Hvad er kærlighed i kristendommen?

Gud elsker rigtignok alle mennesker, også dem, der ikke gengælder hans kærlighed, men vi kan da også elske, uden at kærligheden bliver gengældt, skriver sognepræst Hanne Sander. - Foto: Foto: Sxc.hu

I det dobbelte kærlighedsbud siges det klart, at det at elske Gud og næsten er to sider af samme sag, svarer sognepræst Hanne Sander

Spørgsmål:

Jeg er lidt i tvivl om kærlighedsbegrebet i kristendommen. Der bliver skrevet meget om næstekærlighed, men her tænker jeg kun på begrebet kærlighed.

Kan man i kristendommen tale om begrebet kærlighed uden at nævne næstekærlighed? Indeholder agapebegrebet også næstekærligheden, eller er det kun Guds vej til mennesket?

Anne

Svar:

Kære spørger,

Kan man i kristendommen tale om begrebet kærlighed uden at nævne næstekærlighed, spørger du.

Det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele sit sjæl og af hele dit sind .... og din næste som dig selv (Matt. 22,37) siger rimelig klart, at det at elske Gud og næsten er to sider af samme sag.

Men så nævner du også ordet agape. I den kristne tradition er agape blevet forstået som Guds ensidige, uselviske kærlighed til mennesker og som en modsætning til eros, forstået som den menneskelige, gensidige, selviske kærlighed. Men helt så enkelt mener jeg ikke det er.

Gud elsker rigtignok alle mennesker, også dem, der ikke gengælder hans kærlighed, men vi kan da også elske, uden at kærligheden bliver gengældt. Samtidig har vi også brug for at blive genelsket, men det har Gud vel også? Så for mig er opstillingen agape/eros for skematisk.

Venlig hilsen
Hanne Sander
Sognepræst