Hvad er forskellen på Indre Mission og Luthersk Mission?

Både Indre Mission og Luthersk bygger på en forståelse af Bibel og bekendelser, der er meget tro mod den originale forståelse, skriver Carsten Korsholm Poulsen

Lighederne mellem de to bevægelser er langt større end forskellene, så jeg forstår godt din undren, svarer undervisningskonsulent i Indre Mission, Carsten Korsholm Poulsen

Spørgsmål:

Hej kristendom.dk

Jeg har undret mig over dette og har aldrig rigtig fundet svaret. Hvad er forskellen på Indre Mission og Luthersk Mission?

Venlig hilsen
Tobias Jacobsen

Svar:

Hej Tobias

De to bevægelser/foreninger Indre Mission og Luthersk Mission opstod begge i 1800-tallet som en del af den store vækkelse i den danske kirke (den, vi i dag kender som folkekirken).

Ens på mange områder
Lighederne var - og er - langt større end forskellene, så jeg forstår godt din undren. Begge bygger på en forståelse af Bibelen og bekendelser, der er meget tro mod den originale forståelse.

Vækkelserne kan til dels ses som en reaktion mod den mere "moderne" forståelse, som store dele af kirken havde dengang - og i endnu højere grad har i dag.

Ud over at gå i kirke om søndagen, samles man i begge foreninger til møder, hvor man indtager mere "åndelig føde". Som noget nyt er man faktisk ved at udgive en fælles sangbog til afløsning for de to forskellige foreningssangbøger.

LÆS OGSÅ:Meningen med mission: Evangeliet forkyndt i ord og handling

Så - ud over at det er to selvstændige foreninger med hver sin ledelse, økonomi og så videre - hvad er så forskellen?

Forskelle i kirkepolitik
Sagt kort og lidt forenklet: Indre Mission har altid været mere loyal overfor folkekirken end Luthersk Mission.

Mens Indre Mission altid har satset på at gå i kirke om søndagen, har Luthersk Mission ofte holdt deres møder i kirketiden i stedet for at gå til gudstjeneste.

Vi har også i de senere år set, at Luthersk Mission har dannet en del frimenigheder, hvor man ikke længere er med i folkekirken, men er frie menigheder under Luthersk Missions ledelse - hvorved Luthersk Mission på en måde danner en slags ny kirke.

Broget billede
Der er også en del i Luthersk Mission, der vil forblive i folkekirken. Samtidig har det ellers folkekirkeloyale Indre Mission på det seneste også åbnet op for at danne frimenigheder med tilknytning til Indre Mission.

LÆS OGSÅ: Folkekirken kan lære af frimenigheder

Dog vil Indre Mission ikke selv lede disse menigheder, for man vil ikke selv danne kirke.

Venlig hilsen
Carsten Korsholm Poulsen
Undervisningskonsulent i Indre Mission

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.