Kan vi bare tolke Bibelen, som vi vil?

Tekstens hovedpersoner hedder f.eks. ikke Kurt og Kristian men Kain og Abel. Et banalt eksempel, men alligevel et eksempel på, at tolkningen ikke er vilkårlig, skriver Jens Bruun Kofoed. - Foto: Mette Frandsen

Teksten sætter selv nogle rammer for sin fortolkning. Men der er stor forskel på, om man opfatter Bibelen som menneskers tanker om Gud eller som gudsåbenbaring, svarer teologiunderviser Jens Bruun Kofoed

Spørgsmål:

Bibelforsker Jens Bruun Kofoed skriver som svar til spørgsmålet "Hvor fik Kain sin kone fra?":

"En tredje mulighed er, at personerne kun eksisterer i tekstens eget univers, og at det derfor ikke er deres historiske forankring, som er afgørende, men tekstens fortællemæssige pointer."

Hvis man kan tage disse uddrag/detaljer fra Bibelen og tolke dem, som man lyster (fiktion/fakta), hvad er der så tilbage at forholde sig kristent til? Hvor kom Gud fra? Er der i så fald ikke en mulighed for, at der er
"en tredje mulighed?

At Gud kun eksisterer i tekstens eget univers, og at det derfor ikke er deres historiske forankring, som er afgørende, men tekstens fortællemæssige pointer?

Christian Birkedal

Svar:

Kære Christian Birkedal

I mit svar nævnte jeg en række forskellige tolkninger, som man vil kunne finde, hvis man konsulterer kommentarer til fortællingen i 1 Mosebog, uden at tage stilling til dem.

Men selvom man tager udgangspunkt i den såkaldt tredje mulighed, nemlig at personerne kun eksisterer i tekstens eller fortællerens eget univers, så indebærer det for mig at se ikke, at man dermed kan tolke teksten, som man lyster, eftersom teksten i sig selv dog sætter nogle rammer for mulige tolkninger.

Hovedpersonerne hedder f.eks. ikke Kurt og Kristian men Kain og Abel. Et banalt eksempel, men alligevel et eksempel på, at tolkningen ikke er vilkårlig.

Når det er sagt, så efterlader en sådan tolkning (altså at personerne kun eksisterer i tekstens eller fortællerens eget univers) naturligvis præcis det spørgsmål, som du antyder, nemlig hvem Gud så er, hvis vi ikke umiddelbart kan slutte fra teksten til virkeligheden.

Altså: Hvis ikke teksten refererer til en virkelig Gud uden for teksten, hvordan kan vi så vide, om han er til og hvem, han er? Et spørgsmål, som rejser en diskussion om, hvorvidt Gud har åbenbaret sig, så vi kan vide hvem han er, eller om bibelteksterne blot er at forstå som forskellige menneskers, kulturers og tidsperioders tanker om og oplevelser af gud.

Jeg er personligt overbevist om det første, men det gælder som bekendt ikke alle, og den ovennævnte "tredje mulighed" vil typisk være en tolkning, som foretrækkes af fortolkere, som ikke betragter bibelteksten som gudsåbenbaring.

Bedste hilsner
Jens Bruun Kofoed
Ph.d. og adjunkt ved Dansk Bibel-Institut