Hvorfor kaldes Jesus 'Guds lam'?

Frigående får på Hallands Väderö, Sverige. Foto: M9axpe0900/wikimedia.org

Bibelen bruger flere steder billeder fra livet som hyrde, svarer teologiprofessor Kirsten Nielsen

Spørgsmål:

Hvorfor blev Jesus kaldt Guds lam?

Med venlig hilsen
Rasmus

Svar:

Kære Rasmus

Lammet er et billede på Jesus som den, der giver sit liv som betaling for menneskers synder. I Johannesevangeliet kap. 1,29 siger Johannes Døberen: "Se, dér er Guds lam, som bærer verdens synd!" Bag valget af dette billede ligger forestillingerne om, at man kan råde bod på en synd ved hjælp af et offer til Gud.

I Første Brev til Korintherne 5,7 siger Paulus om Jesu død: " for også vort påskelam er slagtet, Kristus". Paulus har tydeligvis forstået Jesu død som et sådant offer til Gud for at betale for alle menneskers synd.

Den kristne kirke har også brugt et sted i Esajas Bog som tolkningsnøgle. I Esajas Bog 53,7 står der: "Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der føres til slagtning ...".

Disse ord har man forstået som en forudsigelse af Jesu død (jævnfør Apostlenes Gerninger 8,32-39, hvor Filip udlægger stedet for den etiopiske hofmand).

Hvis vi ser nærmere på, hvordan Bibelen har brugt billeder om Gud og Jesus, kan vi se, at billeder hentet fra livet som hyrde findes flere steder. I Det Gamle Testamente er Gud skildret som en hyrde i Salme 23: "Herren er min hyrde", og du kan læse om hyrdebilledet i Ezekiels Bog, kap. 34, hvor der både tales om gode og dårlige hyrder.

Gud selv er den gode hyrde, men også David (ikke den gamle Kong David, men den Messias, jøderne ventede) skal være en hyrde for folket. Den tanke føres videre i Det Nye Testamente, hvor Jesus kalder sig selv for den gode hyrde i Johannesevangeliet, kap. 10, vers 11.

Men som noget nyt siger Jesus, at han vil give sit liv for fårene. Det forventer man ikke i Det Gamle Testamente. Og tænker man inden for dette billede af hyrden, der dør for fårenes skyld, så er der heller ikke langt til beskrivelsen af Jesu død som det, at hyrden er som et lam, der ofres. 

Endelig vil du kunne finde billedet af lammet brugt om Kristus i Johannes' Åbenbaring, for eksempel i henholdsvis kap. 5,12 og 12,11.

Med venlig hilsen
Kirsten Nielsen
Professor i Det Gamle Testamente ved Aarhus Universitet