Hvad adskiller frikirker fra folkekirken?

Generelt er det én af frikirkernes fordele, at man har meget aktive medlemmer, der ofte frivilligt og ulønnet varetager mange af de opgaver, som præster i folkekirken udfører, skriver Kurt E. Larsen i kristendom.dks brevkasse. – Foto: Leif Tuxen.

Frikirker adskiller sig fra folkekirken ved eksempelvis læremæssige forskelle eller ønsket om at kunne prædike anderledes, skriver lektor og præst Kurt E. Larsen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:
Hvad er forskellen på en frikirke og vores almindelige kirke? Har frikirken bestemte præster?

Svar:
En frikirke er en kristen menighed, der har valgt at stå uden for Folkekirken.
 
At man har valgt det, kan skyldes læremæssige forskelle. Måske mener menigheden at kun voksne, bevidste troende bør døbes og da dette er i modsætning til Folkekirkens barnedåb, har menigheden ingen mulighed for at være i folkekirken.
 
Det kan også skyldes ønske om større frihed: En frikirke kan prædike og synge, hvad man vil. Man er ikke bundet af nogen biskop eller nogen liturgi eller nogen autoriseret salmebog.

En frikirke kan derfor nogle gange ligne Folkekirken til forveksling, andre gange adskille sig meget betydeligt fra denne. Det er meget forskelligt, og det er helt op til menigheden selv.
 
En frikirke kan være anerkendt af staten til at udføre bryllupper og føre kirkebøger men man behøver ikke søge en sådan anerkendelse. Alle har ret til at danne en frikirke ud fra religionsfriheden i grundloven.
 
Som frikirke skal menigheden afholde alle sine udgifter selv til gengæld er medlemmer af en frikirke fritaget for at betale kirkeskat til folkekirken.
 
En frikirke bestemmer selv, om man vil have en præst flere præster eller ingen præst. Vil man have en præst, bestemmer man selv, hvem det skal være, hvilken uddannelse vedkommende skal have osv. Derfor må man sige, at frikirker ikke har bestemte præster. Nogle frikirker har som præster ansat højtuddannede, fuldtidsarbejdende teologer (som folkekirken). Andre frikirkers præster har ingen særlig uddannelse og får ingen særlig løn.
 
Generelt er det én af frikirkernes fordele, at man har meget aktive medlemmer, der ofte frivilligt og ulønnet varetager mange af de opgaver, som præster i folkekirken udfører.
 
Kurt E. Larsen,
lektor og præst