Fiskens betydning som kristent symbol

Fisken er et af de ældste kristne symboler, og udsmykker ofte moderne kirker. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Fisken er et af de ældste kristne symboler, og det at tegne eller male en fisk bliver for en kristen at forstå som en bekendelse til kristendom, forklarer professor Per Bilde

Spørgsmål om kristne symboler

Kære brevkasse

Hvilken betydning har fisken som symbol i kristen sammenhæng?

Med venlig hilsen,
Sabrina

Svar fra teologisk professor

Kære Sabrina,

Fisken er et kristent symbol, og den optræder som udsmykning i adskillige moderne kristne kirker. Mange kristne anbringer en fisk på deres bil og har dermed formodentlig til hensigt at markere deres kristne tilhørsforhold.

Fisken er oven i købet et af de ældste kristne symboler, idet den optræder både på billeder i de gamle kristne katakomber i Rom og i gulvmosaikker i gamle kristne huse og kirker.

Du spørger, hvilken betydning fisken har i en kristen sammenhæng, og for at få fat på den, må vi først gå en lille omvej over ordet "fisk" og dets græske stavemåde.

Fisk hedder på græsk "ichthus". Hvis vi opløser ordet i fem dele, får vi "i", "ch", "th", "u" og "s", som kan udgøre forbogstaverne til en bekendelse til Jesus: "Iesous, Christos, Theou, Uios, Sotér", en sætning, som vi kan oversætte som følger: "Jesus Kristus (Messias), Guds Søn, Frelser". For en kristen person eller et kristent samfund bliver det således en kristen bekendelse at tegne eller male en fisk.

Fisken kan i evangelierne tolkes som et symbol på den kristne. Ifølge Matthæusevangeliet 4,18-22 træffer Jesus ved bredden af Galilæas Sø fiskerne Simon Peter, Andreas, Jakob og Johannes. Jesus siger til dem: "Kom, følg mig, så vil jeg gøre jer til fiskere af mennesker". Dermed kom fisken også til at betegne de mennesker, der omvendte sig til Jesus-troen, og denne betydning klinger måske også med i andre historier som Lukasevangeliet 5,1-11 og Johannesevangeliet 21,1-14.

Endelig optræder der fisk i historierne om Jesus, der i ørkenen bespiser henholdsvis 4.000 og 5.000 mænd "foruden kvinder og børn". Det er de fem (eller syv) brød og "et par fisk", der mirakuløst mætter alle de spisende.

Og ligesom man i kristendommen tidligt forbandt disse brød med nadverens brød, gjorde man det samme med fiskene. Således kom både brød og fisk til at symbolisere Jesus selv.

I kristendommen kom fisken således fra begyndelsen til at repræsentere både Jesus selv om "frelseren" og de kristne, der blev "frelst".

Med venlig hilsen,
Per Bilde
Dr.theol. professor ved Afdeling for religionsvidenskab på Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.