Anerkender dansk-ortodoks kirke folkekirkens dåb?

Den russiske deklaration får naturligvis heller ingen betydning for alle dem, som gennem årene er modtaget i kirken i Det Vesteuropæiske Eksarkat ved myronsalvning, skriver fader Poul Sebbelov, som er den eneste ortodokse præst, der er født og opvokset i Danmark, og han er præst for den danske ortodokse menighed Gudsmoders Beskyttelse. Her tænder han lys i kirkerummet, der ligger i kælderen i hans villa i Lyngby. Foto: Leif Tuxen.

Den ortodokse kirke i Danmark er ikke forpligtet af den deklaration, som er udsendt fra Moskvas Patriarkat, svarer præst i den ortodokse kirke i Danmark Poul Sebbelov

Spørgsmål:

Kære Poul Sebbelov

Jeg læser nu, at den russiske ortodokse kirke ikke længere vil anerkende folkekirkens dåb.

Gælder det også dåb udført, før folkekirken indførte homovielser?
Og hvis ja, hvad så med dem, der allerede er konverteret til ortodoksien fra folkekirken ved myronsalvning?

Og hvad med den danske ortodokse kirke og andre ortodokse kirker - følger de den russiske kirke i denne ændring af praksis?

På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Frans Mikkelsen

Svar:

Kære Frans Mikkelsen

Den ortodokse kirke i Danmark - Gudsmoders Beskyttelses Menighed - er ikke forpligtet af den deklaration, som er udsendt fra Moskvas Patriarkat.

Vor menighed tilhører Det Vesteuropæiske Eksarkat med hovedsæde i Paris, Frankrig. Der er ingen tegn på, at Eksarkatet skulle tage den russiske udmelding til sig, og vi fortsætter vor hidtidige praksis med myronsalvning, når det gælder modtagelse af konvertitter.

Den russiske deklaration får naturligvis heller ingen betydning for alle dem, som i Eksarkatet gennem årene er modtaget i kirken ved myronsalvning.

Vi har heller ingen planer om at ophøre med muligheden for ægtevielse for par, hvor kun den ene part er ortodoks. I øvrigt henviser jeg til min redegørelse i Kristeligt Dagblad den 21. september.

Med venlig hilsen
Fader Poul Sebbelov
Præst i den ortodokse kirke i Danmark

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.

Den russiske deklaration får naturligvis heller ingen betydning for alle dem, som gennem årene er modtaget i kirken i Det Vesteuropæiske Eksarkat ved myronsalvning, skriver fader Poul Sebbelov