LUK

Det ser ud som om at du ikke er logget ind

Log ind for at læse alle artikler

Glemt adgangskode? Klik her.

Hvad betyder katolsk?

Ifølge Lars Messerschmidt blev ordet katolsk første gang anvendt for at skelne mellem den lokale kirke og den universelle kirke.

Lige siden ordet 'katolsk' blev anvendt om kirken i år 107, har begrebet ændret betydning, skriver generalvikar i Den Katolske Kirke Lars Messerschmidt

Spørgsmål:

Hvornår begyndte de kristne at blive kaldt katolikker? Var det i forbindelse med at kristendommen blev statsreligion i Rom?

Med venlig hilsen
Inga Edney

Svar:

Kære Inga Edney.

Tak for din henvendelse, som jeg vil forsøge at besvare så godt som muligt.

1. Ordet katolsk er græsk og kan gengives med det altomfattende. Det, der har med helheden at gøre i modsætning til det, der kun er en del af helheden. Således kunne man betegne en skat som 'katolsk', hvis alle i samfundet var pålagt den. Også verden i sin helhed blev i den stoiske tradition kaldt 'katolsk'.

2. Katolsk blev første gang anvendt af Ignatius af Antiokia (o. 107) i et brev til menigheden i Smyrna i betydningen den universelle (verdensomspændende) Kirke i modsætning til den lokale kirke (menighed). Kirken er på en gang universel og lokal.

3. I beretningen om Polykarps martyrium (o. 150) bruges katolsk i betydning den rette tro, den tro, som hele Kirken bekender.

4. 'Katolsk Kirke' kommer derefter i de første århundreder til at betyde den Kirke, der i enhed har udbredt sig universelt.

5. I løbet af det 4. århundrede forekommer katolsk i nogle af de forskellige trosbekendelser, som blev formuleret rundt omkring i løbet af dette århundrede, i betydningen den fuldstændige rettroenhed (='orthodoks').

6. I denne betydning er katolsk indgået i både den apostolske og den nikænske trosbekendelse, som er fælles for langt de fleste klassiske kirkesamfund.

7. I folkekirkens oversættelse er katolsk oversat med 'almindelig'. I den katolske udgave på dansk har man fastholdt det græske ord katolsk.

8. I trosbekendelserne bekender vi således, at Kirken er 1) hellig, 2) katolsk, 3) apostolsk. Kirkens katolicitet betyder altså den rette tro, som Kirken i sin helhed bekender. I denne forståelse er en lokal kirke kun katolsk, hvis den deler hele Kirkens tro og har fællesskab med de andre katolske kirker. Katolsk blev i oldkirken brugt om hele Kirkens tro for at udelukke sekterne (kætterne) fra Kirkens fællesskab. Kætterne blev bedømt på, om de kunne bekende hele Kirkens tro.

9. I vor tids økumeniske bestræbelser bliver spørgsmålet om, hvad man skal forstå ved katolsk, vitalt. Hvilke kirkesamfund kan betegne sig som katolske? Hvad er kriterierne for at kunne kalde sig katolsk? Hvilket spørgsmål stiller det, at mange kirkesamfund bekender den samme tro på, at Kirken er katolsk, hvis den oprindelige betydning var, at det drejede sig om hele Kirkens fuldstændige tro? Trosbekendelserne var et forsøg på at svare på nogle af disse spørgsmål.

10. Ordet katolsk om Kirken har således intet at gøre med, at den blev statskirke. Fra at være et profant førkristent, græsk ord fik det et entydigt teologisk indhold.

Med venlig hilsen
Lars Messerschmidt
Generalvikar i Den Katolske Kirke