Hvad mener ortodokse kristne om prævention?

Der er ortodokse, der afviser brugen af prævention, der er andre der accepterer det, skriver Kristian Larsen. - Foto: .

Man kan ikke sige, at den ortodokse kirke er imod prævention, skriver Kristian Larsen

Spørgsmål:

Jeg vil gerne vide, hvordan den ortodokse kirke ser på prævention i forbindelse med at afhjælpe et voksende folketal her på jorden.

Venlig hilsen
Alice Weinholt

Svar:

Kære Alice Weinholt

Man kan ikke sige, at den ortodokse kirke som sådan er imod brugen af præventionsmidler. Det hænger sammen med, at den ortodokse kirke ikke taler med én stemme, idet den ikke er en centralistisk struktur ligesom den romersk-katolske kirke.

Ortodokse har ikke en pave, der taler på vegne af hele Kirken, vi er ledet af vores lokale biskop. Biskopperne kan imidlertid godt fra tid til anden samle sig i synoder og tage fælles stilling til overordnede spørgsmål.

Hvad angår præventionsmidler er der ikke en entydig fælles holdning blandt ortodokse troende. Der er ortodokse, der afviser brugen af prævention, der er andre der accepterer det.

Det fælles er, at enhver form for provokeret abort anses for uacceptabel, at børn anses for at være en gave fra Gud, at sex bør foregå indenfor ægteskabets rammer, og at der bør være en vis tilbageholdenhed med sex ligesom med andre nydelser. Kirken opfatter det "at lave børn" som medskabelse, hvor mennesket virker som et redskab i Guds skabende virke.

Venlig hilsen
Kristian Larsen
Cand.scient.pol. og ortodoks kristen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.