Hvad betyder Tidehverv?

Tidehvervsbevægelsen har præget den danske kristendom siden tidsskriftet udkom første gang i 1926

Kurt E. Larsen redegør for ordet Tidehvervs oprindelse og hvorfra tidsskriftet stammer. Bevægelsen skal ses som en slags opgør med "med gamle tid" og som udtryk for en teologisk nybesindelse, skriver han

Hvad betyder ordet Tidehverv helt præcist og hvorfra stammer tidsskriftet?

Med venlig hilsen
Rikke

Kære Rikke,

Navnet Tidehverv er en dansk oversættelse af navnet fra det tyske tidsskrift Zeitwende, og ideen til dette navn stammede fra teologen Kaj Thaning, den senere kendte Grundtvigforsker. (jf. Torben Bramming: Tidehvervs historie, p. 17).

P. G. Lindhardt henviser i Den Danske Kirkes historie, bind 8, p. 175f, til "Zwischen den Zeiten" som inspirationskilde for bladet.

Begge dele kan godt være rigtige, for begge tyske tidsskrifters navne betegner ligesom det danske navn "Tidehverv", at tiderne skrifter (jf. solhverv).

Som sådan var det udtryk for en holdning, der føltes meget relevant netop i 1920'erne, da bevægelsen og bladet Tidehverv opstod. Man følte sig da stående i en markant ny æra.

Første Verdenskrig havde sat en brat stopper for en periode med stor optimisme og kirkelig tro på, at verden kunne forbedres ved kristentroens udbredelse.

Efter de kristne landes store indbyrdes krig var forholdene både politisk, økonomisk og teologisk en helt anden. Optimismen lå knust i skyttegravene i Flandern.

I alle lande kom det efter krigen til en teologisk nybesindelse og et opgør med fortiden, og i Danmark fik opgøret med "den gamle tid" i høj grad skikkelse af bevægelsen Tidehverv. Den er helt speciel dansk.

Navnet hentede man dog udefra, ligesom Tidehvervskredsen kunne hente skyts fra forskellige forfattere og teologer i udlandet til deres danske bevægelse.

"Zeitwende" udkom i Tyskland fra 1925.

"Zwischen den Zeiten" var et par år ældre og blev den nye dialektiske teologis vigtige tidsskrift fra 1922.

Det udkom ligeledes i Tyskland, men med schweizeren Karl Barth som én af de vigtigste bidragydere.

Mvh.
Kurt E. Larsen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.