Spørg

10 forskelle mellem katolske og lutherske kirker

Pave Benedict XVI ved Skt. Pauls Basilika i Rom. Foto: ALESSANDRO BIANCHI Denmark

Den lutherske kirke har ikke noget universelt overhoved som paven, og er i det hele taget mindre hierarkisk opbygget, svarer teologisk medarbejder Jan Nilsson

Spørgsmål:

Hej,

Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om den egentlige forskel på den katolske kirke og den lutherske? For mig ser det ud til, at det bare er simplere livsregler den lutherske leverer som helhed, og ikke meget mere.

Kan du sætte svaret op som 10 punkter, så det er til at hitte rede i?

Hilsen B. Erichsen

Svar:

Kære B. Erichsen,

Tak for dit spørgsmål om forskellen på den katolske og den lutherske kirke.

Umiddelbart kan det godt se ud som om, forskellen mellem de to kirker kun består i simplere livsregler fra den lutherske kirkes side, som du siger. Jeg tror dog, at der også er mere reelle og teologiske forskelle på spil.

Det ændrer naturligvis ikke ved, at både den katolske og den lutherske kirke er kristne kirker, som er enige i det centrale for kristendommen, nemlig troen på den treenige Gud og bekendelsen af Jesus Kristus som hele verdens frelser.

Du beder om 10 punkter, som forklarer forskellen. Jeg har forsøgt at lave en sådan liste. Jeg er selv lutheraner og medlem af folkekirken, og måske ville listen have set anderledes ud, hvis en katolik havde lavet den men det må vi jo have til gode, hvis nogle katolikker skulle have lyst til at give deres besyv med.

1. Paveembedet
Paven er den katolske kirkes universelle overhoved. Paven har sammen med den katolske kirkes biskopper retten til at formulere, hvad der er sandt i kirkens lære. Ifølge den katolske kirke er paven i sidste ende ufejlbarlig, når han udtaler som om læremæssige spørgsmål.

Den lutherske kirke har ikke noget universelt overhoved og er i det hele taget mindre hierarkisk opbygget. Det betyder også, at den lutherske kirke ikke har nogen instans, der endegyldigt kan afgøre den rette lære for kirken.

2. Én universel kirke eller mange kirker?
Den katolske kirke er en universel kirke med én samlet struktur og organisation. Det samme er ikke tilfældet for den lutherske kirke. Der findes over 100 selvstændige lutherske kirker i verden, hvis udbredelse typisk er identisk med det land, hvori kirken virker.

De selvstændige lutherske kirker kan være ret forskellige indbyrdes, mens den katolske kirke i højere grad har et enhedspræg, selvom der selvfølgelige også findes regionale og kulturelle forskelle. Det er derfor egentlig forkert er tale om 'den lutherske kirke' det burde hedde 'de lutherske kirker', men nu holder vi os til det første for nemheds skyld.

3. Præster: Mænd eller kvinder?
I den katolske kirke kan kun mænd, der lever i cølibat, blive præster.

I de fleste lutherske kirker i verden er præsteembedet åbent for både mænd og kvinder, og ingen lutherske kirker stille krav om, at præster skal leve i cølibat.

4. Sakramenter
Ifølge den katolske kirke findes der syv sakramenter (altså kirkelige handlinger som er indstiftet af Kristus selv, og som formidler Guds nåde til mennesker), nemlig dåb, nadver, bod, firmelse (konfirmation), præstevielse, ægteskab og sygesalvelse.

Ifølge den lutherske kirke er der kun to sakramenter, nemlig dåb og nadver. De øvrige katolske sakramenter findes også i forskellige former i den lutherske kirke, men regnes altså ikke som sakramenter og kan også have andre funktioner end i den katolske kirke.

5. Nadveren
Ifølge den katolske kirke sker der i nadveren en reel og substantiel forvandling af brødet og vinen til Jesus Kristi legeme og blod, mens den lutherske kirke vil sige, at Kristus er til stede i brødet og vinen, men ikke, at der sker en egentlig forvandling.

Endvidere har ikke-katolikker normalt ikke lov til at modtage nadver i en katolsk kirke, og katolikker har ikke lov til at modtage nadver i andre kirker end den katolske kirke. Der findes ingen lignende begrænsninger i den lutherske kirke.

6. Vievand, røgelse og lystænding
Den umiddelbart mest tydelige forskel mellem den katolske og den lutherske kirke opleves ved kirkers forskellige traditioner i forbindelse med gudstjeneste og andre kirkelige handlinger: Her vil den katolske tradition typisk være præget af en mere sanselig spiritualitet med f.eks. vievand, røgelse og mulighed for lystænding, mens den lutherske gudstjeneste traditionelt vil være mere spartansk sammenlignet hermed.

7. Bibelen og traditionen
Ifølge den katolske kirke har både Bibelen og den kirkelige tradition (dvs. kirkens udlægning af den kristne tro gennem tiderne) autoritet, når der spørges efter, hvad der er sand kristendom.

I modsætning hertil hævder den lutherske kirke, at det kun er Bibelen, der har absolut autoritet i læremæssige spørgsmål.

8. Jomfru Maria og helgener
Jomfru Maria og andre helgener spiller en stor rolle i den katolske kirke, hvor det f.eks. er muligt at bede til helgenerne om deres hjælp og forbøn.

Helgenerne spiller slet ikke samme rolle i den lutherske kirke, selvom kirker og særlige helligdage kan være opkaldt efter helgener. I den lutherske kirke kan helgener (altså kristne personer fra fortiden) være eksempler til efterfølgelse, ligesom man kan bede for de døde (men aldrig til de døde).

9. Klostervæsen
Klostre med munke og nonner kendes fra den katolske kirke, men ikke fra den lutherske kirke. Ifølge den katolske kirke er klosterlivet i kyskhed og fattigdom en vej til et fuldkomment kristent liv. Ifølge den lutherske kirke kan det i lige så høj grad opnås ved et almindeligt borgerligt liv.

10. Etiske spørgsmål
Den katolske kirke har en officiel holdning til en lang række konkrete etiske spørgsmål, f.eks. vedrørende abort, dødshjælp, homoseksualitet osv.

I de fleste lutherske kirker i verden vil man finde en mere liberal holdning til de samme etiske spørgsmål. Derudover er der mange lutherske kirker, som ikke har en officiel holdning til de konkrete etiske spørgsmål, og man vil derfor finde forskellige synspunkter både blandt kirkens præster og dens medlemmer, hvilket f.eks. er tilfældet i Den danske Folkekirke.

Jeg håber, at listen giver et billede af nogle af de mest iøjnefaldende forskelle mellem den katolske og den lutherske kirke.

Med venlig hilsen
Jan Nilsson
Teologisk medarbejder for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.