Har Gud ansvar for det onde?

Hvis vi vil vide, hvad Guds inderste væsen er, så skal vi se på Jesu forkyndelse og liv, og det liv er udtryk for en kærlighed til mennesket, skriver lektor i etik og religionsfilosofi, Jakob Wolf.

Gud har ansvaret for det ondes eksistens. Det forhindrer os ikke at forkynde, at han er god, svarer lektor i etik og religionsfilosofi, Jakob Wolf

Spørgsmål:

Meget er sagt om teodicé-problemet, men endnu har jeg ikke hørt en tilfredsstillende forklaring på det ondes eksistens og på, hvorvidt Gud er ansvarlig for ondskaben i verden.

Job får jo intet ud af at knurre mod Gud, men han får godt nok en vis oprejsning eller kompensation. Jakob Wolf går også i rette med Gud i 'Jobs tårer', det vil sige, at han slipper sin vrede løs og argumenterer imod det meningsløse tab. Men til nogen tilfredsstillende konklusion vedrørende Guds ansvar kommer han ikke, synes jeg.

Så er det, at jeg stiller følgende spørgsmål, som optager mig stadig mere: Er det ikke indlysende, at Gud må være ansvarlig for det ondes eksistens, eftersom han med åbne øjne skabte slangen? (Var det på den 5. eller 6. dag?).

Som det ser ud for mig, er slangen blevet til for at Gud kunne have et redskab til at friste Eva og indirekte Adam. Ingen af dem havde vel overtrådt spiseforbudet, hvis ikke slangen/djævelen så infamt havde forført dem? Forvist til jorden, som jo ligger i det onde, bliver både slange og mennesker, og menneskeslægtens lange lidelseshistorie kan begynde.

Er det for enkelt og simpelt stillet op, at Gud således må påtage sig ansvaret for det ondes eksistens allerede i skabelsessituationen?

Med venlig hilsen
A. W. Petersen

Svar:

Kære A. W. Petersen

I Min bog Jobs tårer er jeg helt på linje med det, du skriver om, at det må være indlysende, at Gud er ansvarlig for det ondes eksistens. Hvis man mener det, så er det store spørgsmål, om man så også kan sige, at Gud er ond. Hvis man må konkludere det, så er der ikke noget håb for os.

Ifølge den kristne forkyndelse er Gud den tilgivende, barmhjertige og kærlige Gud. Hvordan kan det være sandt, hvis Gud er ansvarlig for det onde? Det kan det, hvis man siger, at den kristne forkyndelse bygger på, at Gud har åbenbaret sig i mennesket Jesus fra Nazareth.

Hvis vi vil vide, hvad Guds inderste væsen er, så skal vi se på Jesu forkyndelse og liv, og det liv er udtryk for en kærlighed til mennesket. Men hvis Gud har åbenbaret sig der, så har han skjult sig alle andre steder. Det vil sige, at han skjuler sit væsen i skaberværket.

Det er ikke Guds 'selvportræt', som Jesus fra Nazareth er det. Det betyder, at vi kan ikke slutte fra, hvordan Gud handler i sit skaberværk, hvor han forårsager det onde såvel som det gode, til hvad Guds væsen er. Vi kan ikke sige ud fra skaberværket, at Gud er tvetydig eller ond.

Vi kan ikke ud fra skaberværket vide noget om, hvad Guds inderste vilje er. Det kan vi kun vide om ud fra åbenbaringen i Jesus. Derfor er det muligt både at hævde, at Gud har ansvaret for det onde og forkynde, at han er god - til håb for os.

Med venlig hilsen,
Jakob Wolf
Lektor i etik og religionsfilosofi