Er det en synd ikke at tro på Gud?

I vores del af verden kan vi ikke have undgået at have hørt, talt eller læst om Gud. Derfor bliver han et aktivt fravalg, når vi vælger ikke at tro, og at fravælge verdens skaber er en synd, mener teolog Anton Eg Andersen.

Gud dømmer os mennesker retfærdigt, og vi bliver derfor bedømt ud fra de forudsætninger, vi har haft i livet, og hvad vi hver især har gjort med det, vi blev givet, svarer teolog og psykolog Anton Eg Andersen

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Vi er to studerende, som er kommet i tvivl om, hvorvidt det er en synd i sig selv ikke at tro på Gud?

Med venlig hilsen
Betina og Lise

Svar:

Det mener jeg ikke, der kan gives noget entydigt svar på. Jeg tror, det afhænger af det enkelte tilfælde og den enkeltes stilling over for Gud.

LÆS OGSÅ: Guds retfærdighed er kærlighed

Troen kommer af det, der høres, skriver Paulus i sit brev til Romerne 10, 17. Derfor kan man sige, at troen på Gud er afhængig af, om den enkelte har hørt evangeliet på en sådan måde, at vedkommende har haft muligheden for at opnå en virksom tro på Gud.

Vi lever i dag i et postkristent samfund. Jeg er af den overbevisning, at mange mennesker ikke tror på Gud, fordi de aldrig har hørt eller mødt evangeliet forkyndt på en troværdig måde, så det fremstår som et attraktivt alternativ til de bud på livsstil, som ellers tilbydes.

Og det er en stor udfordring for de kristne menigheder og for den enkelte kristne, at vi, med vores liv og det vi giver udtryk for i ord og handling, må være troværdige vidner om troen på Gud og Jesus Kristus.

Der, hvor jeg mener, der kan blive tale om synd i forhold til det ikke at tro på Gud, er i det tilfælde, hvor et menneske har haft alle muligheder for at kende Gud og så alligevel vælger ikke at ville tro. Det mener jeg er en form for menneskeligt hovmod, som er en synd.

Det er uden tvivl et udbredt fænomen i vores tid, at en del mennesker fravælger troen på en skabende Gud, som står bag ved alt liv, som vi oplever det på jorden. Ikke mindst ved forårstid, hvor vi igen ser så meget nyt liv spire frem lige for øjnene af os.

LÆS OGSÅ: Jesus er verdens eneste håb om frelse

Når det gælder frelse og fortabelse, så ser Gud på hjertet hos det enkelte menneske jævnfør 1. Samuelsbog 16, 7. Jeg tror på, at Gud dømmer os mennesker retfærdigt, og at vi derfor bliver bedømt ud fra de forudsætninger, vi har haft i livet, og hvad vi hver især har gjort med det, vi blev givet.

Med venlig hilsen
Anton Eg Andersen
Psykolog og teolog

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.