Krucifikset og dets mange betydninger

Krucifikset i Pican. Foto: Ole Steen Hansen

Professor i kunsthistorie Axel Bolvig beretter om, hvad krucifikset er, og forskellen mellem det og det nøgne kors uden Kristus. Blandt andet er det nøgne kors symbol på Kristus frelses- og lidelseshistorie

På prædikestolen i en kroatisk kirke har jeg denne sommer set en skulptur af en hånd, der holder et krucifiks. Hvad er betydningen af denne skulptur, og forekommer det i andre romersk-katolske kirker?

Med venlig hilsen
Ole Steen Hansen

Kære Ole Steen Hansen

På det fotografi, som du har indsendt, ser det ud til, at hånden med krucifikset er hæftet på prædikestolen på et senere tidspunkt, og mon ikke selve krucifikset har haft sin egen eksistens løsrevet fra hånden?

At hånden er anbragt på prædikestolen lader sig heller ikke forklare. Man vil sandsynligvis henvise til Kristus og alt, hvad det indebærer af associationer til lidelseshistorien, men hertil behøver man jo ikke en hånd. Jeg kender ikke til andre eksempler, og derfor er mit bud, at det er et sjovt påfund ved 'genanvendelse' af et krucifiks.

Det nøgne kors uden Kristus er symbol på mange ting blandt andet hans lidelses- og frelsehistorie. En eksponering af dette kors er der utallige eksempler på. Mest kendt er nok det syn, Konstantin den Store havde før det afgørende slag ved Den milviske bro i år 312.

I drømme så han korset med ordene "in hoc signo vinces" , som betyder "under dette tegn skal du sejre". Raphael har blandt andet skildret dette syn, hvor det er engle, som holder korset.

Selve korset, som holdes op i hånden af en dansk konge, har vi to meget spændende eksempler på. På en tegning fra cirka år 1031 ses kong Knud den Store med et stort kors i sin højre hånd i færd med at anbringe det på et alterbord, mens en engel sætter kongekronen på hans hoved (Liber Vitæ, fra New Minister i Winchester).

Det mest spændende eksempel findes på trekantgavlen (1200-1250) oven over den såkaldte Kathoveddør på Ribe domkirke. Under indskriften "Civitas Hierusalem", som betyder "Jerusalem stad", holder Kristus et kors i sin højre hånd. Ved hans side ses Maria, som modtager et kors af en konge. Det symboliserer sandsynligvis en bøn fra kongen til Maria. At bønnen bliver formidlet videre til Kristus, er udtrykt ved, at han har modtaget korset, som han løfter højt op. Kongen er måske Valdemar Sejr.

Med venlig hilsen

Axel Bolvig

Axel Bolvig er professor i historie og ekspert i kalkmalerier

Document Actions