Bordbønnen sætter rammen om måltidet

I måltidet får vi også foræret en anledning til at snakke sammen, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed. - Foto: Foto:

Mad er en livsnødvendig gave, som vi siger Gud tak for, når vi beder bordbøn, skriver sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed til en læser

Spørgsmål:

Hvor finder jeg flere bønner til brug ved måltider, enten i versform, til at synge eller fremsige?

Jens Erik

Svar:

Det er kristen sædvane at indlede måltidet med en takkebøn til Gud vor Skaber. Det er et af skabelsens goder og ikke nogen selvfølge, at der er mad på bordet. I Det Nye Testamente (NT) går apostlen Paulus i rette med en overdreven asketisk livsholdning:

"De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandheden. For alt, hvad Gud har skabt, er godt og skal ikke forkastes, når man tager imod det med tak; for det helliges ved Guds ord og ved bøn". 1 Tim. 4,3-5.

Bortset fra det naturlige i, at vi som kristne ærer den, der æres bør, og samtidig ikke forsømmer at vise taknemlighed imod den, som har tilberedt maden, er bordbønnen også med til at sætte rammen om måltidet: det er en gave, som er livsnødvendig, og samtidig får vi foræret en anledning til at snakke sammen.

Det er noget relativt nyt, at bordbøn udstrækkes til mindre kaffeslabberaser, eller at man ved kristne møder opfordres til at synge bordvers løsrevet fra fællesskabet om bordet.

De sungne bordvers gør i øvrigt bordbønnen til et fælles anliggende, selv om det ikke er ukendt, at en familie har lært og i kor fremsiger en fælles bordbøn. Mange bordbønner er på den måde gået i arv fra slægt til slægt med små variationer.

Ved sidste salmebogsrevision var vi enige om at bringe bordversene uden for den fortløbende nummerering, og de findes i bønnebogen bagi som nummer 94-100. Der kan nemt findes andre egnede vers blandt salmerne, f.eks. 4 v.3, 15 v.1 og 9, 332 v.5, 722 v.6, 726 v.7 og på samme måder i Salmernes Bog, f.eks. Sl. 145,15-17.

Med venlig hilsen
Niels Jørgen Kobbersmed
Sognepræst i Zions Sogn i Esbjerg