Spørg

Der findes mange beviser for Gud eksistens

Der findes mange beviser for Guds eksistens men ingen videnskabelige beviser for sandhedsværdien af Bibelen. Her ses Kristus-figuren i Rio. Foto: AFP Photo/Yasuyoshi Chiba

Gudsbeviser har været en hyppig sport i vestlig filosofi, skriver professor i religionsvidenskab som svar på en læsers spørgsmål

Spørgsmål
Mit spørgsmål er ret simpelt. Nu har vi haft over 2000 siden Jesus angiveligt kom på banen, så jeg er blot nysgerrig på én ting: Er der til dato fundet et eneste bevis på, at gud skulle findes? Hvis der bliver henvist til biblen i svaret, så vil mit spørgsmål naturligvis blot være: Hvad har vi af bevis for, at biblen indeholder sandheden? 

Venlig hilsen
Henrik 

Svar
Findes der beviser for Guds eksistens? Ja, det gør der - der er mange. Et meget kendt er følgende: "Gud er det højeste væsen, som kan tænkes. Det er højere at eksistere end ikke at eksistere. Derfor må Gud nødvendigvis eksistere".

Med "bevis" menes her en sproglig argumentation. Gudsbeviser har været en hyppig sport i vestlig filosofi. Men spørgsmålet underforstår sikkert: Findes der noget bevis, som overbeviser alle mennesker, der har i det mindste nogenlunde normal fornuft? Og her er svaret: Nej, man har ikke endnu formuleret et bevis, som der ikke kan gives fornuftige argumenter imod.

Findes der beviser for Bibelens sandhed? Svaret er nok nærmest "nej". Men spørgsmålet forudsætter, at "Bibelen" er én ting, der har én "sandhed". Og sådan er Bibelen ikke. Bibelen er en bogsamling, hvor der står mange forskellige ting. Nogle af disse er historiske oplysninger, og de kan være mere eller mindre troværdige; de er mere eller mindre "sande" i samme forstand, som Nebukadnesar eller Napoleon er "sande" personer. Så rummer Bibelen også religiøse og poetiske udsagn, og den indeholder forskellige regler for, hvordan mennesker bør leve deres liv. Alt dette kan ikke være "sandt" i normal forstand. "Sandhed" vil her betyde "videnskabeligt" eller "logisk" sande; og videnskab og logik (det vi normalt forstår med disse ord) har på forhånd udelukket, at religiøse argumenter kan være sande.

Men Bibelen kan "være sand" for enkelte mennesker eller for grupper af mennesker. "Være sand" betyder her, at nogle mennesker eller nogle grupper af mennesker synes meget godt om de ting, der siges i denne bogsamling, synes at fortællingerne er interessante og relevante, synes, at de leveregler, der er i den, burde gælde for dem selv og måske også for andre. For et give eksempler på "sandheder" af den slags, som ikke er specielt religiøse, og som heller ikke kan bevises: Det er fx "sandt" for mig, at demokrati er den bedste politiske ordning, at mennesker bør have lige muligheder, uanset deres køn, hudfarve eller sociale baggrund. Men i det meste af menneskehedens historie ville man have betragtet dette som helt forkert. Det er også "sandt" for mig, at dansk er det sprog, jeg bedst kan lide. Dette er en "sandhed", der ikke kan være sand for alle mennesker. Og det er "sandt" for mig, at den person, jeg bor sammen med, er den person, jeg bedst kan lide i hele verden. Det er en "sandhed", som formentlig ikke er sand for nogen anden end netop mig.

Bedste hilsen
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet 

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.