Er det kun en ordineret præst, der må forestå dåb og nadver?

Det er da fint nok, at præsten en enkelt søndag overlader prædikestolen til en praktikant, men gør hun det hver søndag, tror jeg nok, jeg ville protestere, hvis jeg var en del af menigheden, skriver Jens Kvist, der er sognepræst.

Nej, der findes ingen deciderede regler om, at en ikke-ordineret person ikke må foretage dåb. Men da dåben oftest finder sted i forbindelse med gudstjenesten, er det naturligt, at det er præsten, der døber barnet, svarer sognepræst Jens Kvist

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg var i dag til højmesse inden sogneindsamlingen. Det var en præstepraktikant, som holdt prædikenen, delte brødet ud til nadveren og så videre.

Men der var også barnedåb, og denne stod den ordinerede præst for. Det var også hende, der delte vinen ud under nadveren.

Nu er spørgsmålet: Er der en (skreven eller uskreven) regel om, at kun ordinerede præster kan forestå en dåb og eventuelt det samme angående vinen?

Tillægsspørgsmålet (som nok er det mest interessante) er, hvordan det hænger sammen med Luthers lære om, at alle døbte er præster?

Venlig hilsen
Martin

Svar:

Kære Martin

For at tage dit sidste (og efter din mening også det mest interessante) spørgsmål først: Luthers tale om det almindelige præstedømme skal ikke forstås som et alment udsagn (eller et ønske!) om kirkeligt anarki.

Når han sagde, at enhver, der er krøbet ud af dåben, er pave, biskop og præst, så skal det høres under fortegnet: I forhold til Gud. Der er ingen mellemled mellem Gud og det enkelte menneske. Men det betød ingenlunde, at der ikke skulle være orden i sagerne.

LÆS OGSÅ: Er det kun præsten, der må uddele vinen?

Det var stadigvæk præsten, der havde ansvaret for, at gudstjenesten forløb ordentligt og sømmeligt. Og sådan er det stadigvæk. Præsten er den, som menigheden har kaldet til at stå for gudstjenesten og de kirkelige handlinger i det hele taget. Plus en hel masse andet (husbesøg, sjælesorg med mere).

Af den simple grund, at man jo ikke kan stå og tale i munden på hinanden. Og det er jo heller ikke for ingenting, at præsten har en lang teologisk uddannelse bag sig.

Det er da fint nok, at præsten en enkelt søndag overlader prædikestolen til en praktikant, men gør hun det hver søndag, tror jeg nok, jeg ville protestere, hvis jeg var en del af menigheden!

LÆS OGSÅ: Hvad er forskellen på gudstjeneste og højmesse?

Og så til dit første spørgsmål: Nej, der findes ingen deciderede regler om, at en ikke-ordineret person ikke må foretage dåb. Men da dåben oftest finder sted i forbindelse med gudstjenesten, er det naturligt (og almindeligt - her kan man vist godt tale om en uskreven regel), at det er præsten, der døber barnet.

Hvis en praktikant foretager dåben, bør det i hvert fald kun ske med forældrenes udtrykkelige samtykke! Så jeg synes, at den omtalte præst har handlet helt ret i selv at foretage dåben og stå for uddelingen af vinen under nadveren.

Og det strider på ingen måder med Luthers tale om det almindelige præstedømme. Det ville det derimod gøre, hvis man mente, at dåbens renhed og hellighed (for nu at tale med Luther igen) afhang af, at det var en præst, der foretog den.

Enhver kan i princippet døbe (for eksempel nøddåb; hvor man ikke kan nå at få tilkaldt en præst), for der er kun én slags dåb; ikke en gejstlig og en læg.

For mange år siden kom en fynsk valgmenighedspræst i TV, fordi han under gudstjenesten lod forældrene selv døbe deres børn netop for at understrege denne pointe. Han fik vist ingen tjenstlig påtale, så vidt jeg husker. Men det var lidt poppet, synes jeg.

Jeg håber, det svar er nogenlunde fyldestgørende. Ellers må du komme igen.

Med venlig hilsen
Jens Kvist
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.