Stammer trosbekendelsen fra 200-tallet?

Vi har i dag den trosbekendelse, man brugte i Rom i det tidlige 200-tal i forbindelse med dåben, skriver Kurt E. Larsen

Der er forskelle i detaljer mellem den fra 200-tallet og den nuværende form af trosbekendelsen, men grundstrukturen er den samme, svarer lektor Kurt E. Larsen

Spørgsmål:

Kære kristendom.dk

Kurt E. Larsen siger i en artikel, at "trosbekendelsen findes i nogenlunde den nuværende form i 200-tallet i Rom".

Hvor? Og findes den i dansk oversættelse?

Med venlig hilsen
Jacob

Svar:

Kære Jacob

I skriftet den apostolske tradition har vi den trosbekendelse, man brugte i Rom i det tidlige 200-tal i forbindelse med dåben.

Der er forskelle i detaljer i forhold til den nuværende form af trosbekendelsen, men grundstrukturen er den samme.

Jeg har selv lavet en oversættelse til dansk, og den lyder som følger:

Præsten kalder hver enkelt dåbskandidat til sig og befaler dem at afsværge Satan med ordene: Jeg afsværger dig, Satan, og al din tjeneste og alle dine gerninger.

Når den som døbes går ned til vandet, skal den, der døber, lægge sin hånd på ham og spørge:

"Tror du på Gud, den almægtige Fader?"

Den, som døbes, svarer: "Jeg tror".

Og straks døber han ham en gang med hånden lagt på hans hoved.

Derefter skal han spørge:

"Tror du på Kristus Jesus, Guds Søn, som blev født af Helligånden og jomfru Maria,
blev korsfæstet under Pontius Pilatus, døde,
opstod levende på tredjedagen fra de døde, steg op til himlen, og satte sig ved Faderens højre hånd og skal komme for at dømme levende og døde?

Og når han har svaret: "Jeg tror", skal han døbe ham for anden gang.

Og han siger igen:

"Tror du på Helligånden i den hellige kirke og på kødets opstandelse?"

Den, som døbes, skal svare: "Jeg tror", og så døber han ham for tredje gang.

Med venlig hilsen
Kurt E. Larsen
Lektor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet, Aarhus

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.