Er Jesus både Gud og menneske?

"Den koptiske kirke tilsluttede sig ikke beslutningen fra kirkemødet i Chalkedon i 451, hvor Jesu fuldt ud guddommelige og fuldt ud menneskelige natur blev vedtaget som korrekt, kristen lære", skriver Henrik Ertner Rasmussen, generalsekretær for Dansk Europamission. Foto: colourbox.com

Den koptiske kirke og den evangelisk-lutherske kirke er enige om, at Jesus er sand Gud og sandt menneske, svarer Henrik Ertner Rasmussen

Spørgsmål:

Jeg har læst artiklen Det vigtigste at vide om den koptiske kirke, hvor uenigheden om Jesu to naturer er central. Jeg kan ikke selv svare på, hvad der er sand dogmatik i den evangelisk-lutherske kirke.

Jeg ved, at den evangelisk-lutherske kirke taler om 'sand Gud og sandt menneske'. Jeg ved imidlertid ikke om, det så betyder, at Den evangelisk-lutherske kirke er på linie med eller i opposition til den koptisk-ortodokse kirke. Hvem kan svare på det spørgsmål?

Med venlig hilsen
Niels Schøler

Svar:

Kære Niels Schøler

Det er korrekt, rent formelt, at den koptiske kirke ikke tilsluttede sig beslutningen fra kirkemødet i Chalkedon i 451, hvor Jesu fuldt ud guddommelige og fuldt ud menneskelige natur blev vedtaget som korrekt, kristen lære.

LÆS OGSÅ: Bølgerne gik højt i Chalkedon

Dog har den koptisk-ortodokse kirke i det 20. århundrede haft møder med blandt andet den katolske kirke, hvor man har udtrykt enighed i spørgsmålet om Kristi to naturer i én person.

Beslutningen i Chalkedon blev truffet til dels på grundlag af en fortolkning af ordlyden i den græske tekst, hvor kopterne var bange for at gå i den anden grøft, at bekende sig til Nestorius' forkætrede lære, som man mente, i realiteten resulterede i, at Kristus måtte være 'to personer'. En koptisk ortodoks teolog vil i realiteten også kunne sige, at Jesus er sand Gud og sandt menneske.

De afgørende forskelle mellem luthersk og koptisk-ortodoks teologi går mere på kirke- og embedsforståelsen og læren om sakramenterne. Den koptisk-ortodokse kirke er hierarkisk opbygget ligesom de andre ortodokse kirker og den katolske kirke.

Man har syv sakramenter, præcis som i den katolske kirke. Dertil kommer helgenernes betydning, ikke mindst jomfru Marias, som bliver underspillet eller helt ignoreret i moderne luthersk teologi.

Jeg håber, at det er svar nok.

Med venlig hilsen
Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær i Dansk Europamission

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.