Hvordan lykkedes Reformationen så hurtigt?

Reformationens hovedperson var i høj grad Martin Luther. På maleriet ses han malet af Lucas Cranach i 1532. Foto: Wikimedia Commons

Årsagen til, at Reformationen lykkedes og spredtes så hurtigt, er, at bogtrykkerkunsten var blevet opfundet af Gutenberg omkring et halvt århundrede forinden, forklarer sognepræst Kaj Bollmann

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Hvordan lykkedes det så hurtigt for Martin Luther at reformere en fraktion af den katolske kirke?

Venlig hilsen
Henriette

Svar:

Kære Henriette

For det første skal det ikke glemmes, at den lutherske reformation jo kun slog an og sejrede i en begrænset del af den katolske verden, nemlig Nord- og dele af Centraleuropa. Flertallet af de hidtidige katolikker forblev loyale mod Rom.

Dernæst er der flere lag i et svar på spørgsmålet om, hvorfor Reformationen gik så hurtigt, der hvor den slog an.

Reformatoren Luthers kritik ramte plet

Et meget væsentligt lag, som jo var udgangspunktet i reformatoren Luthers kritik, var, at den katolske kirke befandt sig i et forfald, der gjorde den utroværdig langt ind i menigmands rækker: kirken var blevet en pengemaskine, der tilranede sig umådelige rigdomme med teologiske begrundelser for eksempel gennem afladshandelen.

Kirkens verdslige og økonomiske magt voksede, medens dens åndelige troværdighed var i frit fald. Luther trykkede simpelthen på en øm byld, som ikke mindst kunne mærkes blandt de mange fattige, som oplevede en ubarmhjertighed fra kirkens side, der var i åbenbar modstrid mod evangeliet.

Perioden var præget af et åndeligt opbrud på mange områder. Luther var ikke den eneste, der kom med nye tanker. Tiden var fuld af nye strømninger i kunst, filosofi, naturvidenskab og teologi. Og blandt bønderne, der blev udnyttet af både herremændene og kirken, lurede revolutionære tanker lige under overfladen.
Luther blev en gnist til et bål, også mere end han selv brød sig om. Ikke mindst Luthers tanker om samvittighedens og den enkeltes direkte forhold til Gud uden mellemkomst af præsterne blev et vigtigt udtryk for samtidens frigørelse fra den feudale autoritære spændetrøje.

Bogtrykkerkunsten muliggjorde Reformationen

En af de vigtigste årsager til Reformationens hurtige spredning handler om kommunikation. Man siger, at Gutenberg er lige så vigtig for Reformationen som Luther.

Reformationens fædre brugte den nye bogtrykkerkunst til at sprede de reformatoriske tanker med en hast, som var hidtil uset, hvorimod katolikkerne var meget negative over for den nye teknologi.

Ikke mindre vigtigt var det, at Luther sørgede for meget hurtigt at få Bibelen oversat til folkesproget tysk. Det var både en teologisk pointe; at folk skulle kunne læse Bibelen selv og ikke være i lommen på præsternes udlægning og en kommunikativ: at folk lærte at læse Bibelen og andre skrifter, fordi det var på deres eget sprog.

Fyrsterne ønskede Reformationen

Reformationen slog primært igennem der, hvor fyrsterne støttede den, og i den form den lutherske som fyrsterne støttede. Den mest radikale reformation, bondeoprørets og Thomas Münzers, blev med Luthers velsignelse slået ned med hård hånd af fyrsterne.

Den calvinske reformation slog mest igennem der, hvor borgerskabet sad med magten (Schweiz og Holland), men den lutherske reformation blev understøttet af en række fyrster også den danske kong Christian III.

Så Reformationen skete ikke kun fra neden, men mindst lige så meget fra oven fra fyrsterne, ikke mindst når det gjaldt om at styre Reformationen væk fra de mest ekstreme udslag.

LÆS OGSÅ:Hvorfor frygtede vi de hollandske calvinister?

Der er ingen grund til at betvivle, at de pågældende fyrster var lutheranere af hjertet, trosmæssigt. Men der er heller ingen grund til at betvivle, at det havde stor betydning for Reformationens form, at fyrsten i den lutherske kirke overtog herredømmet over kirken og ikke mindst overtog dens midler! Kirkegodset blev fyrstegods.

Vi kan jo så som lutheranere tro og håbe på, at Helligånden virkede i alle disse lag, så det vitterligt var Evangelii Klare Dag, som trængte igennem i Reformationen, selvom der var forskellige motiver på spil. At den slags omvæltninger kan gå hurtigt, er der i øvrigt adskillige eksempler på i verdenshistorien.

Med venlig hilsen
Kaj Bollmann
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.