Har man bygget kirker i Danmark på hedenske steder?

Mindst 100 danske kirker er placeret ved oldtidsgrave fra hedensk tid. Mest kendt er de to store Jelling høje med kong Gorm og dronning Thyras grave, som Harald Blåtand flyttede til den kirke, han byggede i Jelling, skriver Morten Munch, der er sognepræst. På billedet ses den ene af de to sten ved Jellinge Kirke. Stenene blev rejst i år 965. Foto: Iris

Det er rigtig, at en del af de ældste kirker i Danmark er placeret på steder, der har haft en religiøs eller kultisk betydning i hedensk tid, svarer sognepræst Morten Munch

Spørgsmål:

Kære brevkasse

Har man i Danmark, ligesom i Norge, bygget kristne kirker ovenpå steder, der har haft en særlig hedensk betydning?

Kender man til nogle kirker i Danmark, hvor netop placeringen har haft stor betydning i forhold til den hedenske tro?

Venlig hilsen
Nunu

Svar:

Kære Nunu

Det er rigtig, at en del af de ældste kirker i Danmark er placeret på steder, der har haft en religiøs eller kultisk betydning i hedensk tid.

Højtliggende steder blev generelt tilskrevet åndelig betydning før kristendommens indførelse, hvorfor de også var velegnede som gravpladser og skabte samhørighed med forfædrene.

LÆS OGSÅ: Julen fører de hedenske traditioner videre

Mindst 100 danske kirker er placeret ved oldtidsgrave fra hedensk tid. Mest kendt er de to store Jelling høje med kong Gorm og dronning Thyras grave, som Harald Blåtand flyttede til den kirke, han byggede i Jelling.

Selv om det i dette tilfælde er den gamle gravplads, der flyttes hen til kirken, viser det en klar sammenhæng mellem gammelt og nyt helligsted.

Også ved Gladsaxe Kirke mener man, at der har været et hedensk offersted, indtil biskop Absalon tog initiativ til at opføre den tidlige Gladsaxe Kirke i 1100-tallet. Andre eksempler er Humlum Kirke, Vile Kirke og Rimsø Kirke.

LÆS OGSÅ: Helligtrekongers hedenske kage

Disse sammenfald mellem gamle og nye helligsteder kan tolkes som ønske om kontinuitet i slægtens gravpladser, men kan også ses som et udtryk for diskontinuitet, idet man vil overvinde og udkonkurrere den gamle tro ved strategisk at placere den nye ovenpå den gamle.

Samme fænomen gør sig også gældende i den kristne højtidskalender, hvor nogle af de kristne fejringer er placeret på tidspunkter for gamle hedenske fejringer.

Med venlig hilsen
Morten Munch
Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.