Deler den katolske og den protestantiske kirke salmer?

De tyske katolske menigheder synger i dag salmer fra den lutherske tradition, og danske katolske menigheder har nærmest taget hele Den Danske Salmebog til sig (sådan da), skriver organist Jens Ramsing. På billedet er det gudstjeneste i Holmens Kirke. Foto: Foto: Mette Frandsen

Ja! Den katolske messe er alle gudstjenesters moder. Det gælder både musikalsk og liturgisk, svarer organist Jens Ramsing

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg synes, jeg genkender melodien fra nogen af de salmer, der synges til en katolsk gudstjeneste. Nu husker jeg ikke eksempler, da den gudstjeneste, jeg deltog i, var på spansk. Men bruger vi fælles sange?

Har I eventuelt eksempler?

Venlig hilsen
Lars

Svar:

Kære Lars

Du spørger, om vi har salmer til fælles i den katolske og den protestantiske kirke. Svaret er ja!
Den katolske messe er alle gudstjenesters moder. Det gælder både musikalsk og liturgisk.

Når vi taler om gudstjenestens liturgi, mener vi gangen i tjenesten, køreplanen eller drejebogen, om du vil. Traditionelt tillægges pave Gregor (omkring år 600) æren for organiseringen af den katolske gudstjenesteordning. De faste led: Kyrie Gloria, Credo, Sanctus og Agnus dei gælder den dag i dag.

LÆS OGSÅ:Hvad er en salme?

Disse led er tillige grundlaget for utallige smukke kompositioner (messer) af de allerstørste komponister igennem tiderne. Men under gudstjenesten (messen) sang man ikke salmer, sådan som du kender det fra den danske gudstjeneste.

Den musikalske udfoldelse korsang, og senere også orgelspil var overordentlig rig og smuk i de store kirker, men det var så som så med menighedens deltagelse, og alt foregik på latin.

Den egentlige salmesang kommer med reformationen. Martin Luthers største fortjeneste er oversættelsen af Bibelen til tysk og dermed indførelsen af modersmålet i gudstjenesten.

Luther gendigtede desuden mange latinske hymner. Dermed opstod den tyske salmesang. Danmark tog i særlig grad denne tradition til sig, og de mange tyske salmer fra tiden efter reformationen udgør i oversættelser og gendigtninger rygraden i den danske salmebog.

Siden kom klipperne i dansk salmedigtning: Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig. Og der skrives stadig salmer, for den danske gudstjeneste er en salmemesse.

LÆS OGSÅ:Hvorfor er kirkemusik så ukropslig?

Du skriver, at du var til en katolsk messe i et spansktalende land og genkendte en melodi. Det lyder særdeles sandsynligt. Det klassiske eksempel på en salmemelodi med gregorianske rødder er Victimae paschali laudes (Priset være påskeofferet), der (via Luther) på dansk er blevet til: I dødens bånd vor frelser lå (Den Danske Salmebog 220). Melodien er også grundlaget for Krist stod op af døde (Den Danske Salmebog 218).

Man kunne også nævne den store danske salmekomponist Thomas Laubs melodi til Giv mig, Gud, en salmetunge, der er baseret på en førreformatorisk julevise, Quem pastores laudavere eller melodien til Aleneste Gud i Himmerig, der har sit udspring i påskemessens Gloria.

I det hele taget er kirkemusikken katolsk eller protestantisk gennemsyret af gregorianske melodier, der er et af den vesteuropæiske musiks vigtigste grundstoffer.

Med hensyn til salmesangen tror jeg, at man også skal se dens udbredelse som kulturelt betinget, nord syd, og ikke kun som et liturgisk stridspunkt, katolsk protestantisk. De tyske katolske menigheder synger i dag salmer fra den lutherske tradition, og danske katolske menigheder har nærmest taget hele Den Danske Salmebog til sig (sådan da).

Det er værd at bemærke, at to af dansk kirkemusiks væsentligste komponister i nyere tid, Leif Kayser og Bernhard Lewkovitch, er katolikker.

Venlig hilsen
Jens Ramsing
Organist og underviser ved Sjællands Kirkemusikskole

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.

De tyske katolske menigheder synger i dag salmer fra den lutherske tradition, og danske katolske menigheder har nærmest taget hele Den Danske Salmebog til sig (sådan da), skriver organist Jens Ramsing.