Katolicismens historie i Danmark

Katolikkerne i Danmark har efter reformationen i 1536 været udsat for pres, men er idag det største kristne kirkesamfund efter folkekirken. Billedet er fra en messe i Sankt Ansgar Kirke, den katolske domkirke i Bredgade i København. Biskop Czeslaw Kozon står til højre. Foto: Wikimedia Commons

Lektor og ph.d. i kirkehistorie Kurt E. Larsen redegør for katolicismens udvikling i Danmark efter reformationen i 1536

Hvordan forløber katolikkernes historie sig i Danmark efter 1536, hvor landet blev luthersk, og indtil i dag?
Jytte Kristensen

Kære Jytte,

Ved reformationen i 1536 var den romersk-katolske kirke allerede kraftigt svækket. Der var ikke som i andre lande et markant katolsk befolkningselement.

De få resterende katolikker fandt man for eksempel i klostre, og mod dem gik kongen ret varsomt frem. Ofte lod man munke og nonner blive i deres klostre i stilfærdighed livet ud.

Kongens politik var dog at gøre Danmark til et land med en ensrettet luthersk kirkeordning. Sådan fortsatte det også de næste hundrede år.

I starten af 1600-tallet kom der skrappe love mod katolsk indvandring og mission, fordi man frygtede angreb fra katolske stormagter og genindførelse af en katolsk kirkeorden.

Efter Trediveårskrigens afslutning i 1648 faldt denne frygt bort, og udenlandske katolikker kom til landet som håndværkere og handlende.

Der afholdtes gudstjenester i København på katolske landes gesandtskaber, og katolske præster her fra samlede mange til gudstjeneste. De danske myndigheder så gennem fingre med, at en del danskere konverterede.

Også i fristaden Fredericia dannedes en katolsk menighed, men ellers opretholdt Danmark en række restriktioner mod katolikker indtil der blev religionsfrihed i 1849. På det tidspunkt boede der under 1000 katolikker i landet.

Siden er den katolske kirke vokset til det klart største kristne kirkesamfund efter folkekirken i Danmark og tæller i dag 34.000 medlemmer.

Med venlig hilsen Kurt E. Larsen