Hvilke kirkeretninger findes der inden for kristendommen?

Her ses den katolske kirkes overhoved, pave Benedikt XVI. Foto: arkiv.

Kristendommen kan groft set opdeles i fire hovedinddelinger: Den katolske kirke, de ortodokse kirker, reformatoriske kirker og pinsekirker, skriver sekretariatschef i Det mellemkirkelige Råd Jørgen Skov Sørensen i Kristendom.dks brevkasse

Kære brevkasse

Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af hvilke kirkelige kirkeretninger, der findes inden for kristendommen. Jeg vil gerne vide noget omkring forskellen på dem.

Kristendommen, som vi møder den globalt i dag, udgøres af et mylder af forskellige kirkesamfund og kirker, men skal vi sætte lidt system på det hele, kan vi groft set opdele kristendommen i fire hovedgrupperinger: Den katolske kirke, de ortodokse kirker, reformatoriske kirker og pinsekirker.

Den katolske kirke er den største og den ældste kirke, som ifølge traditionen gennem paven har rødder helt tilbage til Jesu discipel Peter, der blev den første pave. I det hele taget betyder traditionen meget i den katolske kirke, ligesom dyrkelsen af helgener - særligt hellige mænd og kvinder - spiller en stor rolle som formidlere mellem Gud og mennesker.

Den katolske kirke har ét overhoved, Pave Benedict den 16., som har sæde i Vatikanstaten i Rom, men er samtidigt en kirke med tilhængere overalt i verden.

Den ortodokse kirke har en række fællestræk med den katolske kirke. Kirken opstod efter en teologisk splittelse mellem den østeuropæiske og den vesteuropæiske del af den katolske kirke i året 1054, og den østlige del udviklede sig derefter til at blive det, vi i dag kender som den ortodokse kirke.

"Ortodoks" er græsk og betyder "den rette måde" - både i tro og tilbedelse, og det afspejler sig i de ortodokse kirkers selvforståelse som bærere af de oprindelige traditioner. Hellighed spiller en stor rolle og udmøntes ofte gennem ikonmalerier af hellige personer.

De reformatoriske kirker opstod i det 16. århundrede og frem over de næste par hundrede år på baggrund af bl.a. Luthers utilfredshed med den katolske kirke, som han selv oprindeligt tilhørte. Grundlæggende for de reformatoriske kirker er vægtningen af de bibelske skrifter i modsætning til den katolske kirkes fokus på traditionen.

Luther og andre med ham søgte at "reformere" den katolske kirke, men endte altså med at skabe en række selvstændige kirkesamfund. Folkekirken er en reformatorisk kirke, hvor der stadigt lægges vægt på bibeludlægningen gennem prædikenens centrale plads i gudstjenesten.

Siden begyndelsen af det 20 århundrede har en ny kirkelig bevægelse, pinsebevægelsen, på næsten "reformatorisk vis" gjort sig gældende på verdensplan. Pinsebevægelsen, eller pinsekirkerne, sætter i dag på mange måder dagsordenen for, hvordan kristendom kommer til udtryk globalt gennem de mange tusinder nye små og store pinsekirker, der bliver dannet.

Særligt på den sydlige halvkugle er den frie gudstjenesteform, der er præget af musik og helligånd, slået igennem, men i stigende grad oplever også den nordlige halvkugle pinsekirkernes vækst, som nogle steder fortrænger de "gamle" kirker.

Med venlig hilsen

Jørgen Skov Sørensen,
Sekretariatschef i Det mellemkirkelige Råd