Spørg

Hvornår var Jesus første gang i Jerusalem?

Jerusalem Foto: Iris

Lukas fortæller, at Jesus besøgte Jerusalem flere gange. Men de andre evangelister er af en anden mening, svarer sognepræst Anders Eyvind Nielsen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvornår var Jesus første gang i Jerusalem?

Venlig hilsen
Mille

Svar:

Kære Mille

Bibelens fire evangelier fortæller alle, at Jesus tilbragte sin sidste påske i Jerusalem. Matthæus- og Markusevangeliet lader forstå, at med indtoget i Jerusalem (Matt. 21,1-11; Mark. 11,1-11, se også Luk. 19,28-40 samt Joh. 12,12-19) var det første og eneste gang, Jesus var i Jerusalem.

Det forholder sig anderledes med Lukas- og Johannesevangeliet. Nok er Lukas og Johannes enige med Matthæus og Markus i at skildre Jesu virke med udgangspunkt i Galilæa og med Jerusalem (i Judæa) som scenen for de afsluttende begivenheder.

LÆS OGSÅ: De ti vigtigste begivenheder i Jesu liv

Men herudover anfører Lukas i sit fortællende særstof, at første gang Jesus var i Jerusalem, var det som nyfødt sammen med sin mor og far (Luk. 2,22). Den indledende bemærkning til Lukas' fortælling om den tolvårige Jesus i templet synes at antyde, at Jesus årligt sammen med sine forældre flere gange har været på besøg i Jerusalem (2,41-42).

Johannesevangeliet lader på sin vis forstå, at Jesus mindst tre gange har været i Jerusalem. De to første gange for at fejre påskefesten tidligt under sin offentlige optræden (Joh. 2,13 og 6,4; den sidste gang, se 12,12 jævnfør 13,1).

LÆS OGSÅ: Jesus i Jerusalem

Jerusalem som tempelby og centralt kultsted udnytter de nytestamentlige evangelieforfattere i overensstemmelse med deres mere eller mindre forskellige sigte med at videregive deres egne traditionsprægede fortællinger om den jordiske side ved jesusskikkelsen forstået og forkyndt som den ophøjede Kristus.

Af samme grund kan den type mytisk prægede fortællinger dårligt tjene som grundlag for en rekonstruktion af nogen egentlig sammenhængende dagbogsskildring af Jesu nøjagtige rejser i det hellige land.

Med venlig hilsen
Anders Eyvind Nielsen
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.