- Der findes mange guder, men kun én Skaber

Det er ikke forkert at se naturen som en genspejling af Guds væsen, men der kan set fra en kristen synsvinkel være en fare i at tillægge naturens kræfter og elementer status af guder, skriver missionspræst Ole Skjerbæk Madsen. - Foto: Foto: Sxc.hu

Kan man tro på tre-fire guder på samme tid, spørger en læser. Jesus opfordrer os til kun at have tillid til gudernes gud, Skaberen, svarer missionspræst Ole Skjerbæk Madsen

Spørgsmål:

Jeg er i tvivl. Kan man tro på tre-fire forskellige religioner/guder på samme tid?

Det er noget, jeg tænker meget på i min hverdag. Jeg er bange for at gud kommer til at hade mig senere - kan han det?

Knus gudernes ven

Lotte

Svar:

Kære Lotte!

Du spørger, om man kan tro på flere guder på én gang. Nu er det afgørende for svaret, hvad du mener med at tro. Betyder dit spørgsmål, om du regner med, at der findes flere guder, eller at du har tillid til flere guder?

Biblen taler om, at der er mange guder eller gudesønner, men også, at de har forvaltet deres opgave på en måde, der kan opleves som et oprør mod gudernes gud, Skaberen. Derfor opfordrer Det gamle Testamentes profeter Israel til at holde fast ved gudernes Gud, som har skabt verden og givet folket sin lov.

Det gamle Testamente advarer også mod afgudsbilleder - altså at vi laver os vore egne billeder af Gud, og tror at vore egne forestillinger og billeder af Gud er det samme som Gud.

Du kan også møde mennesker, der ser sider af Guds væsen afspejlet i skaberværket og naturen omkring os, og som derfor kalder naturens kræfter for guder. Det er ikke forkert at se naturen som en genspejling af Guds væsen, men der kan set fra en kristen synsvinkel være en fare i at tillægge naturens kræfter og elementer status af guder - fordi vi da tillægger naturen en magt og en egenvilje, der er større end Guds.

Jesus taler om Skaberen, gudernes Gud, som sin og vores far. Jesus opfordrer os til at have tillid til Gud som et barn har tillid til sine forældre. Jesus selv legemliggør Gud for os; i Jesus ser vi den kærlighed, som Gud elsker os og vor omverden med.

Derfor er det Gud, som vi kender Gud i Jesus, der bringer glæde og tryghed ind i vore liv og giver os mod til også at have omsorg for vore medmennesker og vore medskabninger.

Man kan godt tale om, at der findes flere guder, men der er kun én Skaber, og som kristne tror vi, at vi har mødt denne Gud som Jesu Kristi og vores far.

Gud vil ikke hade dig eller ødelægge dig, hvis du er forvirret og spekulerer på, om man kan tro på tre-fire guder på én gang, men Gud længes efter, at du finder ind i den tryghed, at du er Guds barn, og at Gud vil dig det godt.

Må jeg foreslå dig at bede en enkel bøn:
Kære Gud! Du kender mine spekulationer om én eller flere guder, og du ved, at jeg er bange for, at du skal hade mig. Nu har jeg hørt, at du er som en far og mor for mig, og at jeg er dit barn. Giv mig tryghed hos dig og klarhed i tanker og følelser. Jeg beder i Jesu navn. Amen!

Mange hilsener
Ole Skjerbæk Madsen
Missionspræst i Areopagos