Er der forskel på katolsk og protestantisk menneskesyn?

En af forskellene mellem det katolske og protestantiske menneskesyn er synet på syndefaldet, som man i den protestantiske tradition ofte understreger som nærmest absolut, svarer Jakob Egeris Thorsen, der er katolsk teolog og ph.d. Foto: Iris

I både protestantismen og katolicismen er man enige om, at mennesket er skabt i Guds billede som kronen på skaberværket og som genstand for Guds særlige kærlighed og opmærksomhed, svarer teolog Jakob Egeris Thorsen

Spørgsmål:

Kære panel

Hvad er forskellen på den katolske og den protestantiske menneskeopfattelse?

Kan I uddybe de to opfattelser?

På forhånd tusind tak.

Venlig hilsen
Marie

Svar:
Kære Marie

Det er et spændende og meget omfattende spørgsmål, som jeg kun kan besvare i meget overordnede linjer.

I både protestantismen og katolicismen er man enige om, at mennesket er skabt i Guds billede som kronen på skaberværket og som genstand for Guds særlige kærlighed og opmærksomhed.

Når det er sagt, er der en række nuancer og forskelle, der alligevel får betydning for forståelsen af mange andre ting i kristendommen.

LÆS OGSÅ: Forskelle mellem katolsk og protestantisk tro

En af forskellene er synet på syndefaldet, som man i den protestantiske tradition ofte understreger som nærmest absolut, således forstået at menneskets efterfølgende syndighed bliver så omfattende, at det næsten truer med at udviske gudsbilledligheden.

I mange protestantiske traditioner anses mennesket for at have mistet sin frie vilje og således enten at være under Guds eller Satans herredømme.

Tidligere førte det til, at mange kirker lærte, at mennesket enten var forudbestemt til frelse eller fortabelse uden selv at have en rolle i afgørelsen. Formålet var at understrege Guds suverænitet og at lære mennesket at stole på Gud.

LÆS OGSÅ: Hvad er forskellen på katolicisme og protestantisme?

Heroverfor er den katolske opfattelse af syndefaldet noget mindre radikal: Nok er mennesket faldet og en synder, men evner stadig at skelne sandhed fra falskhed, og det higer stadig efter at genforene sig med Gud. Når Gud derfor vender sig til mennesket i åbenbaringen (særligt i Jesus), evner mennesket at tage imod Gud og med fri vilje at vende sig til Ham i tro.

De forskellige menneskeopfattelser afspejler således to forskellige måder at opfatte, hvordan frelsen udfolder sig i verden. Hvor den protestantiske tradition understreger Guds alenevirken, hævder katolicismen Guds alvirken.

Alenevirken betyder, at det er Gud alene, der virker og udfolder frelsen. Han dækker det fuldkomment syndige menneske med sin retfærdigheds kappe, og frelser det.

Alvirken betyder, at Gud inddrager sine skabninger i frelsen, forvandler dem, og gør dem til medarbejdere på frelsens gradvise udfoldelse i verden. Både katolsk og protestantisk teologi ønsker i deres menneskeforståelse at understrege Guds storhed og kærlighed, men gør det på to ret forskellige måder.

Med venlig hilsen
Jakob Egeris Thorsen,
ph.d. og katolsk teolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.

En af forskellene er synet på syndefaldet, som man i den protestantiske tradition ofte understreger som nærmest absolut, skriver Jakob Egeris Thorsen, der er katolsk teolog og Ph.d. Foto: Iris