Hvad er forskellen på russisk og græsk ortodoks?

Patriarken Alexei II står i spidsen for den russisk-ortodokse kirke. - Foto: Arkiv

Ortodokse kristne verden over praktiserer troen på det samme grundlag, skriver Kristian Larsen i kristendom.dks brevkasse

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på russisk og græsk ortodoks?

Martina

Svar:

Den ortodokse kirke har kun den samme lære, hvad angår troens indhold. I den forstand er skikken med at tale om russisk ortodoks og græsk ortodoks forkert, for troen praktiseres på samme grundlag (se for eksempel herom mit svar på spørgsmålet: Hvad er ortodoks kristendom).

Indenfor kirkens rammer er der imidlertid forskellige traditioner, der har at gøre med, hvordan troen praktiseres. Der er en russisk tradition, der er en græsk tradition, men de ortodokse i for eksempel Rumænien har også deres særlige traditioner. Hvert land har sine lokale former, som har udviklet sig i historiens løb. Uanset hvor umiskendeligt ortodokse de end er, så kan ortodokse i for eksempel Albanien, Serbien eller Syrien derfor ikke kategoriseres som hverken græske eller russiske.

Forskellene har for eksempel at gøre med, om man plejer at stå op eller sidde ned under gudstjenesten, om kvinderne har tørklæde på, om man tænder lys indenfor eller udenfor kirkerummet, hvilken musiktradition der følges, og hvilket sprog der benyttes under gudstjenesten.

Venlig hilsen
Kristian Larsen
Cand.scient.pol. og ortodoks kristen