Fås syndsforladelse i den protestantiske kirke?

Synd er alt det, som skiller os fra Gud og derfor gør os fremmede for, hvem vi selv er. Synd ødelægger vore relationer til andre mennesker, skriver Ole Skjerbæk Madsen. - Foto: Foto:

Ja, de fleste kirker kender til syndsbekendelse og syndsforladelse. Vi kalder det skriftemål, svarer missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Spørgsmål:

I den katolske kirke kan man få syndsforladelse, hvis man bekender sin synd for en præst, for forbrydelser, mm. Hvad gør man i den protestantiske kirke? Kan man få syndsforladelse her?

Michael

Svar:

Kære Michael,

Folkekirken kender ligesom de fleste andre kirker, herunder den koptiske kirke, til syndsbekendelse og syndsforladelse. Vi kalder det skriftemål.

Luther har beskrevet, hvordan et skriftemål kan foregå i Den lille Katekismus, som du finder bag i salmebogen; du kan også bruge dette link.

Hvis du ønsker at bekende din synd og finde tilgivelse, kan du henvende dig til din lokale sognepræst.

Min egen praksis er den, at jeg har en samtale med den, som vil bekende sin synd; jeg hjælper den pågældende med at sætte ord på det, som plager hende eller ham og til at skelne mellem, hvad der er synd, og hvad der trænger til indre helbredelse.

Synd er alt det, som skiller os fra Gud og derfor gør os fremmede for, hvem vi selv er. Synd ødelægger vore relationer til andre mennesker.

Når vi talt dette igennem, beder jeg vedkommende selv sige til Gud, hvad han eller hun har erkendt som synd. Så citerer jeg Johannes' første brev: "Hvis vi bekender vore synder, er Gud trofast og retfærdig, så at han forlader os vore synder og renser os fra al uretfærdighed."

Og jeg spørger: "Tror du dette?", og når han eller hun så siger ja, lægger jeg mine hænder på hans eller hendes hoved og siger: Så tilsiger jeg dig dine synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn...", og jeg forsætter med at bede om renselse for den virkning, synden har haft i hans eller hendes liv og om indre helbredelse og helbredelse af sårede relationer.

Mange hilsener
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst i Areopagos