Står der noget om konfirmation i Bibelen?

Overgangsritualet i det at blive konfirmeret stammer ikke fra Biblen, men startede i 1736. Foto: Joachim Adrian/ritzau

Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736 som en kombination af dåbsoplæring og erhvervelse af borgerlige rettigheder, svarer sognepræst Kaj Bollmann

Spørgsmål om konfirmation

Siger Bibelen noget om konfirmation?
Eller noget vi kan tolke som sådan?

Venlig hilsen,
Anton

Svar fra brevkassen

Nej, konfirmationen har ingen bibelsk baggrund. I protestantisk tradition er den heller ikke noget sakramente som den katolske firmelse. I jødedommen har man den såkaldte Bar Mitzvah for drenge i 12-årsalderen, der gennem en ceremoni i synagogen markerer, at nu er den pågældende gammel nok til at kunne læse op af Torahen og være én af de ti mænd, der skal til, for at synagogegudstjenesten kan afholdes.

I Lukasevangeliet har vi beretningen om Jesus som 12-årig i templet i Jerusalem, og der er dem, der tolker dette i sammenhæng med Bar Mitzvah. Men med den kristne konfirmation har det ikke noget at gøre. Mange kulturer og religioner har en form for overgangsritual i teenage-alderen med eller uden oplæring.

Den lutherske reformation afskaffede firmelsen og lagde hele vægten på dåben. Men samtidig fik man efterhånden behov for at lave en opfølgende katekismus-undervisning, oplæring i den kristne børnelærdom som en naturlig følge af dåben. De fleste lutherske kirker kombinerer så dette med en særlig gudstjeneste, som fik navnet konfirmation.

I Danmark blev konfirmationen indført under pietismen, i 1736. Den blev en kombination af dåbsoplæring og erhvervelse af borgerlige rettigheder (deraf udtrykket at træde ind i de voksnes rækker). Uden konfirmation kunne man ikke indgå ægteskab, være fadder, vidne i retten mm. Konfirmationen forudsatte en overhøring i børnelærdommen, og bestod man ikke den, måtte man vente til året efter.

På den måde var konfirmationen i generationer både en afslutning af dåbsoplæringen og et overgangsritual i samfundet. I dag er konfirmationen ingen tvang. Man kan faktisk godt være medlem af folkekirken uden at blive konfirmeret. Konfirmationen er et tilbud, som stadig knytter kristendomsoplæring sammen med en festlig gudstjeneste. I den pietistiske tradition lå hovedvægten på den personlige bekræftelse af dåbens bekendelse.

I det 20. århundredes reaktioner mod pietismen blev al vægten lagt på Guds bekræftelse af tilsagnet i dåben, hvorfor konfirmandernes eget ja hos de fleste præster forsvandt ud af ritualet, ligesom overhøringen efterhånden forsvandt.

I dag er man igen blevet mere opmærksom på vigtigheden af konfirmandernes egen involvering og ansvar, omend uden det pietistiske præg. Konfirmationen bliver i stigende grad en kombination af vægtlægning på Guds ja, menighedens modtagelse af konfirmanderne og konfirmandens egen bekræftelse af tilhørsforholdet til kirken.

Venlig hils,
Kaj Bollmann
Sognepræst

*Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.