har skrevet mest om Jesus' barn- og ungdom. Hvem er han? Hvordan mødte han Jesus osv.?

Svar:

Tre steder i Det Nye Testamente nævnes en person ved navn Lukas.

Det er i brevet til Filemon i v. 24, hvor han nævnes sammen med flere andre, og de betegnes som Paulus medarbejdere.

I Andet Timotheusbrev 4,11 fortæller Paulus, der skildres som brevets forfatter, at kun Lukas er hos ham. Igen er han opfattet som apostlens medarbejder.

Endelig er han nævnt i Kolossenserbrevet 4,14, idet Paulus foruden sin egen hilsen sender hilsner fra andre, og heriblandt fra Lukas, der på det sted omtales som læge.

Det fremgår ikke af Lukasevangeliet, hvem der har skrevet det. Når det er blevet almindeligt at kalde forfatteren Lukas, er forklaringen den, at man i den ældste kirke har opfattet den Lukas, der som ovenfor nævnt er omtalt i tre af brevene, som forfatter til evangeliet.

Hvem forfatteren til Lukasevangeliet (og Apostlenes Gerninger) end er, er han ikke et øjenvidne. Det vil sige, han fortæller ikke, hvad han selv har hørt og set, men holder sig til det, der af andre blev fortalt om Jesus, som det også fremgår af de allerførste vers i kapitel 1.

Det er rigtigt, at der i Lukasevangeliet i modsætning til Markus- og Johannesevangeliet er beretninger om tiden umiddelbart forud for og om Jesu fødsel og desuden om en enkelt episode fra hans tolvte år, men de beretninger er ligesom alt det andet, han skriver, baseret på, hvad andre har berettet.

Venlig hilsen

Helge Kjær Nielsen
Lektor, dr.theol. i Nye Testamente

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.